آمار کل " واردات از" کشور (نيوزيلند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي نيوزيلند 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 1,363,055 197,802,009,322 Rls. 6,701,098 $
2 12 1394 شهيدرجايي نيوزيلند 03036600 ماهي هيك (Merluccius spp., Urophycis spp.)يخ زده به غيراز جگر وتخم ماهي 2,051,029 148,517,085,256 Rls. 5,006,995 $
3 12 1394 شهيدرجايي نيوزيلند 03034300 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 1,205,350 65,075,613,743 Rls. 2,242,713 $
4 12 1394 شهيدرجايي نيوزيلند 03036900 ساير ماهي ها غير مذكور در رديف 030364، 030365، 030366، 030367، 030368 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 269,882 21,378,753,160 Rls. 715,603 $
5 12 1394 شهيدرجايي نيوزيلند 12051000 دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) 54,980 15,751,605,060 Rls. 523,379 $
6 12 1394 شهيدرجايي نيوزيلند 03035410 بلو مكرل (BlueMackerel) يخ زده به غيراز جگر وتخم ماهي 281,000 12,850,088,637 Rls. 430,575 $
7 12 1394 شهيدرجايي نيوزيلند 03031300 ماهيکهاي آزاد اقيانوس اطلس (salmo salar) و ماهي آزاد دانوب (hucho hucho) يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 61,857 12,743,330,705 Rls. 434,655 $
8 12 1394 شهيدرجايي نيوزيلند 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 5,697 8,196,595,600 Rls. 273,170 $
9 12 1394 شهيدرجايي نيوزيلند 51052900 فتيله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (باستثناي بصورت توده ) 24,331 5,094,942,097 Rls. 175,621 $
10 12 1394 شهيدرجايي نيوزيلند 03047400 فيله يخ زده ماهي هيك (Merluccius spp., Urophycis spp.) 56,990 4,933,315,312 Rls. 163,621 $
11 12 1394 شهيدرجايي نيوزيلند 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 30,000 3,998,437,078 Rls. 136,047 $
12 12 1394 شهيدرجايي نيوزيلند 03047900 ساير فيله يخ زده ماهي باستثناي ماهي كاد ماهي هادداك پشت سياه هيك آلاسكا پولاك 38,148 2,738,258,521 Rls. 91,773 $
13 12 1394 شهيدرجايي نيوزيلند 03036800 ماهي بلو وايتينگ (Micromesistius; poutassou; Micromesistius australis)يخ زده به غيراز جگر وتخم ماهي 30,200 1,634,306,220 Rls. 54,303 $
14 12 1394 شهيدرجايي نيوزيلند 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 2,050 723,568,032 Rls. 24,042 $
مجموع کل
501,437,908,743 ريال
مجموع کل
16,973,597 دلار