آمار کل " واردات از" کشور (هلند) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اروميه هلند 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 30,000 11,497,078,396 Rls. 383,863 $
2 12 1394 اروميه هلند 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 21,500 2,479,450,763 Rls. 83,870 $
3 12 1394 اروميه هلند 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 7,480 2,304,300,960 Rls. 76,342 $
4 12 1394 اروميه هلند 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 7,562 2,104,085,286 Rls. 70,251 $
مجموع کل
18,384,915,405 ريال
مجموع کل
614,326 دلار