آمار کل " واردات از" کشور (هلند) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اميرآباد هلند 10039000 جو باستثناي بذر 105,532,135 701,110,441,617 Rls. 23,409,721 $
2 12 1394 اميرآباد جزايرانتيل هلند 10039000 جو باستثناي بذر 8,945,000 62,932,363,675 Rls. 2,100,827 $
3 12 1394 اميرآباد هلند 10059010 ---ذرت دامي 3,000,000 19,054,237,500 Rls. 631,793 $
4 12 1394 اميرآباد جزايرانتيل هلند 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 11,000 888,258,926 Rls. 29,653 $
مجموع کل
783,985,301,718 ريال
مجموع کل
26,171,993 دلار