آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (قشم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قشم هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 114,754 26,414,487,660 Rls. 899,592 $
2 12 1394 قشم هند 08011200 نارگيل در قسمت دروني پوسته 375,900 9,696,410,642 Rls. 322,531 $
3 12 1394 قشم هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 346,480 9,608,761,621 Rls. 319,969 $
4 12 1394 قشم هند 84189920 ---انواع درب يخچال،يخچال فريزر،فريزر وسايدباي سايد 56,813 6,321,236,674 Rls. 222,245 $
5 12 1394 قشم هند 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 19,818 1,584,660,000 Rls. 52,500 $
6 12 1394 قشم هند 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 31,250 1,034,859,375 Rls. 34,375 $
7 12 1394 قشم هند 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 5,126 869,299,200 Rls. 28,800 $
8 12 1394 قشم هند 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 420 196,969,840 Rls. 6,623 $
مجموع کل
55,726,685,012 ريال
مجموع کل
1,886,635 دلار