آمار کل " واردات از" کشور (هنگ كنگ) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 1,208 300,872,744 Rls. 10,592 $
102 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 25085000 آندالوزيت، سيانيت، سيليمانيت 27,000 293,046,747 Rls. 9,709 $
103 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 3,118 282,618,460 Rls. 9,624 $
104 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 32159090 مرکب تحرير يا رسم ونقاشي وساير مرکبهاي تغليظ شده وجامد 1,500 262,000,000 Rls. 9,235 $
105 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 1,140 257,491,800 Rls. 8,550 $
106 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 637 252,843,930 Rls. 8,459 $
107 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 28100010 ا سيد بريک 3,000 248,968,422 Rls. 8,904 $
108 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 84821000 بلبرينگ. 1,360 243,743,673 Rls. 8,389 $
109 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 79040000 ميله ، پروفيل و مفتول ، از روي 2,000 238,402,000 Rls. 7,960 $
110 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 2,710 237,093,570 Rls. 8,423 $
111 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 85322520 ---بادي الكتريك پلي استر (خازن پلي استر ) قابل نصب بر روي برد مدار چاپي به استثناي خازن SMD 454 226,330,768 Rls. 7,494 $
112 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 29303000 مونو، ديياتتراسولفورهاي تيوروم 210 207,097,667 Rls. 6,914 $
113 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 75022000 آلياژهاي نيکل بصورت کارنشده. 200 196,908,400 Rls. 7,043 $
114 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 90131000 دوربينهاي نشانه گيري برا ي نصب روي ا سلحه; پريسکوپ; دوربينهاي طراحي شده بعنوا ن قطعات ماشينهاي اين فضل ياقسمت شانزدهم 455 195,306,173 Rls. 6,884 $
115 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 450 177,304,958 Rls. 6,299 $
116 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 1,250 172,024,000 Rls. 6,153 $
117 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 1,190 161,271,180 Rls. 5,355 $
118 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 311 145,000,000 Rls. 5,123 $
119 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 85334090 سايرمقاومتهاي متغيرورئوستات هاوپتانسيومترهابجزموا ردمذکور 134 143,248,420 Rls. 4,846 $
120 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 85164000 ا توي برقي 399 136,587,630 Rls. 5,010 $
121 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 192 129,791,200 Rls. 4,300 $
122 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 1,680 126,772,800 Rls. 4,200 $
123 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,376 118,900,000 Rls. 3,970 $
124 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 306 108,998,556 Rls. 3,650 $
125 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 82083000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي وسائل آشپزخانه يابراي ماشين هاي صنايع غذايي 204 108,000,000 Rls. 3,775 $
126 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 70193990 نطع مت ماتريس تخته ومحصولات نبافته همانند به غيرا ز پشم شيشه 1,100 103,762,732 Rls. 3,518 $
127 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 29215100 اورتوکمتاپارافنيلن دي آمين، دي آمينو تولوئنکها و مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات 125 103,300,742 Rls. 3,449 $
128 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 87150000 کالسکه هاي بچه و ا جزا ء و قطعات آنها 450 96,682,849 Rls. 3,477 $
129 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 85331090 سايرمقاومت هاي زغالي ثابت ا زنوع مخلوط يا لايه ا ي غير مذکور درجاي ديگر 700 91,961,321 Rls. 3,152 $
130 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 202 83,073,674 Rls. 2,922 $
131 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 29212990 ساير پلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها بجز ترت بوتيل آمين كلاولانات 250 80,621,429 Rls. 2,692 $
132 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 503 76,939,278 Rls. 2,723 $
133 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 629 74,932,500 Rls. 2,641 $
134 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 250 72,428,830 Rls. 2,487 $
135 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذيامقوا غيرمذکوردر جاي ديگر 1,262 56,006,668 Rls. 1,902 $
136 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 90302000 نوسان نمادها (oscilloscopes)ونوسان نگارها (oscillograpds) 207 54,226,064 Rls. 1,903 $
137 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 1,610 48,063,528 Rls. 1,605 $
138 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 40169960 L.R.B تكيه گاه سربي لاستيكي فولادي ک جهت ايمن سازي ساختمان هادربرابر زلزله 480 43,881,179 Rls. 1,516 $
139 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 240 42,140,655 Rls. 1,410 $
140 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 270 40,318,549 Rls. 1,393 $
141 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 86 39,595,280 Rls. 1,345 $
142 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 41 31,036,682 Rls. 1,054 $
143 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 34031100 - - فراورده ها براي عمل اوردن مواد نسجي ، چرم ،پوست هاي نرم يا ساير مواد 1,000 26,447,278 Rls. 883 $
144 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 29171990 ساير اسيدهاي پلي کربوکسيليک غيرحلقوي انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها وپراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از فروس فوصارات . 120 26,260,612 Rls. 877 $
145 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 834 25,828,302 Rls. 924 $
146 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 85369030 ترمينال ريلي 358 22,380,952 Rls. 771 $
147 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 1,030 20,371,472 Rls. 680 $
148 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 85144000 ساير دستگاه ها براي عمل اوردن مواد با گرما به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك 300 18,364,880 Rls. 657 $
149 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 220 16,217,708 Rls. 559 $
150 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 90303100 مولتي مترها فاقد وسيله ثبت (recording devicc) 54 15,153,935 Rls. 532 $
151 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 125 10,689,519 Rls. 368 $
152 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 25 9,766,046 Rls. 345 $
153 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 100 8,742,469 Rls. 300 $
154 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 16 6,594,952 Rls. 232 $
155 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 30 1,565,000 Rls. 52 $
مجموع کل
6,317,978,184 ريال
مجموع کل
217,227 دلار