آمار کل " واردات از" کشور (پاكستان) گمرک (بازارچه مرزي ريمدان )

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 01022120 گاو گوشتي مولد نژاد خالص 1,302,560 72,737,251,780 Rls. 2,409,739 $
2 12 1394 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 40,818 2,094,150,989 Rls. 69,391 $
مجموع کل
74,831,402,769 ريال
مجموع کل
2,479,130 دلار