آمار کل " واردات از" کشور (پرتغال) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اصفهان پرتغال 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 656,298 16,905,548,036 Rls. 565,523 $
مجموع کل
16,905,548,036 ريال
مجموع کل
565,523 دلار