آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مشهد چين 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 86,647 90,821,586,041 Rls. 3,031,732 $
2 12 1394 مشهد چين 85399020 تيوپ وايراوت لامپ كم مصرف 224,942 83,658,997,429 Rls. 2,819,729 $
3 12 1394 مشهد چين 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 58,219 29,153,226,424 Rls. 996,906 $
4 12 1394 مشهد چين 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 32,518 11,637,766,533 Rls. 406,502 $
5 12 1394 مشهد چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 4,370 10,021,414,772 Rls. 332,331 $
6 12 1394 مشهد چين 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، باساخت داخل35%وبيشتربا حذف شاسي 63,000 8,374,370,400 Rls. 279,518 $
7 12 1394 مشهد چين 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 14,050 7,775,461,552 Rls. 260,154 $
8 12 1394 مشهد چين 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 23,321 6,992,003,884 Rls. 231,431 $
9 12 1394 مشهد چين 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 16,663 4,255,848,000 Rls. 141,001 $
10 12 1394 مشهد چين 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 5,250 3,328,438,555 Rls. 110,869 $
11 12 1394 مشهد چين 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 82,722 2,960,565,246 Rls. 100,080 $
12 12 1394 مشهد چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 11,210 2,915,078,669 Rls. 100,309 $
13 12 1394 مشهد چين 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 3,272 2,720,720,950 Rls. 90,140 $
14 12 1394 مشهد چين 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 14,190 2,549,388,117 Rls. 86,946 $
15 12 1394 مشهد چين 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 3,429 2,262,401,064 Rls. 75,527 $
16 12 1394 مشهد چين 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 1,088 1,784,183,490 Rls. 59,110 $
17 12 1394 مشهد چين 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 14,140 1,514,689,272 Rls. 50,152 $
18 12 1394 مشهد چين 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 33,568 1,390,959,216 Rls. 46,441 $
19 12 1394 مشهد چين 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 19,885 1,147,142,726 Rls. 38,022 $
20 12 1394 مشهد چين 94051010 چراغهايي که فقط جهت به کار گرفتن با ديودهاي نور افشان(LED) ساخته شده اند 9,358 1,026,310,810 Rls. 34,266 $
21 12 1394 مشهد چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,660 915,266,942 Rls. 32,336 $
22 12 1394 مشهد چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 2,299 906,094,230 Rls. 30,081 $
23 12 1394 مشهد چين 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 521 905,294,611 Rls. 30,725 $
24 12 1394 مشهد چين 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف ) 14,400 892,695,488 Rls. 29,648 $
25 12 1394 مشهد چين 84490000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتکميل کردن نمديانبافته ها به صورت توپ باشكل معين 7,800 752,669,625 Rls. 25,125 $
26 12 1394 مشهد چين 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 382 557,368,000 Rls. 18,500 $
27 12 1394 مشهد چين 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 3,642 523,348,100 Rls. 17,473 $
28 12 1394 مشهد چين 90031900 دوره وقاب براي عينك از ساير مواد 980 502,711,411 Rls. 16,831 $
29 12 1394 مشهد چين 95049090 ا شيابرا ي سرگرمي در هوا ي آزا د(funfair) بازيهاي روميزي ياساكني ،غيرمذکوردرجاي ديگر 3,132 449,470,740 Rls. 14,893 $
30 12 1394 مشهد چين 85352110 سکسيونر براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 375 419,330,297 Rls. 14,024 $
31 12 1394 مشهد چين 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 6,286 403,122,109 Rls. 13,451 $
32 12 1394 مشهد چين 73209000 فنر,که درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 1,035 372,174,850 Rls. 12,358 $
33 12 1394 مشهد چين 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 2,436 359,585,040 Rls. 11,940 $
34 12 1394 مشهد چين 90059000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات (همچنين پايه )دوربين دوچشمي, يک چشمي,تلسکوپهاي ا پتيکي ودستگاههاي نجومي غيرراديوئي 1,078 358,840,387 Rls. 12,482 $
35 12 1394 مشهد چين 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 1,071 335,619,727 Rls. 11,547 $
36 12 1394 مشهد چين 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 399 309,145,983 Rls. 10,405 $
37 12 1394 مشهد چين 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 758 296,876,594 Rls. 9,858 $
38 12 1394 مشهد چين 29224990 سايرا مينوا سيدهاغيرا زا نهاييکه دا را يبيش ا زيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غيرمذکور 400 291,240,470 Rls. 9,900 $
39 12 1394 مشهد چين 90015010 عدسي عينک تک کانون ا زسايرموا د 600 286,784,784 Rls. 9,529 $
40 12 1394 مشهد چين 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 105 284,749,716 Rls. 10,060 $
41 12 1394 مشهد چين 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 953 263,355,400 Rls. 8,725 $
42 12 1394 مشهد چين 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 750 260,190,762 Rls. 8,875 $
43 12 1394 مشهد چين 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 47 198,329,985 Rls. 6,572 $
44 12 1394 مشهد چين 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 1,180 196,834,015 Rls. 6,536 $
45 12 1394 مشهد چين 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 250 181,659,237 Rls. 6,171 $
46 12 1394 مشهد چين 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 144 181,646,597 Rls. 6,167 $
47 12 1394 مشهد چين 90311090 ماشين براي بالانس كردن قطعات مكانيكي بغيراز دستگاه بالانس چرخ خودرو 1,000 177,820,178 Rls. 6,317 $
48 12 1394 مشهد چين 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 489 154,240,240 Rls. 5,110 $
49 12 1394 مشهد چين 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 218 153,687,366 Rls. 5,138 $
50 12 1394 مشهد چين 85269110 ---دستگاه موقعيت ياب جهاني 46 145,186,140 Rls. 4,815 $
51 12 1394 مشهد چين 85340000 مدا رهاي چاپي 121 141,913,681 Rls. 4,730 $
52 12 1394 مشهد چين 84141000 - تلمبه هاي خلاء 810 139,446,602 Rls. 5,047 $
53 12 1394 مشهد چين 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 368 130,532,825 Rls. 4,325 $
54 12 1394 مشهد چين 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 100 124,729,920 Rls. 4,140 $
55 12 1394 مشهد چين 85351000 فيوز ,برا ي ولتاژ بيشتر ا ز 1000 ولت 98 120,625,812 Rls. 4,027 $
56 12 1394 مشهد چين 73181290 سايرپيچ ها برا ي چوب ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 360 81,194,000 Rls. 2,904 $
57 12 1394 مشهد چين 96138000 انواع فندكها به جز رديفهاي 96131000و96132000 250 80,108,560 Rls. 2,660 $
58 12 1394 مشهد چين 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 220 79,807,400 Rls. 2,650 $
59 12 1394 مشهد چين 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 7 78,849,670 Rls. 2,632 $
60 12 1394 مشهد چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 478 75,530,928 Rls. 2,508 $
61 12 1394 مشهد چين 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 78 63,201,600 Rls. 2,100 $
62 12 1394 مشهد چين 90069900 اجزاء وقطعات ومتفرعات, دستگاههاولامپ توليد نور آذرخشي درعکاسي غيراز لامپ تخليه ا لکتريکي 8539 145 56,013,188 Rls. 1,923 $
63 12 1394 مشهد چين 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 60 52,871,000 Rls. 1,750 $
64 12 1394 مشهد چين 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 140 49,089,080 Rls. 1,630 $
65 12 1394 مشهد چين 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 225 48,571,500 Rls. 1,611 $
66 12 1394 مشهد چين 85352910 سکسيونر براي ولتاژ 72.5 كيلو ولت وبالاتر 180 47,820,312 Rls. 1,608 $
67 12 1394 مشهد چين 85076090 ساير انباره هاي برقي ليتيوم يون بجز سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت ، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپر ساعت 41 45,532,608 Rls. 1,518 $
68 12 1394 مشهد چين 85061020 قوهک نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 445 41,542,316 Rls. 1,385 $
69 12 1394 مشهد چين 94053010 ---مجموعه چراغ هاي الكتريكي كه با ديودهاي نورافشان (LED)كار ميكنند 709 36,999,377 Rls. 1,270 $
70 12 1394 مشهد چين 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 11 35,522,707 Rls. 1,220 $
71 12 1394 مشهد چين 85365050 کليد SMD(قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي) 20 32,936,174 Rls. 1,099 $
72 12 1394 مشهد چين 85063020 قوهک نيم قلمي (AAA/LR03/AM4)، با اكسيد جيوه 430 30,269,537 Rls. 1,003 $
73 12 1394 مشهد چين 85271310 دستگاه پخش را ديويي دا را ي ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي MP3 وغيره 11 30,152,487 Rls. 1,047 $
74 12 1394 مشهد چين 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 193 29,533,005 Rls. 981 $
75 12 1394 مشهد چين 90029000 عدسي,منشور,آئينه وسايرعناصرا پتيکي,ا زهرماده, سوا رشده, که درجاي ديگري مذکورنباشند. 50 26,563,507 Rls. 918 $
76 12 1394 مشهد چين 85068090 سايرقوه هاوباطريها غيراز نيم قلمي ،قلمي ،متوسط ،بزرگ ودكمه اي غيرمذکوردرجاي ديگر 21 24,734,680 Rls. 820 $
77 12 1394 مشهد چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 41 21,486,600 Rls. 733 $
78 12 1394 مشهد چين 90330020 ساير ترموكوبلکها 27 18,430,992 Rls. 612 $
79 12 1394 مشهد چين 87141930 کمک فنر براي موتورسيكلتها 77 18,229,441 Rls. 605 $
80 12 1394 مشهد چين 85068020 قوهکهاي نيم قلمي (AAA/LRO3/AM4)، غير مذكور درجاي ديگر 190 17,467,280 Rls. 580 $
81 12 1394 مشهد چين 85044020 شارژر باطري 85 16,587,450 Rls. 550 $
82 12 1394 مشهد چين 85447010 کابل ا لياف ا پتيکي آماده شده برا ي مصرف ،داراي اتصالات ،متشکل از الياف منفردا غلاف دارشده 117 13,305,038 Rls. 445 $
83 12 1394 مشهد چين 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 5 12,342,807 Rls. 412 $
84 12 1394 مشهد چين 63049900 ا شياءبرا ي مبلمان ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 55 9,288,972 Rls. 308 $
85 12 1394 مشهد چين 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 100 8,938,992 Rls. 307 $
86 12 1394 مشهد چين 87141970 ترمزها وا جزا وقطعات آنها ،براي موتورسيكلتها 98 8,523,033 Rls. 283 $
87 12 1394 مشهد چين 61113000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن; کشباف ياقلاب باف ا زا لياف سنتتيک. 20 7,690,545 Rls. 255 $
88 12 1394 مشهد چين 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 18 6,571,363 Rls. 231 $
89 12 1394 مشهد چين 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 27 4,756,590 Rls. 158 $
90 12 1394 مشهد چين 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 11 4,698,096 Rls. 156 $
91 12 1394 مشهد چين 85322200 خازنهاي برقي ، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 17 3,345,532 Rls. 111 $
92 12 1394 مشهد چين 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 20 2,716,110 Rls. 90 $
93 12 1394 مشهد چين 87141950 توپي ودنده زنجير چرخ با لوا زم ترمز بندي حتي توا م شده با زنجير ،براي موتورسيكلتها 2 2,453,558 Rls. 82 $
94 12 1394 مشهد چين 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 28 1,881,879 Rls. 63 $
95 12 1394 مشهد چين 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 6 1,810,740 Rls. 60 $
96 12 1394 مشهد چين 42022100 کيف دستي باسطح خارجي ا ز چرم طبيعي,دوباره ساخته ياا زچرم ورني شده 6 1,658,745 Rls. 55 $
97 12 1394 مشهد چين 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 5 1,498,850 Rls. 50 $
98 12 1394 مشهد چين 64051000 سايرکفشها که درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شده. 6 1,206,360 Rls. 40 $
99 12 1394 مشهد چين 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 2 543,312 Rls. 18 $
100 12 1394 مشهد چين 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 3 458,016 Rls. 16 $
مجموع کل
290,215,874,948 ريال
مجموع کل
9,760,484 دلار