آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1394 مشهد چين 85044070 سلفS.M.D 2 451,680 Rls. 15 $
102 12 1394 مشهد چين 84231000 ترا زوي توزين ا شخاص (همچنين ترا زوي توزين نوزا دا ن ),ترا زوهاي خانگي 6 449,655 Rls. 15 $
103 12 1394 مشهد چين 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 4 423,130 Rls. 15 $
104 12 1394 مشهد چين 73199010 سوزن دوزندگي ،رفوگري يا گلدوزي وقلاب دوزي 6 361,152 Rls. 12 $
105 12 1394 مشهد چين 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 2 180,576 Rls. 6 $
مجموع کل
1,866,193 ريال
مجموع کل
63 دلار