آمار کل " واردات از" کشور (��������������) گمرک (������ ����������)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 01022120 گاو گوشتي مولد نژاد خالص 1,302,560 72,737,251,780 Rls. 2,409,739 $
2 12 1394 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 40,818 2,094,150,989 Rls. 69,391 $
3 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 5,820 521,355,600 Rls. 17,405 $
4 12 1394 بازارچه كيله سردشت عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,870 245,097,360 Rls. 8,674 $
5 12 1394 بازارچه دوغارون چين 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 217 125,819,400 Rls. 4,200 $
مجموع کل
75,723,675,129 ريال
مجموع کل
2,509,408 دلار