آمار کل " واردات از" کشور (����������) گمرک (��������������)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1394 شهيدرجايي چين 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 19,086,843 736,683,737,979 Rls. 24,896,951 $
202 12 1394 قشم جمهوري كره 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 2,149,444 734,800,453,298 Rls. 25,264,660 $
203 12 1394 شهيدرجايي برزيل 02023010 گوشت را ن ازنوع گاو بي ا ستخوا ن منجمد 5,645,708 730,523,556,713 Rls. 24,404,815 $
204 12 1394 اميرآباد فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 104,256,311 729,933,353,324 Rls. 24,895,004 $
205 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 73,937 729,508,789,676 Rls. 24,847,074 $
206 12 1394 شهيدرجايي چين 32061190 سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 12,610,000 725,269,143,722 Rls. 24,433,630 $
207 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 4,574,243 724,913,024,410 Rls. 24,490,202 $
208 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 27,741,452 724,041,214,261 Rls. 24,506,547 $
209 12 1394 شهيدرجايي چين 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 16,656,825 724,028,168,826 Rls. 24,838,413 $
210 12 1394 جلفا ترکيه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 3,331,810 723,614,507,187 Rls. 24,662,529 $
211 12 1394 شهيدرجايي هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 14,188,867 723,187,305,995 Rls. 24,518,314 $
212 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 78,613 721,758,367,291 Rls. 24,366,437 $
213 12 1394 بندر امام خميني آرژانتين 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 50,558,000 721,514,396,325 Rls. 24,970,598 $
214 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 1,661,605 719,031,083,243 Rls. 24,784,372 $
215 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 29,599,957 714,929,244,068 Rls. 24,344,342 $
216 12 1394 بندر امام خميني هلند 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 57,930,000 710,507,587,920 Rls. 23,539,212 $
217 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 212,891,117 707,594,905,067 Rls. 24,681,671 $
218 12 1394 شهيدرجايي هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 28,786,914 705,199,836,174 Rls. 23,973,000 $
219 12 1394 بندر امام خميني سوئيس 10039000 جو باستثناي بذر 102,000,000 704,824,156,372 Rls. 24,319,200 $
220 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 422,745 702,343,996,057 Rls. 23,872,176 $
221 12 1394 اميرآباد هلند 10039000 جو باستثناي بذر 105,532,135 701,110,441,617 Rls. 23,409,721 $
222 12 1394 بندر امام خميني چين 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 2,519,375 700,474,024,298 Rls. 23,466,901 $
223 12 1394 بندر امام خميني سنگاپور 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 57,750,000 699,692,630,325 Rls. 23,382,533 $
224 12 1394 شهيدرجايي چين 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 34,955,598 698,266,271,569 Rls. 23,578,773 $
225 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 4,883,335 694,977,280,271 Rls. 23,358,801 $
226 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 26,018 690,813,903,668 Rls. 23,370,410 $
227 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 31043000 سولفات پتاسيم 31,620,000 689,780,860,000 Rls. 22,858,960 $
228 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 1,397,744 687,237,361,612 Rls. 23,548,770 $
229 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 126,149 685,694,775,368 Rls. 23,121,313 $
230 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 32,501,261 683,621,133,010 Rls. 22,765,453 $
231 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 5,794,175 682,305,332,183 Rls. 23,379,576 $
232 12 1394 شهيدرجايي چين 87021090 --- ساير وسايل نقليه موتوري براي حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با راننده با موتور پيستوني درونسوز تراكمي - احتراقي غير از نوع هيبريدي 2,174,690 679,458,390,850 Rls. 22,821,413 $
233 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 79,571 678,477,338,956 Rls. 22,948,341 $
234 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 27,552,615 674,758,132,156 Rls. 22,913,058 $
235 12 1394 شهيدرجايي هند 29304000 متيونين 3,143,200 672,142,086,350 Rls. 22,760,375 $
236 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 171,423 668,791,001,042 Rls. 22,454,943 $
237 12 1394 شهيدرجايي چين 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 1,607,808 666,885,990,071 Rls. 22,760,043 $
238 12 1394 شهيدرجايي چين 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع کردن هوا ياسايرگازها 4,081,819 665,592,614,891 Rls. 22,434,882 $
239 12 1394 شهيدرجايي هند 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 27,123,905 661,022,415,081 Rls. 22,529,225 $
240 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 124,915 655,857,319,443 Rls. 22,202,769 $
241 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 82,753 650,965,661,713 Rls. 21,984,379 $
242 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 23,276,232 649,069,543,932 Rls. 22,376,793 $
243 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 80,555 647,613,202,256 Rls. 21,601,392 $
244 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 31,801,895 647,350,518,477 Rls. 21,647,697 $
245 12 1394 بندر امام خميني امارات متحده عربي 10039000 جو باستثناي بذر 92,965,980 642,177,846,921 Rls. 22,945,076 $
246 12 1394 شهيدرجايي چين 87029000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيراز نوع هيبريدي وديزل ونيمه ديزيل 2,008,300 637,132,948,484 Rls. 21,587,328 $
247 12 1394 شهيدرجايي چين 85399010 مجموعه متشكل از بالاست ، بدنه پلاستيكي وكانكتور لامپ كم مصرف 1,206,460 636,560,819,109 Rls. 21,414,144 $
248 12 1394 بندر امام خميني هند 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 171,531,000 635,891,130,575 Rls. 21,951,800 $
249 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 247,417 635,418,016,570 Rls. 21,036,289 $
250 12 1394 شهيدرجايي هند 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 26,499,608 634,130,393,695 Rls. 21,478,033 $
251 12 1394 شهيدرجايي چين 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 36,841,217 632,385,199,375 Rls. 21,601,639 $
252 12 1394 بندر امام خميني ترکيه 31043000 سولفات پتاسيم 29,866,682 629,771,245,990 Rls. 20,865,098 $
253 12 1394 شهيدرجايي تايوان 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 9,724,107 627,933,229,811 Rls. 21,304,344 $
254 12 1394 شهيدرجايي چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 7,519,652 624,184,666,867 Rls. 21,235,195 $
255 12 1394 شهيدرجايي چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 10,344,213 623,997,661,913 Rls. 20,989,248 $
256 12 1394 شهيدرجايي هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 6,269,058 623,352,761,780 Rls. 20,908,896 $
257 12 1394 خرم آباد چين 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 197,251 622,521,580,796 Rls. 21,403,110 $
258 12 1394 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84189930 ---انواع كابينت يخچال،يخچال فريزر، فريزروسايد باي سايد 3,396,589 621,726,787,617 Rls. 21,165,487 $
259 12 1394 شهيدرجايي چين 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميل کردن کاغذيامقوا 1,351,858 621,496,851,918 Rls. 20,905,977 $
260 12 1394 شهيدرجايي چين 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 33,204,985 618,595,013,089 Rls. 20,938,604 $
261 12 1394 شهيدرجايي چين 84303110 دستگاههاي حفاري T.B.M 1,444,430 618,390,762,809 Rls. 20,931,849 $
262 12 1394 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 28,556,219 618,233,249,898 Rls. 20,785,340 $
263 12 1394 شهيدرجايي چين 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 1,803,123 613,683,387,229 Rls. 20,445,440 $
264 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 148,987 607,766,318,156 Rls. 20,512,037 $
265 12 1394 بندر امام خميني كانادا 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 68,200,005 605,250,420,086 Rls. 20,371,943 $
266 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 28,025,779 597,735,937,317 Rls. 20,282,436 $
267 12 1394 شهيدرجايي برزيل 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 23,000,000 597,726,932,840 Rls. 20,475,674 $
268 12 1394 شهيدرجايي چين 86050000 وا گن مسافري ياترامواي غير خودرو ،واگن توشه, پست وسايروا گنهارا ه آهن ياترا موا(به ا ستثناي 8604). 745,000 594,937,674,847 Rls. 19,991,099 $
269 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 78,431 594,123,022,273 Rls. 20,127,322 $
270 12 1394 بازارچه پرويزخان عراق 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 21,439,990 594,030,886,996 Rls. 20,595,868 $
271 12 1394 غرب تهران امارات متحده عربي 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 573,391 591,389,576,413 Rls. 19,855,515 $
272 12 1394 شهيدرجايي چين 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 13,898,378 588,731,991,257 Rls. 19,978,238 $
273 12 1394 شهيدرجايي چين 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 15,318,613 586,864,062,974 Rls. 19,871,056 $
274 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 75,679 585,837,745,062 Rls. 19,938,705 $
275 12 1394 شهيدرجايي آلمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 3,698,879 583,948,947,721 Rls. 19,587,437 $
276 12 1394 غرب تهران چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 132,934 581,083,746,927 Rls. 19,493,584 $
277 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 60,414 580,504,913,605 Rls. 19,667,444 $
278 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 10,295,184 579,325,719,952 Rls. 19,467,340 $
279 12 1394 فريدون كنار ترکيه 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 78,800,726 577,607,466,839 Rls. 19,336,687 $
280 12 1394 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 1,049,740 577,267,425,629 Rls. 19,625,339 $
281 12 1394 منطقه آزاد حسن رود هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 19,458,000 575,379,261,737 Rls. 19,891,530 $
282 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,379,781 574,645,156,819 Rls. 19,393,321 $
283 12 1394 شهيدرجايي چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 5,659,533 573,555,774,005 Rls. 19,522,083 $
284 12 1394 شهيدرجايي چين 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 2,186,450 565,407,415,509 Rls. 19,138,186 $
285 12 1394 ساوه عربستان سعودي 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 2,991,886 563,449,609,407 Rls. 19,078,350 $
286 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 52,091 560,680,033,064 Rls. 18,815,989 $
287 12 1394 شهيدرجايي اروگوئه 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 33,000,000 560,246,319,600 Rls. 18,605,417 $
288 12 1394 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 2,121,115 559,245,743,973 Rls. 18,530,852 $
289 12 1394 شهيدرجايي چين 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 12,515,716 557,925,464,492 Rls. 18,892,905 $
290 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران نيوزيلند 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 4,659,625 555,694,054,567 Rls. 18,685,131 $
291 12 1394 بندر لنگه امارات متحده عربي 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 10,439,840 552,786,333,289 Rls. 18,884,414 $
292 12 1394 شهيدرجايي چين 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان ، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 1,321,314 551,685,263,692 Rls. 18,788,961 $
293 12 1394 شهيدرجايي آلمان 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 1,127,314 549,119,533,097 Rls. 18,508,458 $
294 12 1394 شهيدرجايي چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 6,855,415 549,029,967,734 Rls. 19,224,799 $
295 12 1394 شهيدرجايي چين 85013400 الكتروموتورها و ژنرا تورها باجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز 375 کيلووا ت 1,069,915 544,963,414,885 Rls. 18,647,102 $
296 12 1394 شهيدرجايي چين 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 9,300,994 541,845,546,396 Rls. 18,314,894 $
297 12 1394 شهيدرجايي چين 85399020 تيوپ وايراوت لامپ كم مصرف 2,223,182 540,650,525,895 Rls. 18,231,450 $
298 12 1394 کيش چين 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 3,401,045 537,667,544,030 Rls. 17,953,765 $
299 12 1394 اميرآباد ترکيه 10039000 جو باستثناي بذر 74,477,435 536,176,394,167 Rls. 18,421,412 $
300 12 1394 شهيدرجايي چين 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 5,682,870 534,407,059,665 Rls. 18,240,800 $
مجموع کل
63,672,441,816,406 ريال
مجموع کل
2,157,126,103 دلار