آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 6 1396 بازرگان آلمان 84261190 --- سا?ر 23,028 1,959,800,640 Rls. 59,316 $
102 1 1396 بازرگان آلمان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 25,650 1,953,945,180 Rls. 60,255 $
103 6 1396 بازرگان آلمان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 18,800 1,931,549,680 Rls. 58,460 $
104 5 1396 بازرگان آلمان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 18,960 1,922,831,284 Rls. 58,876 $
105 10 1396 بازرگان آلمان 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 20,758 1,892,795,776 Rls. 52,496 $
106 9 1396 بازرگان آلمان 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 18,161 1,884,136,124 Rls. 53,466 $
107 5 1396 بازرگان آلمان 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 13,050 1,861,664,982 Rls. 56,908 $
108 2 1396 بازرگان آلمان 27101920 گريس 18,378 1,849,959,283 Rls. 57,047 $
109 7 1396 بازرگان آلمان 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 11,278 1,844,805,806 Rls. 54,457 $
110 7 1396 بازرگان آلمان 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 40,631 1,844,292,073 Rls. 55,193 $
111 11 1396 بازرگان آلمان 84335990 سايرماشينهابرا ي بردا شت غير مذكور درجاي ديگر 15,590 1,836,050,000 Rls. 50,000 $
112 9 1396 بازرگان آلمان 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 1,649 1,833,190,230 Rls. 52,004 $
113 3 1396 بازرگان آلمان 76061210 ---ورق كمپوزيتي از الياژهاي الومينيوم 17,500 1,808,387,028 Rls. 55,739 $
114 10 1396 بازرگان آلمان 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 5,984 1,784,726,468 Rls. 49,465 $
115 8 1396 بازرگان آلمان 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 6,372 1,771,847,886 Rls. 51,454 $
116 9 1396 بازرگان آلمان 27101910 روغن موتور 16,817 1,754,680,531 Rls. 53,460 $
117 5 1396 بازرگان آلمان 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 5,535 1,749,651,347 Rls. 53,413 $
118 2 1396 بازرگان آلمان 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 10,048 1,743,451,163 Rls. 53,748 $
119 5 1396 بازرگان آلمان 27101920 گريس 20,286 1,724,022,887 Rls. 52,789 $
120 7 1396 بازرگان آلمان 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک ). 14,506 1,710,358,345 Rls. 50,774 $
121 6 1396 بازرگان آلمان 84335920 ماشين بردا شت علوفه سبز( چاپر)خودروChopper harvester 15,000 1,664,550,000 Rls. 50,000 $
122 5 1396 بازرگان آلمان 84529020 ساير اجزاء وقطعات چرخ هاي دوزندگي 607 1,661,527,636 Rls. 50,720 $
123 2 1396 بازرگان آلمان 84818065 ترموستات خودرو( شير ترموستاتيک ) 2,423 1,654,574,428 Rls. 51,012 $
124 6 1396 بازرگان آلمان 84335990 سايرماشينهابرا ي بردا شت غير مذكور درجاي ديگر 14,500 1,652,000,000 Rls. 50,000 $
125 8 1396 بازرگان آلمان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 10,269 1,635,169,028 Rls. 47,647 $
126 2 1396 بازرگان آلمان 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک ). 13,996 1,588,930,851 Rls. 48,987 $
127 6 1396 بازرگان آلمان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 18,330 1,577,620,120 Rls. 47,749 $
128 3 1396 بازرگان آلمان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 16,073 1,570,906,036 Rls. 48,419 $
129 5 1396 بازرگان آلمان 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 10,073 1,556,854,375 Rls. 47,603 $
130 2 1396 بازرگان آلمان 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 885 1,552,293,435 Rls. 47,854 $
131 5 1396 بازرگان آلمان 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 6,679 1,552,035,560 Rls. 47,294 $
132 8 1396 بازرگان آلمان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 14,300 1,532,236,000 Rls. 44,707 $
133 1 1396 بازرگان آلمان 84306900 ماشين آلات ودستگاههاي خاک بردا ري, گودبردا ري, ا ستخرا ج,.... غيرخودرو 25,604 1,531,230,750 Rls. 47,250 $
134 11 1396 بازرگان آلمان 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک ). 12,032 1,528,899,010 Rls. 42,112 $
135 10 1396 بازرگان آلمان 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 14,376 1,524,555,230 Rls. 42,283 $
136 12 1396 بازرگان آلمان 84529020 ساير اجزاء وقطعات چرخ هاي دوزندگي 350 1,521,776,708 Rls. 40,800 $
137 12 1396 بازرگان آلمان 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 6,834 1,521,222,315 Rls. 40,925 $
138 10 1396 بازرگان آلمان 84138200 بالابرهاي آبگونها 6,588 1,516,919,499 Rls. 42,366 $
139 10 1396 بازرگان آلمان 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 9,070 1,511,853,250 Rls. 41,931 $
140 10 1396 بازرگان آلمان 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 7,502 1,489,780,182 Rls. 41,338 $
141 6 1396 بازرگان آلمان 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 10,213 1,486,100,099 Rls. 45,278 $
142 9 1396 بازرگان آلمان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,905 1,478,877,698 Rls. 41,953 $
143 2 1396 بازرگان آلمان 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 9,200 1,459,710,000 Rls. 45,000 $
144 11 1396 بازرگان آلمان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 7,250 1,440,358,080 Rls. 38,976 $
145 11 1396 بازرگان آلمان 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 4,922 1,424,499,600 Rls. 38,550 $
146 11 1396 بازرگان آلمان 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 4,352 1,424,348,308 Rls. 39,196 $
147 11 1396 بازرگان آلمان 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 1,401 1,423,675,790 Rls. 41,525 $
148 12 1396 بازرگان آلمان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 6,770 1,400,049,929 Rls. 37,664 $
149 5 1396 بازرگان آلمان 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 7,625 1,397,171,350 Rls. 42,650 $
150 2 1396 بازرگان آلمان 84335920 ماشين بردا شت علوفه سبز( چاپر)خودروChopper harvester 13,300 1,394,834,000 Rls. 43,000 $
151 10 1396 بازرگان آلمان 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 10,495 1,385,672,715 Rls. 38,456 $
152 9 1396 بازرگان آلمان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 19,548 1,380,386,400 Rls. 39,100 $
153 6 1396 بازرگان آلمان 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 14,098 1,369,426,710 Rls. 41,610 $
154 12 1396 بازرگان آلمان 21061010 مواد پروتئيني تكستوره 9,750 1,337,834,662 Rls. 35,491 $
155 2 1396 بازرگان آلمان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 13,640 1,333,809,440 Rls. 41,120 $
156 10 1396 بازرگان آلمان 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 39,583 1,322,516,316 Rls. 36,444 $
157 12 1396 بازرگان آلمان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 3,694 1,320,026,839 Rls. 35,624 $
158 5 1396 بازرگان آلمان 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 21,500 1,314,904,525 Rls. 40,205 $
159 11 1396 بازرگان آلمان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 13,143 1,307,688,466 Rls. 35,629 $
160 4 1396 بازرگان آلمان 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 1,740 1,296,185,825 Rls. 39,942 $
161 11 1396 بازرگان آلمان 21061010 مواد پروتئيني تكستوره 9,750 1,289,701,688 Rls. 34,899 $
162 3 1396 بازرگان آلمان 70023900 لوله ا زشيشه, کارنشده, که درجاي ديگرذکرنشده باشد. 18,085 1,283,901,971 Rls. 39,564 $
163 5 1396 بازرگان آلمان 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 4,919 1,283,718,952 Rls. 39,266 $
164 12 1396 بازرگان آلمان 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک ). 9,835 1,279,675,025 Rls. 34,423 $
165 12 1396 بازرگان آلمان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 20,077 1,277,011,365 Rls. 34,131 $
166 6 1396 بازرگان آلمان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 2,162 1,274,965,560 Rls. 38,588 $
167 9 1396 بازرگان آلمان 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 5,492 1,256,896,538 Rls. 35,602 $
168 7 1396 بازرگان آلمان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 3,001 1,255,890,180 Rls. 37,579 $
169 11 1396 بازرگان آلمان 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 3,196 1,243,737,335 Rls. 34,853 $
170 11 1396 بازرگان آلمان 87019490 ک ک ک سا?ر 10,000 1,233,826,000 Rls. 34,000 $
171 7 1396 بازرگان آلمان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 7,561 1,226,882,292 Rls. 35,969 $
172 3 1396 بازرگان آلمان 84243010 ک ک ک دستگاه شستشوي خودرو از نوع خانگي (car wash) 7,248 1,225,085,440 Rls. 37,760 $
173 8 1396 بازرگان آلمان 70023900 لوله ا زشيشه, کارنشده, که درجاي ديگرذکرنشده باشد. 17,442 1,211,664,810 Rls. 35,353 $
174 11 1396 بازرگان آلمان 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 9,201 1,200,859,410 Rls. 32,852 $
175 10 1396 بازرگان آلمان 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 13,660 1,200,130,200 Rls. 33,071 $
176 10 1396 بازرگان آلمان 21061010 مواد پروتئيني تكستوره 9,750 1,192,212,000 Rls. 33,499 $
177 4 1396 بازرگان آلمان 84138200 بالابرهاي آبگونها 8,322 1,184,943,615 Rls. 36,396 $
178 9 1396 بازرگان آلمان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 15,994 1,179,598,336 Rls. 33,437 $
179 2 1396 بازرگان آلمان 44111492 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده پروفيل روكش شده 42,400 1,173,521,250 Rls. 36,178 $
180 6 1396 بازرگان آلمان 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 11,263 1,159,256,550 Rls. 34,950 $
181 12 1396 بازرگان آلمان 27101920 گريس 10,000 1,152,425,000 Rls. 31,000 $
182 12 1396 بازرگان آلمان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 10,300 1,152,425,000 Rls. 31,000 $
183 3 1396 بازرگان آلمان 84334000 منگنه کاه ياعلوفه (همچنين ماشين جمع آوري ومنگنه کردن ) 13,772 1,149,490,920 Rls. 35,430 $
184 12 1396 بازرگان آلمان 82022000 تيغه ا ره نوا ري. 7,700 1,141,263,200 Rls. 30,800 $
185 9 1396 بازرگان آلمان 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 4,985 1,137,579,408 Rls. 31,964 $
186 9 1396 بازرگان آلمان 87088019 ---- كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 20,656 1,124,352,688 Rls. 31,902 $
187 10 1396 بازرگان آلمان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 2,782 1,120,933,547 Rls. 31,382 $
188 8 1396 بازرگان آلمان 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 3,706 1,119,425,454 Rls. 32,016 $
189 11 1396 بازرگان آلمان 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 10,175 1,111,884,984 Rls. 30,525 $
190 1 1396 بازرگان آلمان 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 3,340 1,103,005,992 Rls. 34,014 $
191 6 1396 بازرگان آلمان 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 1,874 1,101,838,480 Rls. 33,635 $
192 3 1396 بازرگان آلمان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 10,008 1,097,617,392 Rls. 33,824 $
193 6 1396 بازرگان آلمان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 16,689 1,093,761,422 Rls. 32,921 $
194 2 1396 بازرگان آلمان 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 726 1,090,136,295 Rls. 33,606 $
195 3 1396 بازرگان آلمان 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 6,470 1,086,337,625 Rls. 33,483 $
196 3 1396 بازرگان آلمان 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 1,730 1,080,398,574 Rls. 33,293 $
197 5 1396 بازرگان آلمان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 10,787 1,062,152,742 Rls. 32,361 $
198 2 1396 بازرگان آلمان 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 6,980 1,060,948,850 Rls. 32,710 $
199 10 1396 بازرگان آلمان 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 6,848 1,042,033,177 Rls. 28,956 $
200 5 1396 بازرگان آلمان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 7,900 1,039,931,400 Rls. 32,008 $
مجموع کل
142,406,578,545 ريال
مجموع کل
4,166,930 دلار