آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 11 1396 جلفا آلمان 33051000 شامپوها 2,168 549,279,498 Rls. 15,027 $
102 12 1396 جلفا آلمان 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 912 547,176,000 Rls. 14,670 $
103 4 1396 جلفا آلمان 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 12,500 546,075,000 Rls. 16,824 $
104 4 1396 جلفا آلمان 34060000 انواع شمع و اشياء همانند. 7,900 513,342,000 Rls. 15,800 $
105 5 1396 جلفا آلمان 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 2,093 502,827,199 Rls. 15,375 $
106 4 1396 جلفا آلمان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 185 476,440,222 Rls. 14,617 $
107 10 1396 جلفا آلمان 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,672 466,637,853 Rls. 12,948 $
108 11 1396 جلفا آلمان 38249990 ک ک ک ساير 4,900 447,786,500 Rls. 12,250 $
109 10 1396 جلفا آلمان 82055100 ا بزا رهاي دستي براي مصارف خانه دا ري. 2,666 437,163,882 Rls. 12,130 $
110 12 1396 جلفا آلمان 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 6,000 430,512,000 Rls. 11,777 $
111 11 1396 جلفا آلمان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 1,120 429,008,162 Rls. 11,809 $
112 7 1396 جلفا آلمان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 1,381 427,319,896 Rls. 12,933 $
113 9 1396 جلفا آلمان 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 507 426,990,000 Rls. 12,117 $
114 6 1396 جلفا آلمان 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 2,540 414,686,496 Rls. 12,551 $
115 11 1396 جلفا آلمان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 4,200 383,817,000 Rls. 10,500 $
116 5 1396 جلفا آلمان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 1,275 354,316,536 Rls. 10,816 $
117 3 1396 جلفا آلمان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 3,063 347,815,902 Rls. 10,721 $
118 8 1396 جلفا آلمان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 1,200 345,478,896 Rls. 10,080 $
119 12 1396 جلفا آلمان 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 720 341,985,000 Rls. 9,169 $
120 7 1396 جلفا آلمان 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 169 341,879,240 Rls. 10,347 $
121 12 1396 جلفا آلمان 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 650 339,044,100 Rls. 9,150 $
122 9 1396 جلفا آلمان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 1,280 338,409,600 Rls. 9,600 $
123 4 1396 جلفا آلمان 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 596 338,321,250 Rls. 10,395 $
124 6 1396 جلفا آلمان 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,202 312,520,535 Rls. 9,388 $
125 6 1396 جلفا آلمان 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 213 274,315,100 Rls. 8,208 $
126 11 1396 جلفا آلمان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 800 273,449,896 Rls. 7,451 $
127 12 1396 جلفا آلمان 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 1,080 264,320,529 Rls. 7,065 $
128 5 1396 جلفا آلمان 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 6,400 262,883,584 Rls. 8,049 $
129 5 1396 جلفا آلمان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 560 257,186,680 Rls. 7,836 $
130 12 1396 جلفا آلمان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 932 254,984,016 Rls. 6,836 $
131 12 1396 جلفا آلمان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 454 253,435,208 Rls. 6,774 $
132 4 1396 جلفا آلمان 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 310 248,698,488 Rls. 7,655 $
133 11 1396 جلفا آلمان 32099010 رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 3,300 241,256,400 Rls. 6,600 $
134 4 1396 جلفا آلمان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 743 233,735,132 Rls. 7,171 $
135 4 1396 جلفا آلمان 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 977 231,189,952 Rls. 7,123 $
136 12 1396 جلفا آلمان 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 12,471 228,195,450 Rls. 6,099 $
137 6 1396 جلفا آلمان 68052020 تسمهکهاي سنباده با محيط چهار متر و كمتر فقط روي تكيه گاه از كاغذ ومقوا 1,370 223,669,488 Rls. 6,770 $
138 2 1396 جلفا آلمان 90261010 فلومتر 550 222,897,924 Rls. 6,872 $
139 4 1396 جلفا آلمان 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 3,050 212,177,946 Rls. 6,537 $
140 11 1396 جلفا آلمان 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 5,250 211,892,625 Rls. 5,797 $
141 3 1396 جلفا آلمان 21069020 ا مولسيفاير 1,932 197,550,045 Rls. 6,088 $
142 1 1396 جلفا آلمان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 720 179,999,798 Rls. 5,551 $
143 4 1396 جلفا آلمان 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 363 177,378,370 Rls. 5,459 $
144 12 1396 جلفا آلمان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 1,080 162,511,272 Rls. 4,357 $
145 2 1396 جلفا آلمان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 550 149,556,630 Rls. 4,611 $
146 3 1396 جلفا آلمان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 590 147,944,640 Rls. 4,560 $
147 7 1396 جلفا آلمان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 480 142,243,392 Rls. 4,256 $
148 6 1396 جلفا آلمان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 1,098 139,360,080 Rls. 4,170 $
149 12 1396 جلفا آلمان 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 1,000 139,356,000 Rls. 3,725 $
150 12 1396 جلفا آلمان 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 1,055 137,582,845 Rls. 3,689 $
151 6 1396 جلفا آلمان 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 1,650 135,578,136 Rls. 4,057 $
152 11 1396 جلفا آلمان 82057000 گيره, قيدوهمانند. 350 129,332,000 Rls. 3,500 $
153 8 1396 جلفا آلمان 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 440 121,611,152 Rls. 3,549 $
154 12 1396 جلفا آلمان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 290 118,919,101 Rls. 3,209 $
155 1 1396 جلفا آلمان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 600 117,901,530 Rls. 3,636 $
156 4 1396 جلفا آلمان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 963 116,860,050 Rls. 3,600 $
157 11 1396 جلفا آلمان 48114100 کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ( self-adhesive ) 1,000 109,662,000 Rls. 3,000 $
158 5 1396 جلفا آلمان 82029900 تيغه ا ره, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 1,361 108,049,574 Rls. 3,330 $
159 5 1396 جلفا آلمان 85044020 شارژر باطري 75 100,102,600 Rls. 3,050 $
160 4 1396 جلفا آلمان 85099000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي ا لکترومکانيکي خانگي 1,000 97,374,000 Rls. 3,000 $
161 6 1396 جلفا آلمان 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 946 93,148,836 Rls. 2,838 $
162 6 1396 جلفا آلمان 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 800 92,906,720 Rls. 2,780 $
163 11 1396 جلفا آلمان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 1,943 78,126,864 Rls. 2,137 $
164 5 1396 جلفا آلمان 40069090 سايرا شکال (مثلاميله يا ترکه و000)وا شياغيرمذکورا زکائوچوي ولکانيزه نشده 280 76,869,330 Rls. 2,358 $
165 11 1396 جلفا آلمان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 1,000 76,763,400 Rls. 2,100 $
166 5 1396 جلفا آلمان 09109929 ساير ادويه جات به صورت كوبيده دربسته بندي هاي غير خرده فروشي به غيراز آويشن وبرگ غار. 690 74,820,544 Rls. 2,288 $
167 10 1396 جلفا آلمان 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 850 74,528,960 Rls. 2,084 $
168 2 1396 جلفا آلمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 720 70,059,600 Rls. 2,160 $
169 12 1396 جلفا آلمان 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 263 68,355,962 Rls. 1,833 $
170 9 1396 جلفا آلمان 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 430 68,210,685 Rls. 1,935 $
171 5 1396 جلفا آلمان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 75 64,525,350 Rls. 1,980 $
172 2 1396 جلفا آلمان 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 770 60,531,174 Rls. 1,866 $
173 2 1396 جلفا آلمان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 240 60,251,189 Rls. 1,857 $
174 6 1396 جلفا آلمان 44119490 سايرتخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 1,456 57,723,906 Rls. 1,727 $
175 12 1396 جلفا آلمان 39211310 ساندويچ سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي ازپلي اورتان هاي اسفنجي 1,018 51,686,211 Rls. 1,381 $
176 6 1396 جلفا آلمان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 620 50,874,100 Rls. 1,550 $
177 11 1396 جلفا آلمان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 530 48,655,325 Rls. 1,325 $
178 12 1396 جلفا آلمان 82055100 ا بزا رهاي دستي براي مصارف خانه دا ري. 282 47,576,953 Rls. 1,276 $
179 4 1396 جلفا آلمان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 18 44,252,400 Rls. 1,362 $
180 9 1396 جلفا آلمان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 85 41,871,500 Rls. 1,188 $
181 11 1396 جلفا آلمان 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي 1,100 36,554,000 Rls. 1,000 $
182 5 1396 جلفا آلمان 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 190 30,800,800 Rls. 938 $
183 12 1396 جلفا آلمان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 314 29,153,275 Rls. 779 $
184 11 1396 جلفا آلمان 85076090 ساير انباره هاي برقي ليتيوم يون بجز سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت ، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپر ساعت 20 24,008,838 Rls. 650 $
185 6 1396 جلفا آلمان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 380 22,975,400 Rls. 700 $
186 8 1396 جلفا آلمان 94051010 ک ک ک چراغهايي که فقط جهت به کار گرفتن با ديودهاي نور افشان(LED) ساخته شده اند 130 22,217,422 Rls. 648 $
187 6 1396 جلفا آلمان 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 185 21,252,245 Rls. 648 $
188 8 1396 جلفا آلمان 94031000 مبلهاي فلزي ا زا نواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرارميگيرند 68 18,588,442 Rls. 542 $
189 6 1396 جلفا آلمان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 185 15,180,175 Rls. 462 $
190 4 1396 جلفا آلمان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 7 15,178,573 Rls. 467 $
191 5 1396 جلفا آلمان 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 60 14,424,400 Rls. 445 $
192 5 1396 جلفا آلمان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 41 13,285,980 Rls. 406 $
193 11 1396 جلفا آلمان 94052010 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان كه فقط جهت به كار گرفتن با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند 45 11,476,500 Rls. 311 $
194 12 1396 جلفا آلمان 84819040 ---اجزاء وقطعات شيرالات بهداشتي مشمول رديف 84818010 35 8,892,960 Rls. 240 $
195 11 1396 جلفا آلمان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 45 6,885,900 Rls. 186 $
196 10 1396 جلفا آلمان 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 100 6,517,050 Rls. 181 $
197 4 1396 جلفا آلمان 84231000 ترا زوي توزين ا شخاص (همچنين ترا زوي توزين نوزا دا ن ),ترا زوهاي خانگي 35 6,231,936 Rls. 192 $
198 11 1396 جلفا آلمان 83061000 زنگ, زنگ ا خبار،زنگ صفحه ا ي چکشي واشياءهمانند غيربرقي از فلز معمولي. 18 6,059,592 Rls. 164 $
199 11 1396 جلفا آلمان 85044020 شارژر باطري 5 5,738,250 Rls. 155 $
200 6 1396 جلفا آلمان 82029900 تيغه ا ره, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 34 5,636,440 Rls. 171 $
مجموع کل
18,304,791,587 ريال
مجموع کل
531,544 دلار