آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 4 1396 جلفا آلمان 29321990 --- سا?ر 8 5,304,388 Rls. 163 $
202 11 1396 جلفا آلمان 40169200 مدا د پاک کن ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 20 5,049,660 Rls. 137 $
203 11 1396 جلفا آلمان 82055100 ا بزا رهاي دستي براي مصارف خانه دا ري. 28 4,900,925 Rls. 133 $
204 11 1396 جلفا آلمان 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 18 3,672,480 Rls. 99 $
205 2 1396 جلفا آلمان 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 40 2,595,120 Rls. 80 $
206 11 1396 جلفا آلمان 82141010 مدا دترا ش وتيغه آن 18 2,524,830 Rls. 68 $
207 11 1396 جلفا آلمان 96099000 مدا دشمعي,ذغال رسامي,گچ برا ي نوشتن يارساميوگچ خياطي. 33 2,203,488 Rls. 60 $
208 12 1396 جلفا آلمان 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 4 2,192,070 Rls. 59 $
209 6 1396 جلفا آلمان 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 11 1,818,432 Rls. 55 $
210 11 1396 جلفا آلمان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 5 1,101,744 Rls. 30 $
211 8 1396 جلفا آلمان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 5 613,298 Rls. 18 $
مجموع کل
31,976,435 ريال
مجموع کل
902 دلار