آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 16,624 1,453,495,050 Rls. 41,570 $
102 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 4,200 1,445,327,540 Rls. 44,035 $
103 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 7,380 1,445,264,268 Rls. 42,169 $
104 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84138200 بالابرهاي آبگونها 13,875 1,440,735,600 Rls. 44,400 $
105 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 12,949 1,423,824,426 Rls. 43,876 $
106 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 6,200 1,405,812,800 Rls. 43,400 $
107 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 15,597 1,394,729,400 Rls. 39,002 $
108 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 13,961 1,359,438,414 Rls. 41,883 $
109 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 12,754 1,339,170,000 Rls. 38,300 $
110 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 15,400 1,321,648,000 Rls. 40,001 $
111 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 4,990 1,319,312,088 Rls. 35,928 $
112 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 83021090 ک ک ک سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 14,800 1,262,255,000 Rls. 37,000 $
113 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 8,923 1,261,228,056 Rls. 38,874 $
114 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 11,420 1,215,243,637 Rls. 34,756 $
115 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 85013300 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز75کيلووا ت و حدا کثر 375 کيلووا ت 16,414 1,212,410,250 Rls. 37,253 $
116 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 12,008 1,199,349,316 Rls. 35,900 $
117 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 8,070 1,183,359,516 Rls. 34,378 $
118 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 17,400 1,158,086,000 Rls. 34,120 $
119 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 7,310 1,131,556,462 Rls. 34,887 $
120 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 10,472 1,131,021,504 Rls. 34,612 $
121 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 14,860 1,125,048,240 Rls. 32,684 $
122 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 4,781 1,114,081,054 Rls. 31,863 $
123 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 5,301 1,102,473,187 Rls. 29,466 $
124 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 12,194 1,098,739,012 Rls. 30,488 $
125 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 6,785 1,090,171,996 Rls. 29,688 $
126 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 27101920 گريس 8,285 1,075,194,160 Rls. 33,140 $
127 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 39209200 صفحه, ورق... ا زپلي آميدها,مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه باموا ددي 12,100 1,061,273,200 Rls. 32,720 $
128 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 11,223 1,061,085,069 Rls. 31,519 $
129 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 8,818 1,032,929,520 Rls. 31,263 $
130 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 5,240 1,000,573,808 Rls. 27,248 $
131 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 19,453 959,703,270 Rls. 25,730 $
132 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 14,518 959,384,283 Rls. 29,037 $
133 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 7,537 956,644,752 Rls. 25,648 $
134 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 11041200 جو دو سر پهن شده يا فلس شده 58,500 954,195,255 Rls. 28,267 $
135 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 7,200 933,321,600 Rls. 28,800 $
136 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 48045100 سايرکاغذهاي کرا فت سفيدنشده ومقوا ي کرا فت سفيدنشده به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم 20,000 932,999,550 Rls. 26,476 $
137 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 4,459 924,959,354 Rls. 24,881 $
138 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84672200 ا ره ها توا م شده با موتورا لکتريکي 7,489 885,194,576 Rls. 27,272 $
139 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 16,631 875,403,480 Rls. 26,194 $
140 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 82111000 مجموعه ها از اشياء جورشده (كارد وچاقو) 2,940 858,627,000 Rls. 26,460 $
141 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 8,953 847,956,384 Rls. 26,136 $
142 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 10,254 833,660,454 Rls. 22,559 $
143 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 7,024 829,591,749 Rls. 25,577 $
144 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 8,322 792,091,894 Rls. 24,442 $
145 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 5,465 791,065,626 Rls. 22,122 $
146 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 85013300 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز75کيلووا ت و حدا کثر 375 کيلووا ت 14,400 789,326,178 Rls. 21,902 $
147 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84672200 ا ره ها توا م شده با موتورا لکتريکي 15,210 781,073,514 Rls. 24,102 $
148 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 20,804 768,738,322 Rls. 20,804 $
149 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84672200 ا ره ها توا م شده با موتورا لکتريکي 14,580 716,149,710 Rls. 20,805 $
150 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 7,932 706,038,784 Rls. 19,456 $
151 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 23024000 سبوس ، فضولاتو ساير آخال از ساير غلات 21,450 702,690,016 Rls. 21,655 $
152 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 4,627 683,150,295 Rls. 20,521 $
153 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 33051000 شامپوها 2,310 680,865,664 Rls. 21,004 $
154 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 4,662 680,374,238 Rls. 20,981 $
155 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 73102190 قوطيهاي غيرمذکورباگنجايش کمترا ز50ليترکه با لحيم کردن ياپرس كردن بسته ميشوند 10,454 678,153,071 Rls. 18,817 $
156 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 6,800 673,486,802 Rls. 20,763 $
157 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 7,700 669,083,800 Rls. 18,557 $
158 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 85016300 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا زKVA 375و حدا کثرKVA 750 6,340 665,997,140 Rls. 20,533 $
159 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 22029990 --- ساير 27,702 659,612,354 Rls. 18,294 $
160 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84681000 بوري هايي که بادست نگهدا ري ميشوندبرا ي لحيم کاري, زردجوشکاري, ياجوشکاري 1,912 651,594,350 Rls. 20,075 $
161 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 7,920 641,044,800 Rls. 18,623 $
162 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 4,418 632,543,709 Rls. 19,272 $
163 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 85013400 الكتروموتورها و ژنرا تورها باجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز 375 کيلووا ت 8,360 632,176,200 Rls. 18,854 $
164 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 7,076 625,791,960 Rls. 18,180 $
165 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 87088039 ----ساير قطعات كمك فنرها براي وسايل نقليه غير از سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 1,668 617,100,512 Rls. 19,024 $
166 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 20,280 608,841,751 Rls. 18,679 $
167 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 8,800 608,325,000 Rls. 18,750 $
168 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 2,340 605,665,242 Rls. 18,673 $
169 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 5,610 579,213,700 Rls. 16,900 $
170 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 4,105 571,068,372 Rls. 17,577 $
171 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 4,580 570,170,429 Rls. 15,239 $
172 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 73239190 سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 2,900 563,620,800 Rls. 17,400 $
173 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 6,211 553,768,208 Rls. 16,515 $
174 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 13,000 546,936,000 Rls. 16,871 $
175 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 87099000 ا جزا ءوقطعات ا را به هاي کارگاهي و ترا کتورهايي كه در ايستگاههاي راه آهن بكار مي رود 18,000 545,766,660 Rls. 16,834 $
176 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 13,680 531,591,732 Rls. 15,854 $
177 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 6,880 524,333,250 Rls. 15,750 $
178 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 7,395 513,399,480 Rls. 15,720 $
179 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 4,042 513,380,483 Rls. 14,147 $
180 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 6,080 505,397,025 Rls. 13,595 $
181 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 22029990 --- ساير 31,910 504,192,420 Rls. 15,516 $
182 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 2,576 498,526,965 Rls. 15,404 $
183 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84672200 ا ره ها توا م شده با موتورا لکتريکي 13,340 495,225,216 Rls. 15,264 $
184 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 13,896 494,530,508 Rls. 13,896 $
185 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 6,606 488,954,772 Rls. 13,212 $
186 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 3,999 476,464,540 Rls. 12,817 $
187 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 27109900 ساير آخال روغنهابغيرا زموا ردذکرشده دررديف 27109100 2,365 467,445,686 Rls. 13,369 $
188 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 1,800 454,305,600 Rls. 12,600 $
189 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 73181510 پيچهاو پيچهاي مهره خورحتي بامهره هايا وا شرهاي مربوط ا زجنس استنلس استيل ،حديدشده 6,370 453,367,490 Rls. 12,195 $
190 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 39219020 ورق HPL ( highpressureiamimsted) با ضخامت بيشترا ز2/1ميکرون وکمترا ز2مليمتر، و 11,270 446,093,683 Rls. 13,756 $
191 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84672200 ا ره ها توا م شده با موتورا لکتريکي 8,951 444,162,400 Rls. 13,600 $
192 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 82152000 مجموعه ا زقاشق, چنگال, غيره جورشده... (غيرا زرديف 82151000). 1,900 443,916,000 Rls. 13,680 $
193 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 8,043 442,146,600 Rls. 13,230 $
194 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 5,320 440,411,130 Rls. 13,590 $
195 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 39219020 ورق HPL ( highpressureiamimsted) با ضخامت بيشترا ز2/1ميکرون وکمترا ز2مليمتر، و 10,224 433,494,405 Rls. 12,594 $
196 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84672200 ا ره ها توا م شده با موتورا لکتريکي 11,059 427,374,960 Rls. 12,788 $
197 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 11,173 420,251,401 Rls. 11,373 $
198 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 23024000 سبوس ، فضولاتو ساير آخال از ساير غلات 11,700 414,260,379 Rls. 12,272 $
199 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 3,955 397,833,450 Rls. 11,865 $
200 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 3,420 388,354,680 Rls. 11,970 $
مجموع کل
81,227,417,636 ريال
مجموع کل
2,391,741 دلار