آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (همدان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 همدان آلمان 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 1,955,381 316,802,131,059 Rls. 9,016,318 $
2 1 1396 همدان آلمان 84490000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتکميل کردن نمديانبافته ها به صورت توپ باشكل معين 99,886 153,344,400,000 Rls. 4,729,932 $
3 5 1396 همدان آلمان 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 348,442 73,917,863,548 Rls. 2,271,251 $
4 4 1396 همدان آلمان 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 263,625 43,331,388,997 Rls. 1,333,571 $
5 3 1396 همدان آلمان 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 218,942 16,492,406,974 Rls. 508,292 $
6 2 1396 همدان آلمان 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 21,880 11,106,552,820 Rls. 342,404 $
7 3 1396 همدان آلمان 84490000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتکميل کردن نمديانبافته ها به صورت توپ باشكل معين 5,193 9,832,749,999 Rls. 303,068 $
8 2 1396 همدان آلمان 84101200 ک ک با قدرت بيشتر از 1000 كيلو وات و حداكثر 10000 كيلو وات 12,095 9,648,952,500 Rls. 297,467 $
9 11 1396 همدان آلمان 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 68,607 7,308,392,152 Rls. 201,393 $
10 5 1396 همدان آلمان 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 8,000 6,659,556,471 Rls. 202,899 $
11 10 1396 همدان آلمان 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 51,569 6,406,144,287 Rls. 181,386 $
12 10 1396 همدان آلمان 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 380 6,297,434,100 Rls. 173,536 $
13 2 1396 همدان آلمان 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 116,878 5,912,668,301 Rls. 182,242 $
14 12 1396 همدان آلمان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 8,800 3,494,561,000 Rls. 93,400 $
15 7 1396 همدان آلمان 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 19,620 3,476,077,698 Rls. 104,011 $
16 12 1396 همدان آلمان 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 9,800 2,534,792,820 Rls. 67,959 $
17 12 1396 همدان آلمان 84490000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتکميل کردن نمديانبافته ها به صورت توپ باشكل معين 418 2,504,784,744 Rls. 66,946 $
18 2 1396 همدان آلمان 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 560 2,086,260,000 Rls. 64,317 $
19 9 1396 همدان آلمان 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 6,000 1,737,750,000 Rls. 49,315 $
20 2 1396 همدان آلمان 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليک, همچنين تنظيم کننده ها 4,950 1,540,355,300 Rls. 47,488 $
21 5 1396 همدان آلمان 84279010 دستگاه بالابردن وجابجا كردن افراد براي چيدن ميوه داراي مخزن مخصوص نگهداري 2,090 1,526,201,952 Rls. 46,666 $
22 1 1396 همدان آلمان 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 470 504,338,100 Rls. 15,557 $
23 2 1396 همدان آلمان 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 395 441,591,700 Rls. 13,614 $
24 10 1396 همدان آلمان 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 670 162,472,500 Rls. 4,477 $
مجموع کل
687,069,827,022 ريال
مجموع کل
20,317,509 دلار