آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 5 1396 شهيدرجايي اسپانيا 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 132,500 13,120,687,250 Rls. 402,724 $
102 4 1396 شهيدرجايي اسپانيا 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 142,129 12,676,805,300 Rls. 390,560 $
103 11 1396 شهيدرجايي اسپانيا 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 338,678 12,671,092,098 Rls. 342,907 $
104 7 1396 شهيدرجايي اسپانيا 73023000 سوزن ريل تقاطعي ،ميله سوزنباني وسايرقطعات تقاطعي راه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 51,876 12,634,237,007 Rls. 379,509 $
105 6 1396 شهيدرجايي اسپانيا 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 100,000 12,406,351,758 Rls. 375,495 $
106 5 1396 شهيدرجايي اسپانيا 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 150,377 11,973,112,981 Rls. 366,094 $
107 6 1396 شهيدرجايي اسپانيا 31059010 سايرکودهاي (ميکرو) معدني غيرمذكور 54,330 11,485,366,056 Rls. 347,131 $
108 10 1396 شهيدرجايي اسپانيا 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 159,060 11,449,951,057 Rls. 323,870 $
109 11 1396 شهيدرجايي اسپانيا 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 78,063 11,377,152,936 Rls. 308,377 $
110 8 1396 شهيدرجايي اسپانيا 73044100 سرد كشيده شده يا سرد نورد شده (سرد از ضخامت آن كاسته شده) 98,619 11,357,495,722 Rls. 330,470 $
111 6 1396 شهيدرجايي اسپانيا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 130,064 11,208,901,360 Rls. 340,383 $
112 10 1396 شهيدرجايي اسپانيا 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 40,000 11,077,713,600 Rls. 309,779 $
113 5 1396 شهيدرجايي اسپانيا 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 93,612 11,066,891,454 Rls. 337,828 $
114 7 1396 شهيدرجايي اسپانيا 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 208,000 11,055,432,960 Rls. 329,718 $
115 8 1396 شهيدرجايي اسپانيا 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 148,578 11,046,922,326 Rls. 321,640 $
116 10 1396 شهيدرجايي اسپانيا 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 320,631 10,912,489,412 Rls. 301,408 $
117 5 1396 شهيدرجايي اسپانيا 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 201,300 10,882,199,688 Rls. 332,152 $
118 8 1396 شهيدرجايي اسپانيا 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 63,698 10,758,618,900 Rls. 315,363 $
119 5 1396 شهيدرجايي اسپانيا 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 428,676 10,747,622,510 Rls. 327,858 $
120 7 1396 شهيدرجايي اسپانيا 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 238,594 10,730,304,178 Rls. 317,869 $
121 4 1396 شهيدرجايي اسپانيا 68101990 سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعي به شکل لوح آجروا شياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 311,120 10,636,454,240 Rls. 327,574 $
122 12 1396 شهيدرجايي اسپانيا 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 39,058 10,596,751,770 Rls. 284,103 $
123 5 1396 شهيدرجايي اسپانيا 48232000 کاغذ و مقوا ي صافي ,بريده شده بشکل معين 157,970 10,562,855,855 Rls. 322,441 $
124 12 1396 شهيدرجايي اسپانيا 72192200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm. 96,964 10,506,889,967 Rls. 281,694 $
125 8 1396 شهيدرجايي اسپانيا 72132000 ميله هاي گرم نوردشده ا زفولاد غير ممزوج تراشكاري (خوش تراش)به صورت طومار هاي نامنظم پيچيده شده 382,412 10,480,138,528 Rls. 307,200 $
126 11 1396 شهيدرجايي اسپانيا 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 154,750 10,439,023,628 Rls. 283,895 $
127 1 1396 شهيدرجايي اسپانيا 38089229 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي 27,300 10,421,389,048 Rls. 321,457 $
128 12 1396 شهيدرجايي اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 23,845 10,353,220,025 Rls. 280,011 $
129 12 1396 شهيدرجايي اسپانيا 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 123,386 10,350,114,377 Rls. 278,416 $
130 1 1396 شهيدرجايي اسپانيا 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 112,130 10,143,783,273 Rls. 312,845 $
131 7 1396 شهيدرجايي اسپانيا 72132000 ميله هاي گرم نوردشده ا زفولاد غير ممزوج تراشكاري (خوش تراش)به صورت طومار هاي نامنظم پيچيده شده 368,670 10,095,576,333 Rls. 300,480 $
132 6 1396 شهيدرجايي اسپانيا 72191300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3لغايت 75/4 mm. 115,327 10,039,614,911 Rls. 304,261 $
133 9 1396 شهيدرجايي اسپانيا 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 109,000 10,032,776,800 Rls. 296,559 $
134 5 1396 شهيدرجايي اسپانيا 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 52,704 9,904,763,977 Rls. 304,257 $
135 10 1396 شهيدرجايي اسپانيا 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 179,142 9,875,369,738 Rls. 276,108 $
136 11 1396 شهيدرجايي اسپانيا 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 2,535 9,708,540,000 Rls. 262,712 $
137 8 1396 شهيدرجايي اسپانيا 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 8,900 9,677,794,000 Rls. 276,785 $
138 5 1396 شهيدرجايي اسپانيا 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 96,000 9,588,020,000 Rls. 295,107 $
139 11 1396 شهيدرجايي اسپانيا 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 16,986 9,585,126,815 Rls. 259,759 $
140 11 1396 شهيدرجايي اسپانيا 26151010 ک ک ک پودر س?ل?کات ز?رکون?وم با مش بالا? 200 150,000 9,330,249,400 Rls. 254,702 $
141 1 1396 شهيدرجايي اسپانيا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 20,404 9,300,667,230 Rls. 286,999 $
142 12 1396 شهيدرجايي اسپانيا 38089229 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي 16,800 9,265,826,892 Rls. 247,650 $
143 8 1396 شهيدرجايي اسپانيا 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 123,140 9,227,301,585 Rls. 262,520 $
144 5 1396 شهيدرجايي اسپانيا 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 71,350 9,173,495,280 Rls. 280,584 $
145 7 1396 شهيدرجايي اسپانيا 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 49,000 9,014,979,318 Rls. 269,748 $
146 9 1396 شهيدرجايي اسپانيا 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 2,498 8,864,534,000 Rls. 253,526 $
147 10 1396 شهيدرجايي اسپانيا 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 25,000 8,825,605,042 Rls. 244,775 $
148 4 1396 شهيدرجايي اسپانيا 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 102,500 8,795,179,175 Rls. 271,021 $
149 12 1396 شهيدرجايي اسپانيا 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 195,600 8,778,704,246 Rls. 235,882 $
150 11 1396 شهيدرجايي اسپانيا 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 11,225 8,729,502,805 Rls. 243,431 $
151 7 1396 شهيدرجايي اسپانيا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 3,165 8,678,311,635 Rls. 267,066 $
152 9 1396 شهيدرجايي اسپانيا 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 63,504 8,352,995,989 Rls. 237,349 $
153 4 1396 شهيدرجايي اسپانيا 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 55,450 8,352,864,291 Rls. 257,181 $
154 12 1396 شهيدرجايي اسپانيا 28365000 کربنات کلسيم 315,000 8,315,616,938 Rls. 223,428 $
155 10 1396 شهيدرجايي اسپانيا 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 153,950 8,288,856,720 Rls. 232,095 $
156 4 1396 شهيدرجايي اسپانيا 72132000 ميله هاي گرم نوردشده ا زفولاد غير ممزوج تراشكاري (خوش تراش)به صورت طومار هاي نامنظم پيچيده شده 362,710 8,136,840,276 Rls. 250,403 $
157 9 1396 شهيدرجايي اسپانيا 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 244,816 8,103,409,600 Rls. 229,963 $
158 4 1396 شهيدرجايي اسپانيا 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 245,128 8,031,496,356 Rls. 247,443 $
159 9 1396 شهيدرجايي اسپانيا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 69,415 7,904,402,596 Rls. 223,894 $
160 5 1396 شهيدرجايي اسپانيا 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 43,200 7,840,156,200 Rls. 240,061 $
161 6 1396 شهيدرجايي اسپانيا 44069200 -- غ?ر از سوزن? برگ­ها 292,182 7,753,488,477 Rls. 233,746 $
162 9 1396 شهيدرجايي اسپانيا 72132000 ميله هاي گرم نوردشده ا زفولاد غير ممزوج تراشكاري (خوش تراش)به صورت طومار هاي نامنظم پيچيده شده 270,809 7,653,095,252 Rls. 217,171 $
163 4 1396 شهيدرجايي اسپانيا 72202000 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي کمترا ز600mm 64,423 7,626,901,140 Rls. 234,746 $
164 7 1396 شهيدرجايي اسپانيا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 41,421 7,527,636,057 Rls. 223,646 $
165 4 1396 شهيدرجايي اسپانيا 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 146,692 7,438,123,910 Rls. 229,296 $
166 8 1396 شهيدرجايي اسپانيا 25199020 کكربنات منيزيم تكليس شده 484,950 7,357,589,210 Rls. 213,747 $
167 7 1396 شهيدرجايي اسپانيا 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 96,356 7,283,313,304 Rls. 215,757 $
168 11 1396 شهيدرجايي اسپانيا 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 95,545 7,244,277,471 Rls. 199,627 $
169 5 1396 شهيدرجايي اسپانيا 90328910 اكسي پيلوت 6,568 7,214,846,369 Rls. 220,914 $
170 12 1396 شهيدرجايي اسپانيا 48042900 کاغذکرا فت برا ي کيسه هاي باظرفيت زياد(به ا ستثناي سفيدنشده ),قشرنزده, به شکل رول ياورق 123,070 7,048,606,582 Rls. 188,893 $
171 1 1396 شهيدرجايي اسپانيا 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 7,328 7,003,123,854 Rls. 215,897 $
172 12 1396 شهيدرجايي اسپانيا 68101990 سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعي به شکل لوح آجروا شياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 156,300 6,992,617,500 Rls. 188,100 $
173 9 1396 شهيدرجايي اسپانيا 26151010 ک ک ک پودر س?ل?کات ز?رکون?وم با مش بالا? 200 129,500 6,899,145,175 Rls. 197,554 $
174 12 1396 شهيدرجايي اسپانيا 72172090 ساير مفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يااندود شده با روي 149,862 6,833,407,476 Rls. 183,206 $
175 5 1396 شهيدرجايي اسپانيا 72192200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm. 90,835 6,791,271,170 Rls. 207,310 $
176 11 1396 شهيدرجايي اسپانيا 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 96,400 6,782,242,401 Rls. 184,697 $
177 6 1396 شهيدرجايي اسپانيا 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 36,431 6,742,528,456 Rls. 203,278 $
178 9 1396 شهيدرجايي اسپانيا 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 596,200 6,701,630,937 Rls. 190,151 $
179 11 1396 شهيدرجايي اسپانيا 72172090 ساير مفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يااندود شده با روي 149,730 6,487,201,980 Rls. 178,765 $
180 11 1396 شهيدرجايي اسپانيا 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 43,200 6,482,594,160 Rls. 179,223 $
181 7 1396 شهيدرجايي اسپانيا 03035490 ساير ماهي هاي مكرل باستثناي بلومكرل يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 105,000 6,385,454,838 Rls. 191,067 $
182 7 1396 شهيدرجايي اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 19,000 6,333,971,674 Rls. 186,611 $
183 7 1396 شهيدرجايي اسپانيا 26151010 ک ک ک پودر س?ل?کات ز?رکون?وم با مش بالا? 200 144,200 6,320,708,960 Rls. 187,036 $
184 5 1396 شهيدرجايي اسپانيا 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 71,201 6,315,633,934 Rls. 194,059 $
185 9 1396 شهيدرجايي اسپانيا 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 13,468 6,157,143,646 Rls. 174,985 $
186 5 1396 شهيدرجايي اسپانيا 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 9,060 6,136,814,080 Rls. 187,332 $
187 11 1396 شهيدرجايي اسپانيا 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 50,000 6,082,580,000 Rls. 168,698 $
188 4 1396 شهيدرجايي اسپانيا 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 47,061 5,996,394,968 Rls. 184,743 $
189 8 1396 شهيدرجايي اسپانيا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 59,380 5,957,671,549 Rls. 171,476 $
190 7 1396 شهيدرجايي اسپانيا 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 69,209 5,919,667,832 Rls. 175,361 $
191 6 1396 شهيدرجايي اسپانيا 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 39,012 5,864,902,551 Rls. 178,432 $
192 9 1396 شهيدرجايي اسپانيا 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 14,000 5,856,059,160 Rls. 166,607 $
193 6 1396 شهيدرجايي اسپانيا 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 138,300 5,828,846,496 Rls. 174,801 $
194 5 1396 شهيدرجايي اسپانيا 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 75,955 5,798,175,322 Rls. 176,995 $
195 4 1396 شهيدرجايي اسپانيا 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 57,000 5,780,469,750 Rls. 177,915 $
196 7 1396 شهيدرجايي اسپانيا 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 63,200 5,768,514,114 Rls. 169,902 $
197 7 1396 شهيدرجايي اسپانيا 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 129,544 5,756,805,380 Rls. 170,537 $
198 10 1396 شهيدرجايي اسپانيا 72191200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتر,به ضخامت 75/4لغايت 10mm 66,490 5,751,306,682 Rls. 160,831 $
199 12 1396 شهيدرجايي اسپانيا 31051020 کودهاي ميکرومعدني دربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 23,848 5,731,996,906 Rls. 153,677 $
200 1 1396 شهيدرجايي اسپانيا 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 387,440 5,715,166,184 Rls. 176,285 $
مجموع کل
866,270,472,319 ريال
مجموع کل
25,269,594 دلار