آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 11 1396 اصفهان امارات متحده عربي 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 65 1,166,918,343 Rls. 31,599 $
102 8 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 165 1,142,423,440 Rls. 33,333 $
103 11 1396 اصفهان امارات متحده عربي 27101920 گريس 50 1,101,362,084 Rls. 30,350 $
104 12 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 500 1,076,789,240 Rls. 29,060 $
105 5 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85269110 ---دستگاه موقعيت ياب جهاني 75 1,044,009,720 Rls. 31,967 $
106 7 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85353010 كليد جداكننده مدارازمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ کمتر از 72.5 کيلو ولت 961 1,020,051,712 Rls. 30,522 $
107 8 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 6,700 1,015,882,145 Rls. 29,641 $
108 12 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 194 1,006,894,900 Rls. 28,292 $
109 11 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 5,892 961,591,953 Rls. 26,186 $
110 8 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 98 894,586,000 Rls. 25,585 $
111 1 1396 اصفهان امارات متحده عربي 55049000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, (غيرا زريون ويسکوز),حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 7,200 889,731,150 Rls. 27,441 $
112 4 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 290 881,356,500 Rls. 27,154 $
113 12 1396 اصفهان امارات متحده عربي 07133100 لوبيا از گونهکهاي (Uigna Mllugo Hepper ((Wilezek L or L Radiara vigna خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 24,000 870,989,396 Rls. 23,106 $
114 9 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 5,000 860,550,000 Rls. 25,000 $
115 9 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 280 851,520,000 Rls. 24,165 $
116 7 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84136030 تلمبه هاي حلزوني 888 832,108,350 Rls. 24,817 $
117 9 1396 اصفهان امارات متحده عربي 29362920 نيكوتينيك اسيد (نياسين) 1,900 807,846,875 Rls. 22,925 $
118 10 1396 اصفهان امارات متحده عربي 07133390 لوبياي سفيد (Phadealus Vulgaris) 23,890 803,707,265 Rls. 22,147 $
119 6 1396 اصفهان امارات متحده عربي 29362920 نيكوتينيك اسيد (نياسين) 1,900 770,284,810 Rls. 23,049 $
120 6 1396 اصفهان امارات متحده عربي 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 38 748,488,523 Rls. 22,654 $
121 1 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 820 741,711,360 Rls. 22,865 $
122 12 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 731 724,167,150 Rls. 19,598 $
123 10 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 130 640,602,000 Rls. 18,000 $
124 6 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 74 639,795,338 Rls. 19,343 $
125 7 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 1,050 595,172,970 Rls. 17,535 $
126 7 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 275 560,235,625 Rls. 16,506 $
127 12 1396 اصفهان امارات متحده عربي 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 4,950 559,623,735 Rls. 15,054 $
128 9 1396 اصفهان امارات متحده عربي 38231100 اسيد استئاريك 16,500 551,124,304 Rls. 15,611 $
129 11 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 269 536,758,922 Rls. 14,590 $
130 11 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 385 534,738,850 Rls. 14,470 $
131 7 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 7 529,095,240 Rls. 15,780 $
132 11 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 90 528,800,184 Rls. 14,400 $
133 12 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 80 500,229,000 Rls. 13,500 $
134 2 1396 اصفهان امارات متحده عربي 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك باستثناي دكل كامل ، اكسل فرمان، رينگ ، شاسي ، وزنه تعادلي ، كابين راننده ، باطري ، رادياتورآب ، لاستيك وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 1,350 487,973,070 Rls. 15,038 $
135 7 1396 اصفهان امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 17,773 466,495,650 Rls. 13,674 $
136 9 1396 اصفهان امارات متحده عربي 29362210 ويتامين b1( تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 100 459,883,125 Rls. 13,051 $
137 1 1396 اصفهان امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 817 441,646,623 Rls. 13,624 $
138 10 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84271021 ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5 تن 1,100 439,336,064 Rls. 12,185 $
139 6 1396 اصفهان امارات متحده عربي 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك باستثناي دكل كامل ، اكسل فرمان، رينگ ، شاسي ، وزنه تعادلي ، كابين راننده ، باطري ، رادياتورآب ، لاستيك وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 3,525 415,917,756 Rls. 12,445 $
140 4 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 88 402,744,375 Rls. 12,375 $
141 9 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85269110 ---دستگاه موقعيت ياب جهاني 39 399,631,750 Rls. 11,341 $
142 9 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 655 386,172,804 Rls. 10,938 $
143 8 1396 اصفهان امارات متحده عربي 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 6,000 357,425,600 Rls. 10,384 $
144 12 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 81 356,628,800 Rls. 10,021 $
145 3 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 540 334,390,000 Rls. 10,302 $
146 12 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 60 332,662,026 Rls. 8,949 $
147 11 1396 اصفهان امارات متحده عربي 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 179 324,889,983 Rls. 8,848 $
148 11 1396 اصفهان امارات متحده عربي 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن , مخلوط نشده 100 311,724,270 Rls. 8,489 $
149 11 1396 اصفهان امارات متحده عربي 90322000 مانوستات 1,859 294,151,734 Rls. 8,010 $
150 6 1396 اصفهان امارات متحده عربي 29362210 ويتامين b1( تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 100 282,124,070 Rls. 8,442 $
151 12 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 75 266,514,900 Rls. 7,070 $
152 3 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85269110 ---دستگاه موقعيت ياب جهاني 32 251,596,264 Rls. 7,753 $
153 12 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 420 243,188,030 Rls. 6,515 $
154 12 1396 اصفهان امارات متحده عربي 59112000 پارچه برا ي ا لک, حتي دوخته ومهيا. 299 242,142,880 Rls. 6,492 $
155 6 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 520 236,469,510 Rls. 7,129 $
156 11 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 130 220,680,981 Rls. 6,081 $
157 12 1396 اصفهان امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,029 211,718,472 Rls. 5,730 $
158 11 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 1,302 208,354,954 Rls. 5,674 $
159 12 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 21 201,937,048 Rls. 5,450 $
160 6 1396 اصفهان امارات متحده عربي 45019000 آخال چوب پنبه; چوب پنبه خردشده, دا نه دا نه شده ياسائيده 648 198,901,320 Rls. 6,060 $
161 1 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 400 198,720,000 Rls. 6,126 $
162 11 1396 اصفهان امارات متحده عربي 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 14 190,020,600 Rls. 5,175 $
163 5 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84195090 --- سا?ر 865 186,050,800 Rls. 5,679 $
164 11 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 304 166,998,144 Rls. 4,519 $
165 7 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 1,350 163,600,440 Rls. 4,820 $
166 1 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 500 158,622,720 Rls. 4,890 $
167 11 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84564000 ک که با قوس پلاسما عمل م?­کند 5 142,779,780 Rls. 3,864 $
168 11 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 942 140,070,786 Rls. 3,814 $
169 6 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 245 136,160,190 Rls. 4,090 $
170 8 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 70 133,146,873 Rls. 3,885 $
171 10 1396 اصفهان امارات متحده عربي 90149000 ک اجزاء و قطعات و متفرعات 2 129,920,595 Rls. 3,605 $
172 5 1396 اصفهان امارات متحده عربي 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 75 125,626,176 Rls. 3,847 $
173 2 1396 اصفهان امارات متحده عربي 90153000 ترا زها 80 113,919,900 Rls. 3,512 $
174 12 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84718090 --- ساير واحدهاي مربوط به ماشين هاي خودكار داده پردازي غير از انواع بردها 10 109,508,300 Rls. 3,077 $
175 8 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85153190 سايرماشينهاودستگاههاي جوشکاري فلزا ت باقوس ا لکتريکي تمام ياقسمتي خودکارغيرمذکوردرجاي ديگر 21 103,266,000 Rls. 3,000 $
176 9 1396 اصفهان امارات متحده عربي 90153000 ترا زها 70 99,241,085 Rls. 2,816 $
177 11 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84149030 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي تعرفه هاي 84143030و84143040 200 98,808,840 Rls. 2,674 $
178 11 1396 اصفهان امارات متحده عربي 34031900 - - ساير فراورده ها داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي مواد معدني غير مذكور در جاي ديگر 120 84,146,024 Rls. 2,319 $
179 11 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي واجزاء وقطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 879 80,457,547 Rls. 2,191 $
180 3 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 101 65,386,400 Rls. 2,015 $
181 5 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 101 63,141,640 Rls. 1,924 $
182 4 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 173 58,951,856 Rls. 1,809 $
183 9 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 140 54,019,850 Rls. 1,533 $
184 12 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85065090 سايرقوه ها وباطريهاي باليتيوم بجزقوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 15 43,997,140 Rls. 1,236 $
185 8 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 25 41,306,400 Rls. 1,200 $
186 12 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84716020 موشوا ره (mouse) 18 31,980,300 Rls. 899 $
187 6 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 120 29,872,640 Rls. 908 $
188 3 1396 اصفهان امارات متحده عربي 90153000 ترا زها 15 22,231,376 Rls. 685 $
189 12 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85044020 شارژر باطري 15 22,047,025 Rls. 619 $
190 8 1396 اصفهان امارات متحده عربي 85340000 مدا رهاي چاپي 4 20,653,200 Rls. 600 $
191 3 1396 اصفهان امارات متحده عربي 84141000 - تلمبه هاي خلاء 27 7,422,240 Rls. 229 $
192 7 1396 اصفهان امارات متحده عربي 48054000 کاغذ و مقوا ي صافي ,به شکل رول يا ورق 312 5,879,076 Rls. 175 $
مجموع کل
38,192,403,086 ريال
مجموع کل
1,096,050 دلار