آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 8 1396 سهلان امارات متحده عربي 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 3,150 3,345,209,730 Rls. 97,183 $
102 3 1396 سهلان امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 6,368 3,321,344,000 Rls. 102,400 $
103 3 1396 سهلان امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 3,000 3,315,158,771 Rls. 102,159 $
104 7 1396 سهلان امارات متحده عربي 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 60,125 3,311,238,548 Rls. 98,090 $
105 9 1396 سهلان امارات متحده عربي 39232120 کيسه ا سپتيک 5 لايه وبالاتر مقاوم در مقابل نفوذ ا کسيژن وهوا 14,298 3,286,018,907 Rls. 93,488 $
106 9 1396 سهلان امارات متحده عربي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 55,900 3,250,871,514 Rls. 92,221 $
107 12 1396 سهلان امارات متحده عربي 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 14,580 3,185,672,738 Rls. 86,753 $
108 9 1396 سهلان امارات متحده عربي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 55,350 3,167,387,603 Rls. 89,886 $
109 9 1396 سهلان امارات متحده عربي 84791029 فنيشر مستعمل باسال ساخت بيش از 5سال ،باقدرت بيش از 110اسب بخار 17,000 3,166,772,400 Rls. 89,835 $
110 11 1396 سهلان امارات متحده عربي 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 24,000 3,158,685,288 Rls. 86,018 $
111 9 1396 سهلان امارات متحده عربي 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 19,700 3,145,883,400 Rls. 89,242 $
112 1 1396 سهلان امارات متحده عربي 11072000 مالت بو دا ده 64,800 3,130,156,800 Rls. 96,556 $
113 8 1396 سهلان امارات متحده عربي 39011040 ک ک ک گريد تزريقي 19,800 3,053,872,626 Rls. 87,341 $
114 5 1396 سهلان امارات متحده عربي 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 2,720 2,971,823,080 Rls. 90,718 $
115 1 1396 سهلان امارات متحده عربي 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 3,700 2,962,335,000 Rls. 91,374 $
116 8 1396 سهلان امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 18,633 2,958,834,408 Rls. 86,331 $
117 7 1396 سهلان امارات متحده عربي 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,775 2,951,476,668 Rls. 86,516 $
118 4 1396 سهلان امارات متحده عربي 29291090 --- ساير 16,000 2,950,160,000 Rls. 90,802 $
119 3 1396 سهلان امارات متحده عربي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 55,350 2,932,657,050 Rls. 90,391 $
120 11 1396 سهلان امارات متحده عربي 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 2,500 2,893,289,850 Rls. 78,791 $
121 11 1396 سهلان امارات متحده عربي 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 18,824 2,868,553,674 Rls. 78,475 $
122 12 1396 سهلان امارات متحده عربي 29054410 سوربيتول محلول درآب (D-گلوسيتول) 110,000 2,858,994,600 Rls. 76,651 $
123 2 1396 سهلان امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 5,559 2,838,649,380 Rls. 87,510 $
124 5 1396 سهلان امارات متحده عربي 84138110 تلمبه هاي هرمتيک وا مولوسيوني 1,685 2,773,504,716 Rls. 84,923 $
125 12 1396 سهلان امارات متحده عربي 40025900 کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين (باستثناي لاتکس ) 18,515 2,752,188,096 Rls. 73,558 $
126 12 1396 سهلان امارات متحده عربي 21069020 ا مولسيفاير 21,000 2,730,913,080 Rls. 72,990 $
127 5 1396 سهلان امارات متحده عربي 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 6,768 2,685,829,760 Rls. 81,830 $
128 7 1396 سهلان امارات متحده عربي 26100090 ک ک ک كنستانترهک كروم 135,000 2,665,527,750 Rls. 81,903 $
129 12 1396 سهلان امارات متحده عربي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 42,459 2,635,112,538 Rls. 71,115 $
130 12 1396 سهلان امارات متحده عربي 84592100 ماشينهاي سوراخ کردن بابردا شتن فلز,باکنترل شماره اي 5,380 2,526,872,000 Rls. 67,536 $
131 5 1396 سهلان امارات متحده عربي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 17,071 2,523,696,786 Rls. 77,426 $
132 12 1396 سهلان امارات متحده عربي 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 37,000 2,461,699,274 Rls. 65,999 $
133 8 1396 سهلان امارات متحده عربي 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 20,000 2,428,200,000 Rls. 70,542 $
134 10 1396 سهلان امارات متحده عربي 48102900 سايرکاغذا ندوده برا ي نوشتن بابيش ا ز10 %وزن کل ا لياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيندمکانيکي 61,490 2,345,522,920 Rls. 65,591 $
135 10 1396 سهلان امارات متحده عربي 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 37,000 2,340,259,531 Rls. 65,443 $
136 10 1396 سهلان امارات متحده عربي 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 15,755 2,334,243,780 Rls. 64,340 $
137 5 1396 سهلان امارات متحده عربي 21061019 ساير تغليظ شده هاي پروتئين و مواد پروتئيني تكستوره 3,000 2,326,602,000 Rls. 71,022 $
138 2 1396 سهلان امارات متحده عربي 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 9,394 2,325,245,498 Rls. 71,683 $
139 5 1396 سهلان امارات متحده عربي 29054410 سوربيتول محلول درآب (D-گلوسيتول) 108,000 2,301,769,440 Rls. 70,264 $
140 6 1396 سهلان امارات متحده عربي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 44,446 2,296,557,760 Rls. 69,508 $
141 3 1396 سهلان امارات متحده عربي 21069020 ا مولسيفاير 21,000 2,292,011,200 Rls. 70,632 $
142 3 1396 سهلان امارات متحده عربي 15211010 مومکهاي طبيعي بر پايه كارنوباواكس حتي تصفيه شده يا رنگ كرده 5,000 2,258,492,250 Rls. 69,612 $
143 10 1396 سهلان امارات متحده عربي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 39,046 2,249,692,331 Rls. 63,213 $
144 3 1396 سهلان امارات متحده عربي 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 6,882 2,238,224,591 Rls. 69,000 $
145 4 1396 سهلان امارات متحده عربي 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 20,000 2,135,417,175 Rls. 65,614 $
146 5 1396 سهلان امارات متحده عربي 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 18,915 2,018,842,764 Rls. 62,033 $
147 11 1396 سهلان امارات متحده عربي 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 2,070 1,993,869,728 Rls. 53,958 $
148 6 1396 سهلان امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 2,900 1,938,520,760 Rls. 58,444 $
149 4 1396 سهلان امارات متحده عربي 29054500 گليسرول 10,200 1,936,477,260 Rls. 59,674 $
150 7 1396 سهلان امارات متحده عربي 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 1,762 1,929,851,682 Rls. 56,857 $
151 3 1396 سهلان امارات متحده عربي 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارکردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي از ماده، که درجاي ديگرمذکورنباشد 9,700 1,814,050,000 Rls. 55,913 $
152 8 1396 سهلان امارات متحده عربي 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 6,600 1,797,385,926 Rls. 51,405 $
153 9 1396 سهلان امارات متحده عربي 84440000 ماشينکهاي اكسترودينگ (Extruding)، كشش (Drawing)، تكسچرينگ (Texturing) يا برش مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي. 5,200 1,796,454,000 Rls. 50,962 $
154 1 1396 سهلان امارات متحده عربي 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 37,000 1,794,087,750 Rls. 55,342 $
155 6 1396 سهلان امارات متحده عربي 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 8,100 1,789,666,880 Rls. 54,167 $
156 11 1396 سهلان امارات متحده عربي 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 1,500 1,747,641,420 Rls. 47,295 $
157 3 1396 سهلان امارات متحده عربي 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 11,858 1,667,209,295 Rls. 51,387 $
158 11 1396 سهلان امارات متحده عربي 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شکل گرا نول وفلس ( flake )وپودر درزجوش (گريد غذا يي ) 12,100 1,657,257,097 Rls. 44,849 $
159 6 1396 سهلان امارات متحده عربي 29062900 الکلهاي حلقوي ومشتقات هالوژنه ، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آنها به صورت آروماتيک غير از الکل بنزيليک 7,000 1,613,281,600 Rls. 48,638 $
160 5 1396 سهلان امارات متحده عربي 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 6,033 1,561,220,568 Rls. 47,971 $
161 5 1396 سهلان امارات متحده عربي 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 2,500 1,543,159,800 Rls. 47,251 $
162 9 1396 سهلان امارات متحده عربي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 10,000 1,530,875,000 Rls. 43,444 $
163 1 1396 سهلان امارات متحده عربي 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 11,016 1,512,267,282 Rls. 46,649 $
164 9 1396 سهلان امارات متحده عربي 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,900 1,451,224,852 Rls. 41,107 $
165 10 1396 سهلان امارات متحده عربي 38249940 --- پاک­کننده­ها? صنعت? 26,400 1,429,758,000 Rls. 39,399 $
166 12 1396 سهلان امارات متحده عربي 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 4,714 1,419,573,120 Rls. 37,941 $
167 9 1396 سهلان امارات متحده عربي 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 7,640 1,398,475,000 Rls. 39,687 $
168 3 1396 سهلان امارات متحده عربي 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 8,621 1,364,158,400 Rls. 42,036 $
169 9 1396 سهلان امارات متحده عربي 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شکل گرا نول وفلس ( flake )وپودر درزجوش (گريد غذا يي ) 4,000 1,325,808,800 Rls. 39,061 $
170 11 1396 سهلان امارات متحده عربي 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 858 1,301,027,616 Rls. 35,592 $
171 12 1396 سهلان امارات متحده عربي 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 20,000 1,275,390,750 Rls. 34,512 $
172 6 1396 سهلان امارات متحده عربي 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 60 1,235,978,432 Rls. 37,409 $
173 10 1396 سهلان امارات متحده عربي 39202050 نوا ردرزبندي پاکت آبميوه وشير وفرآورده هاي آن ازپليمرهاي پروپيلن 2,213 1,218,228,201 Rls. 33,935 $
174 3 1396 سهلان امارات متحده عربي 39202050 نوا ردرزبندي پاکت آبميوه وشير وفرآورده هاي آن ازپليمرهاي پروپيلن 2,498 1,176,163,254 Rls. 36,250 $
175 10 1396 سهلان امارات متحده عربي 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 20,000 1,165,021,200 Rls. 32,735 $
176 9 1396 سهلان امارات متحده عربي 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 20,000 1,132,464,550 Rls. 32,389 $
177 1 1396 سهلان امارات متحده عربي 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 14,950 1,083,095,200 Rls. 33,400 $
178 7 1396 سهلان امارات متحده عربي 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 20,000 1,082,585,200 Rls. 32,766 $
179 5 1396 سهلان امارات متحده عربي 44219990 --- ساير 9,720 1,080,663,829 Rls. 33,154 $
180 6 1396 سهلان امارات متحده عربي 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 20,000 1,075,984,750 Rls. 32,694 $
181 9 1396 سهلان امارات متحده عربي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 21,600 1,075,389,178 Rls. 30,518 $
182 2 1396 سهلان امارات متحده عربي 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 7,770 1,073,496,003 Rls. 33,093 $
183 8 1396 سهلان امارات متحده عربي 85114020 ا ستارترودينام جهت خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات را هسازي و کشاورزي 2,524 1,068,473,952 Rls. 30,398 $
184 4 1396 سهلان امارات متحده عربي 44219990 --- ساير 9,720 1,051,744,819 Rls. 32,403 $
185 3 1396 سهلان امارات متحده عربي 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 24,029 1,028,294,143 Rls. 31,689 $
186 8 1396 سهلان امارات متحده عربي 29181400 اسيد سيتريك 25,000 1,025,685,900 Rls. 30,066 $
187 3 1396 سهلان امارات متحده عربي 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 20,000 1,010,008,100 Rls. 31,125 $
188 11 1396 سهلان امارات متحده عربي 38123910 ک ک ک آنت?­اکس?دان­ها 18,525 1,004,469,186 Rls. 27,183 $
189 5 1396 سهلان امارات متحده عربي 29181400 اسيد سيتريك 25,000 994,356,430 Rls. 30,354 $
190 10 1396 سهلان امارات متحده عربي 85044050 کنترل دور موتورInverter 770 973,958,000 Rls. 27,236 $
191 12 1396 سهلان امارات متحده عربي 15119090 ساير روغن نخل (باستثناي خام )حتي تصفيه شده (RBD)غيرمذکور در جاي ديگر 21,870 973,360,617 Rls. 26,507 $
192 2 1396 سهلان امارات متحده عربي 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 20,000 968,372,350 Rls. 29,854 $
193 11 1396 سهلان امارات متحده عربي 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 4,374 963,404,442 Rls. 26,236 $
194 10 1396 سهلان امارات متحده عربي 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 15,246 945,198,291 Rls. 26,432 $
195 4 1396 سهلان امارات متحده عربي 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 9,994 937,139,700 Rls. 28,840 $
196 10 1396 سهلان امارات متحده عربي 29072900 ساير پلي فنل ها ؛ وفنل الكها غير از رزورسينول واملاح آن ، هيدروکينون واملاح آن ، 4،4 - ايزوپروپيليون دي فنل بيس آ ، دي فنيلول پروپان واملاح آن 6,000 896,842,800 Rls. 25,200 $
197 12 1396 سهلان امارات متحده عربي 39202050 نوا ردرزبندي پاکت آبميوه وشير وفرآورده هاي آن ازپليمرهاي پروپيلن 1,511 887,148,284 Rls. 23,884 $
198 9 1396 سهلان امارات متحده عربي 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,030 868,875,000 Rls. 24,657 $
199 10 1396 سهلان امارات متحده عربي 38011090 ک ک ک ساير 620 850,866,048 Rls. 23,598 $
200 2 1396 سهلان امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,580 830,412,800 Rls. 25,600 $
مجموع کل
196,937,844,520 ريال
مجموع کل
5,747,654 دلار