آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
  [3] [2] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 5 1396 سهلان امارات متحده عربي 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 2 10,318,277 Rls. 315 $
302 12 1396 سهلان امارات متحده عربي 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 6 8,669,548 Rls. 232 $
303 12 1396 سهلان امارات متحده عربي 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 40 7,113,288 Rls. 191 $
304 10 1396 سهلان امارات متحده عربي 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 50 6,690,838 Rls. 186 $
305 5 1396 سهلان امارات متحده عربي 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 4 5,608,600 Rls. 171 $
306 12 1396 سهلان امارات متحده عربي 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 10 5,547,298 Rls. 148 $
307 1 1396 سهلان امارات متحده عربي 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 15 4,035,172 Rls. 124 $
308 6 1396 سهلان امارات متحده عربي 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 3 4,006,165 Rls. 120 $
309 6 1396 سهلان امارات متحده عربي 84123100 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک, باحرکت خطي(سيلندرها) 4 3,649,180 Rls. 110 $
310 6 1396 سهلان امارات متحده عربي 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 10 3,280,296 Rls. 99 $
311 8 1396 سهلان امارات متحده عربي 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 2 3,131,051 Rls. 90 $
312 12 1396 سهلان امارات متحده عربي 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 1 2,159,553 Rls. 58 $
313 12 1396 سهلان امارات متحده عربي 84212940 فيلتر( صافي دياليز) 1 1,731,812 Rls. 46 $
314 12 1396 سهلان امارات متحده عربي 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 2 826,846 Rls. 22 $
مجموع کل
66,767,924 ريال
مجموع کل
1,912 دلار