آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 3 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032490 --- ساير وسايل نقليه داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي بجز آمبولانس ونوع هيبريدي با حجم سيلندر بيشتر از 3000 سي سي 34,680 32,048,452,600 Rls. 987,800 $
102 12 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87029000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيراز نوع هيبريدي وديزل ونيمه ديزيل 52,316 31,749,330,072 Rls. 875,270 $
103 11 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 20,016 30,709,144,018 Rls. 831,055 $
104 11 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 166,412 29,879,564,640 Rls. 811,378 $
105 6 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 26,123 29,429,584,282 Rls. 887,139 $
106 7 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85286900 ساير پروژكتورها غير مذكور در جاي ديگر 54,656 29,271,190,068 Rls. 863,154 $
107 3 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 935,960 29,252,843,510 Rls. 901,728 $
108 7 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 414,000 28,710,461,388 Rls. 847,061 $
109 1 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 921,132 28,704,150,359 Rls. 885,245 $
110 5 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 189,594 28,394,857,800 Rls. 875,067 $
111 3 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85423210 ---حافظه فرار رايانه (RAM) 19,107 28,294,686,545 Rls. 871,880 $
112 10 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032410 ---آمبولانس 47,000 28,290,615,000 Rls. 785,000 $
113 6 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85286900 ساير پروژكتورها غير مذكور در جاي ديگر 85,148 27,858,819,185 Rls. 842,269 $
114 2 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032490 --- ساير وسايل نقليه داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي بجز آمبولانس ونوع هيبريدي با حجم سيلندر بيشتر از 3000 سي سي 38,000 27,670,298,500 Rls. 853,100 $
115 11 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 157,566 26,744,334,470 Rls. 723,702 $
116 5 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 600,000 26,596,637,840 Rls. 814,649 $
117 7 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 797,000 26,320,282,140 Rls. 780,483 $
118 2 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85286100 پروژكتورها از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 92,294 26,244,713,001 Rls. 809,062 $
119 7 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 70,000 25,443,626,250 Rls. 753,375 $
120 11 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 488,820 24,949,170,100 Rls. 681,836 $
121 4 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85286900 ساير پروژكتورها غير مذكور در جاي ديگر 50,752 23,957,179,927 Rls. 737,371 $
122 8 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 39,000 23,895,300,000 Rls. 715,000 $
123 1 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 16,600 23,419,364,352 Rls. 722,195 $
124 3 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85286100 پروژكتورها از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 101,168 22,391,589,004 Rls. 689,997 $
125 4 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 495,000 21,603,208,275 Rls. 663,795 $
126 12 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87034090 --- ساير 31,700 21,387,967,060 Rls. 605,823 $
127 4 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 524,000 21,298,979,248 Rls. 654,851 $
128 6 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85423210 ---حافظه فرار رايانه (RAM) 26,217 21,275,174,085 Rls. 646,446 $
129 5 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 39011010 ک ک ک پليکاتيلن خطي (LLDPE): 495,000 21,210,060,960 Rls. 649,440 $
130 6 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 510,075 20,456,367,313 Rls. 618,733 $
131 3 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 632,770 20,160,995,417 Rls. 621,408 $
132 2 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 720,000 19,862,418,800 Rls. 612,326 $
133 7 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85423210 ---حافظه فرار رايانه (RAM) 40,410 19,620,498,044 Rls. 578,483 $
134 5 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 58110000 محصولات نسجي لايهکدوزي شده به صورت توپ، متشكل از يك يا چندلايه ازمواد نسجي كه با لايهکگذاري از طريق به هم دوختن يا به نحوي ديگر، غير از گلدوزي و قلابدوزي مشمول شماره 1058 جور شده باشند. 123,087 19,379,351,017 Rls. 590,649 $
135 6 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 58110000 محصولات نسجي لايهکدوزي شده به صورت توپ، متشكل از يك يا چندلايه ازمواد نسجي كه با لايهکگذاري از طريق به هم دوختن يا به نحوي ديگر، غير از گلدوزي و قلابدوزي مشمول شماره 1058 جور شده باشند. 135,440 19,154,204,195 Rls. 576,166 $
136 12 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 105,330 18,790,450,000 Rls. 503,780 $
137 9 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 39012010 ک ک ک گريد لوله: 396,000 18,704,156,560 Rls. 530,780 $
138 5 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 369,280 18,084,866,121 Rls. 551,204 $
139 2 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 10059090 ذرت (بلال سبز) 940,800 17,927,942,828 Rls. 552,725 $
140 9 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 83,404 17,676,415,649 Rls. 514,273 $
141 10 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 350,000 17,542,490,472 Rls. 488,587 $
142 11 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 338,525 17,461,036,890 Rls. 476,217 $
143 6 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 504,700 17,208,380,640 Rls. 519,837 $
144 4 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85423210 ---حافظه فرار رايانه (RAM) 17,137 16,986,099,355 Rls. 522,811 $
145 6 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 10059090 ذرت (بلال سبز) 836,400 16,984,345,992 Rls. 516,262 $
146 1 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 576,000 16,632,425,397 Rls. 513,125 $
147 12 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84295129 لودرمستعمل ،بيل دا ر،با بارگيري ازجلو,قدرت بيش ا ز270اسب بخار, باسال ساخت بيش ا ز5سال 92,165 16,229,576,000 Rls. 438,000 $
148 5 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84295129 لودرمستعمل ،بيل دا ر،با بارگيري ازجلو,قدرت بيش ا ز270اسب بخار, باسال ساخت بيش ا ز5سال 73,100 16,205,778,000 Rls. 499,500 $
149 8 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87029000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيراز نوع هيبريدي وديزل ونيمه ديزيل 22,480 16,037,755,500 Rls. 472,505 $
150 2 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 105,330 15,638,945,450 Rls. 482,105 $
151 1 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 365,970 15,548,377,253 Rls. 479,542 $
152 3 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 99,900 15,204,518,280 Rls. 468,711 $
153 2 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 408,000 15,024,693,712 Rls. 463,188 $
154 11 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 10059090 ذرت (بلال سبز) 520,000 14,656,474,404 Rls. 397,750 $
155 3 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85423290 --- حافظه ها غير مذكور 10,522 14,564,569,107 Rls. 448,914 $
156 5 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 438,750 14,541,109,364 Rls. 444,877 $
157 8 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 13,975 14,276,450,304 Rls. 408,307 $
158 7 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 6,069 14,059,030,284 Rls. 412,107 $
159 2 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 8,338 13,966,418,910 Rls. 430,544 $
160 2 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 314,325 13,677,836,251 Rls. 421,690 $
161 10 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 335,900 13,523,636,986 Rls. 378,596 $
162 3 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 159,500 13,009,998,375 Rls. 400,999 $
163 12 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87021000 ک تنها با موتور پيستوني درونسوز تراكمي ک احتراقي (ديزل يا نيمه­ديزل) 19,575 13,000,745,250 Rls. 368,941 $
164 5 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87029000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيراز نوع هيبريدي وديزل ونيمه ديزيل 17,984 12,301,224,000 Rls. 377,976 $
165 7 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87029000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيراز نوع هيبريدي وديزل ونيمه ديزيل 15,575 12,279,911,850 Rls. 368,866 $
166 1 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 29291090 --- ساير 151,200 11,695,055,400 Rls. 360,536 $
167 11 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 183,000 11,637,814,020 Rls. 315,899 $
168 9 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 90141000 قطب نماهاي جهت ياب 30 11,499,616,800 Rls. 323,123 $
169 2 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85423290 --- حافظه ها غير مذكور 11,068 11,488,375,375 Rls. 354,154 $
170 4 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 29291090 --- ساير 138,000 11,480,737,500 Rls. 352,765 $
171 8 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 339,350 11,413,468,800 Rls. 326,425 $
172 1 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84713040 ک ک ک رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 4,200 11,374,918,008 Rls. 350,774 $
173 10 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 66,600 11,307,421,160 Rls. 311,594 $
174 12 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 474,075 11,225,544,366 Rls. 302,460 $
175 4 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 7,073 11,004,059,923 Rls. 338,691 $
176 9 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 15,570 10,664,351,758 Rls. 303,404 $
177 5 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 10059090 ذرت (بلال سبز) 591,600 10,600,524,012 Rls. 324,503 $
178 2 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 15,779,000 10,575,275,437 Rls. 326,009 $
179 3 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 90261010 فلومتر 2,603 10,565,430,240 Rls. 325,804 $
180 10 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 266,000 10,464,440,000 Rls. 290,364 $
181 10 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 63,198 10,401,680,100 Rls. 288,486 $
182 10 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07133390 لوبياي سفيد (Phadealus Vulgaris) 349,450 10,193,425,050 Rls. 286,420 $
183 9 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85182910 انواع بلندگوي خودرو 59,681 10,110,939,087 Rls. 295,640 $
184 7 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 9,234 9,970,026,820 Rls. 297,346 $
185 2 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85423210 ---حافظه فرار رايانه (RAM) 2,714 9,800,325,530 Rls. 302,116 $
186 8 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 259,000 9,717,068,575 Rls. 277,130 $
187 11 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87033329 ---- ساير 10,000 9,700,687,500 Rls. 262,500 $
188 6 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 455,250 9,659,562,788 Rls. 291,223 $
189 10 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 39012010 ک ک ک گريد لوله: 198,000 9,561,867,480 Rls. 265,320 $
190 5 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 108,850 9,429,376,163 Rls. 287,288 $
191 8 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 39012010 ک ک ک گريد لوله: 198,000 9,330,653,540 Rls. 265,460 $
192 12 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 240,000 9,286,683,840 Rls. 248,208 $
193 6 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87029000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيراز نوع هيبريدي وديزل ونيمه ديزيل 15,225 9,128,896,000 Rls. 277,382 $
194 7 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 232,000 8,923,290,192 Rls. 265,316 $
195 2 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84295129 لودرمستعمل ،بيل دا ر،با بارگيري ازجلو,قدرت بيش ا ز270اسب بخار, باسال ساخت بيش ا ز5سال 44,500 8,814,704,000 Rls. 272,000 $
196 11 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 221,850 8,603,411,540 Rls. 233,299 $
197 9 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07133900 ساير سبزيجات غلافدار خشك باستثناي انوع لوبيا ، نخودفرنگي ها ، خشك ، غلاف كنده ، پوست كنده، لپه شده 288,000 8,334,184,320 Rls. 236,070 $
198 1 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 106,700 8,253,127,029 Rls. 254,428 $
199 2 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 240,000 8,224,665,678 Rls. 253,522 $
200 7 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 58110000 محصولات نسجي لايهکدوزي شده به صورت توپ، متشكل از يك يا چندلايه ازمواد نسجي كه با لايهکگذاري از طريق به هم دوختن يا به نحوي ديگر، غير از گلدوزي و قلابدوزي مشمول شماره 1058 جور شده باشند. 52,496 8,216,130,494 Rls. 244,525 $
مجموع کل
1,706,038,817,174 ريال
مجموع کل
50,525,839 دلار