آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 3 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07132010 لپه 230,000 8,052,327,965 Rls. 248,192 $
202 5 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87163920 بوژي براي حمل ونقل كالا 109,667 7,619,200,000 Rls. 232,967 $
203 6 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85286200 ک ک با قابل?ت اتصال مستق?م و طراح? شده برا? استفاده با ?ک ماش?ن خودکار داده­پرداز? شماره 8471 8,500 7,618,232,520 Rls. 229,442 $
204 7 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 353,610 7,586,908,702 Rls. 225,839 $
205 8 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 90261010 فلومتر 5,900 7,461,660,500 Rls. 213,404 $
206 2 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 16,053 6,736,994,450 Rls. 207,682 $
207 4 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 80,000 6,655,500,000 Rls. 204,501 $
208 3 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 29291090 --- ساير 80,500 6,554,442,826 Rls. 202,020 $
209 8 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 10059090 ذرت (بلال سبز) 260,000 6,529,025,100 Rls. 189,676 $
210 7 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 34,171 6,491,901,840 Rls. 194,252 $
211 7 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 10059090 ذرت (بلال سبز) 260,000 6,464,737,500 Rls. 191,508 $
212 7 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 12,618 6,420,646,800 Rls. 189,163 $
213 3 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 10059090 ذرت (بلال سبز) 250,000 5,840,761,250 Rls. 179,998 $
214 8 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 37021000 فيلم عکاسي بصورت رول، براي اشعه ايکس عکسبرداري نشده، حساس شده 8,620 5,764,686,932 Rls. 167,738 $
215 6 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 300 5,755,249,188 Rls. 176,222 $
216 5 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 64,830 5,736,283,830 Rls. 175,084 $
217 4 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 10059090 ذرت (بلال سبز) 250,000 5,693,533,750 Rls. 175,450 $
218 1 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 7,500 5,665,458,600 Rls. 174,800 $
219 11 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 235,800 5,524,321,928 Rls. 150,440 $
220 12 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84304190 ساير ماشين آلات سوراخ کردن زمين يا چاه کنده : قادر به حرکت بدون نيروي محرکه خارجي ( خودرو ) بجزانواع دريل واگن تا شش اينچ 48,820 5,498,182,500 Rls. 147,900 $
221 5 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 62101000 لباس دوخته ومهياازپارچه هاي مشمول شماره 5602 يا 5603 200 5,456,614,225 Rls. 165,799 $
222 4 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07133500 ک ک لوبيا چشم بلبلي 239,744 5,455,012,034 Rls. 167,744 $
223 1 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 7,019,000 5,441,604,252 Rls. 167,754 $
224 10 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 235,305 5,412,907,000 Rls. 150,125 $
225 3 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 5,000 5,330,335,500 Rls. 164,300 $
226 4 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 112,500 5,308,046,100 Rls. 163,350 $
227 9 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 09042290 ميوه گونه هاي Capsicum يا Pimenta خشك شده، خرد شده وسابيده غير از در بسته بندي براي خرده فروشي 100,000 5,295,600,000 Rls. 150,000 $
228 12 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 63 5,261,097,240 Rls. 141,052 $
229 2 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84713040 ک ک ک رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 1,633 5,226,575,440 Rls. 161,120 $
230 3 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 23,000 5,224,613,454 Rls. 161,000 $
231 8 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 58110000 محصولات نسجي لايهکدوزي شده به صورت توپ، متشكل از يك يا چندلايه ازمواد نسجي كه با لايهکگذاري از طريق به هم دوختن يا به نحوي ديگر، غير از گلدوزي و قلابدوزي مشمول شماره 1058 جور شده باشند. 36,157 5,161,316,284 Rls. 150,820 $
232 7 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 30,395 5,158,267,566 Rls. 151,973 $
233 2 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 50 5,140,839,711 Rls. 158,482 $
234 11 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85272100 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , توا م شده با دستگاه ضبط يا باز توليد صوت 10,447 5,041,667,500 Rls. 148,538 $
235 9 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 90,000 4,959,792,000 Rls. 140,488 $
236 3 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 63,768 4,959,040,837 Rls. 152,873 $
237 5 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 09041220 فلفل خردبه صورت کوبيده دربسته بنديهاي غيرخرده فروشي 100,000 4,923,300,000 Rls. 150,000 $
238 4 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 235,665 4,900,323,744 Rls. 150,826 $
239 9 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85286200 ک ک با قابل?ت اتصال مستق?م و طراح? شده برا? استفاده با ?ک ماش?ن خودکار داده­پرداز? شماره 8471 5,044 4,752,037,083 Rls. 135,003 $
240 8 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84272012 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 58,700 4,736,935,685 Rls. 138,211 $
241 5 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 120,000 4,657,080,960 Rls. 141,889 $
242 2 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 58,300 4,652,706,310 Rls. 143,429 $
243 10 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 78,000 4,612,283,520 Rls. 127,920 $
244 4 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 22,000 4,575,015,642 Rls. 140,359 $
245 2 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 09041220 فلفل خردبه صورت کوبيده دربسته بنديهاي غيرخرده فروشي 100,000 4,541,320,000 Rls. 140,000 $
246 3 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84713040 ک ک ک رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 1,703 4,496,085,480 Rls. 138,580 $
247 3 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 32,480 4,487,005,200 Rls. 138,300 $
248 8 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 21,600 4,373,884,150 Rls. 128,210 $
249 11 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 95,000 4,366,960,000 Rls. 118,923 $
250 4 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 120,000 4,288,540,800 Rls. 131,996 $
251 3 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 120,000 4,283,692,800 Rls. 132,005 $
252 10 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 37021000 فيلم عکاسي بصورت رول، براي اشعه ايکس عکسبرداري نشده، حساس شده 4,056 4,178,055,230 Rls. 115,931 $
253 8 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 110,000 4,175,694,600 Rls. 121,309 $
254 6 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 6,500 4,164,441,504 Rls. 125,454 $
255 5 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 530 4,065,317,970 Rls. 124,914 $
256 9 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 2,816 3,997,575,709 Rls. 113,439 $
257 8 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 165,060 3,951,471,262 Rls. 115,294 $
258 9 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 3,111 3,946,987,993 Rls. 118,560 $
259 5 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 92,500 3,762,206,250 Rls. 115,600 $
260 7 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 09041220 فلفل خردبه صورت کوبيده دربسته بنديهاي غيرخرده فروشي 73,000 3,673,767,295 Rls. 109,435 $
261 10 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 92,500 3,666,968,250 Rls. 101,750 $
262 3 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 58110000 محصولات نسجي لايهکدوزي شده به صورت توپ، متشكل از يك يا چندلايه ازمواد نسجي كه با لايهکگذاري از طريق به هم دوختن يا به نحوي ديگر، غير از گلدوزي و قلابدوزي مشمول شماره 1058 جور شده باشند. 21,495 3,644,344,653 Rls. 112,303 $
263 5 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07133500 ک ک لوبيا چشم بلبلي 115,000 3,589,692,800 Rls. 109,250 $
264 5 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 09042290 ميوه گونه هاي Capsicum يا Pimenta خشك شده، خرد شده وسابيده غير از در بسته بندي براي خرده فروشي 77,875 3,507,768,202 Rls. 107,078 $
265 7 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84272012 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 30,580 3,427,353,681 Rls. 100,977 $
266 5 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85423210 ---حافظه فرار رايانه (RAM) 1,120 3,418,250,616 Rls. 104,594 $
267 4 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 51,960 3,386,354,328 Rls. 103,972 $
268 9 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 38,400 3,378,668,160 Rls. 95,876 $
269 4 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 120,000 3,310,716,000 Rls. 102,000 $
270 6 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07133500 ک ک لوبيا چشم بلبلي 115,000 3,305,652,000 Rls. 100,050 $
271 2 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 29291090 --- ساير 40,250 3,212,251,875 Rls. 99,024 $
272 6 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 21,066 3,212,133,120 Rls. 97,601 $
273 5 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07131000 نخودفرنگي (Pisum sativum)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 247,000 3,164,761,600 Rls. 96,161 $
274 8 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 09041220 فلفل خردبه صورت کوبيده دربسته بنديهاي غيرخرده فروشي 60,000 3,146,850,000 Rls. 90,000 $
275 3 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 72,000 3,144,528,000 Rls. 96,907 $
276 10 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 4,607 3,094,243,750 Rls. 86,890 $
277 12 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 09083190 هل خرد نشده ونسابيده در بستهکبندي آماده براي غيرخرده فروشي 13,000 3,082,892,800 Rls. 83,200 $
278 2 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87029090 ک ک ک ساير 4,496 3,065,587,200 Rls. 94,508 $
279 3 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 31,980 3,062,404,800 Rls. 94,370 $
280 4 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 62113900 لباس هاي مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 400 3,054,060,000 Rls. 94,000 $
281 12 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 74,850 3,050,841,090 Rls. 82,335 $
282 9 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 52114200 پارچه تاروپود باف موسوم به" دنيم", ا زنخهاي رنگارنگ, داراي کمترا ز85 %پنبه, كه عمدتاً ... بوزن مترمربع بيش از200گرم 11,689 2,996,322,378 Rls. 85,031 $
283 10 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 27101950 روغن صنعتي 19,258 2,978,784,043 Rls. 83,824 $
284 7 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 8,013 2,847,019,764 Rls. 87,852 $
285 7 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 09042290 ميوه گونه هاي Capsicum يا Pimenta خشك شده، خرد شده وسابيده غير از در بسته بندي براي خرده فروشي 60,000 2,736,048,000 Rls. 81,600 $
286 12 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 09103020 زرد چوبه به صورت کوبيده دربسته بنديهاي غيرخرده فروشي 60,000 2,724,204,000 Rls. 73,281 $
287 3 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 4,167 2,700,576,018 Rls. 83,220 $
288 5 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 19,100 2,618,624,245 Rls. 80,131 $
289 8 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85272100 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , توا م شده با دستگاه ضبط يا باز توليد صوت 2,750 2,571,230,458 Rls. 75,754 $
290 8 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84271021 ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5 تن 12,600 2,530,377,780 Rls. 74,172 $
291 8 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85369030 ترمينال ريلي 3,500 2,513,661,430 Rls. 73,682 $
292 5 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 117,800 2,481,226,112 Rls. 75,392 $
293 1 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 2,370 2,365,302,060 Rls. 72,940 $
294 9 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 46,950 2,363,407,224 Rls. 67,066 $
295 8 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84716020 موشوا ره (mouse) 6,765 2,351,960,064 Rls. 67,266 $
296 3 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 54,750 2,341,517,888 Rls. 72,160 $
297 11 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 57,000 2,302,406,700 Rls. 62,700 $
298 8 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 75 2,246,779,590 Rls. 63,922 $
299 10 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 85286200 ک ک با قابل?ت اتصال مستق?م و طراح? شده برا? استفاده با ?ک ماش?ن خودکار داده­پرداز? شماره 8471 4,000 2,195,449,440 Rls. 61,394 $
300 3 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 84714990 ساير ماشينهاي عرضه شده به شکل سيستم غيرمذکوردرجاي ديگر 7,009 2,168,636,418 Rls. 66,842 $
مجموع کل
435,025,931,048 ريال
مجموع کل
12,948,358 دلار