آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 158,835 188,150,996,100 Rls. 5,798,936 $
2 4 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 107,914 133,935,476,300 Rls. 4,034,441 $
3 9 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 82,470 132,814,000,000 Rls. 3,769,049 $
4 4 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 121,570 121,327,036,000 Rls. 3,739,000 $
5 5 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 59,460 92,796,661,400 Rls. 2,853,733 $
6 2 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 95,025 90,957,240,000 Rls. 2,805,000 $
7 10 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 46,594 85,485,657,100 Rls. 2,405,707 $
8 9 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 44,590 71,086,188,850 Rls. 2,042,592 $
9 5 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 62,250 64,260,130,000 Rls. 1,980,000 $
10 2 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 47,990 64,168,007,200 Rls. 1,978,760 $
11 6 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 64,451 63,186,561,126 Rls. 1,931,726 $
12 2 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 2,581 59,699,737,630 Rls. 1,841,822 $
13 6 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 4,992 57,325,065,068 Rls. 1,762,886 $
14 3 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 162,000 49,874,786,528 Rls. 1,536,858 $
15 5 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 37,132 49,567,815,814 Rls. 1,521,295 $
16 1 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 162,000 47,349,368,421 Rls. 1,459,941 $
17 7 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84138200 بالابرهاي آبگونها 25,100 47,196,501,790 Rls. 1,422,910 $
18 8 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84212190 ک ک ک ساير 18,101 46,882,208,065 Rls. 1,367,905 $
19 3 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 2,703 46,294,556,000 Rls. 1,426,907 $
20 3 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 41,055 41,030,498,000 Rls. 1,264,500 $
21 2 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 30069100 لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy) 10,205 35,580,554,094 Rls. 1,096,949 $
22 1 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 30,020 35,202,657,600 Rls. 1,086,110 $
23 7 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 4,560 34,899,910,600 Rls. 1,067,727 $
24 9 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84212190 ک ک ک ساير 38,290 34,864,209,250 Rls. 1,017,250 $
25 6 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 20,375 33,983,827,500 Rls. 1,038,562 $
26 1 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 34,300 32,096,680,000 Rls. 990,000 $
27 7 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 18,135 28,638,902,700 Rls. 861,566 $
28 4 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 55,647 27,861,227,913 Rls. 858,563 $
29 8 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 18,400 26,930,783,100 Rls. 790,484 $
30 2 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 15,304 26,742,389,664 Rls. 824,249 $
31 1 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85165000 فر (oven) ميکروويو 83,475 24,257,935,780 Rls. 748,540 $
32 11 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 30069100 لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy) 4,952 23,689,751,362 Rls. 641,095 $
33 3 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 43,020 20,575,429,358 Rls. 634,149 $
34 4 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 8,734 20,223,629,858 Rls. 622,558 $
35 3 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 2,436 20,167,559,243 Rls. 621,611 $
36 3 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 100,000 18,816,402,600 Rls. 579,840 $
37 7 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 26,318 17,629,799,568 Rls. 535,680 $
38 10 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 4,788 17,039,862,840 Rls. 469,560 $
39 12 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 645 16,216,936,688 Rls. 433,434 $
40 5 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 3,965 16,136,152,012 Rls. 497,486 $
41 4 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 28,448 15,566,705,682 Rls. 479,082 $
42 4 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 60,000 15,546,097,000 Rls. 479,204 $
43 4 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 2,014 14,926,050,000 Rls. 459,857 $
44 10 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 4,681 14,657,294,258 Rls. 406,515 $
45 12 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 4,400 14,455,498,750 Rls. 388,850 $
46 12 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84289090 --- سا?ر 9,950 14,439,915,000 Rls. 388,431 $
47 1 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 2,010 14,196,660,000 Rls. 437,790 $
48 4 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 580 14,105,806,000 Rls. 435,338 $
49 1 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 585 13,984,367,375 Rls. 431,523 $
50 5 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 5,630 13,939,253,108 Rls. 426,812 $
51 5 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 36,303 13,402,410,885 Rls. 409,797 $
52 5 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يکس 800 13,066,104,000 Rls. 398,855 $
53 2 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 29309090 ساير ترکيبات آلي- گوگردي، که درجاي ديگري مذکورنباشند 36,288 13,035,508,760 Rls. 401,846 $
54 9 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 30069100 لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy) 3,044 12,688,110,261 Rls. 359,395 $
55 4 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 5,068 12,547,077,940 Rls. 386,183 $
56 11 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 10,650 11,672,037,507 Rls. 321,641 $
57 12 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 39100090 ک ک ک ساير 119,400 11,423,327,072 Rls. 307,641 $
58 2 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 8,563 10,675,543,005 Rls. 329,129 $
59 12 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 3,104 10,366,708,946 Rls. 280,522 $
60 6 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 30069100 لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy) 2,728 10,312,846,554 Rls. 312,132 $
61 12 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 3,988 10,135,873,630 Rls. 274,276 $
62 1 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 5,727 9,616,523,400 Rls. 296,550 $
63 1 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 20,520 9,505,445,946 Rls. 293,162 $
64 12 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 15,400 9,492,328,100 Rls. 256,700 $
65 6 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 21,670 9,163,807,056 Rls. 282,507 $
66 6 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 6,462 9,004,514,416 Rls. 272,523 $
67 2 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84713040 ک ک ک رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 1,435 8,970,881,920 Rls. 276,640 $
68 12 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا کثر900ليتر 31,300 8,839,117,020 Rls. 236,980 $
69 7 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 30069100 لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy) 2,495 8,758,727,905 Rls. 255,558 $
70 12 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 5,309 8,748,039,730 Rls. 235,321 $
71 4 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85286900 ساير پروژكتورها غير مذكور در جاي ديگر 6,656 8,519,341,260 Rls. 262,214 $
72 9 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 481,320 8,416,863,300 Rls. 239,648 $
73 9 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 12,262 8,231,686,153 Rls. 233,165 $
74 5 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 30,000 8,002,309,000 Rls. 246,300 $
75 11 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 29309090 ساير ترکيبات آلي- گوگردي، که درجاي ديگري مذکورنباشند 18,144 7,983,560,038 Rls. 221,421 $
76 10 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 23,076 7,981,726,200 Rls. 221,475 $
77 10 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 347 7,822,938,227 Rls. 215,573 $
78 9 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 15,453 7,763,183,885 Rls. 220,865 $
79 3 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 30,000 7,696,990,000 Rls. 237,276 $
80 7 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 7,440 7,147,800,000 Rls. 220,000 $
81 4 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 2,572 7,117,725,600 Rls. 219,338 $
82 10 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 404,760 7,073,659,380 Rls. 197,478 $
83 6 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 1,689 7,063,702,624 Rls. 212,961 $
84 3 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85286100 پروژكتورها از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 6,000 6,689,770,548 Rls. 206,172 $
85 1 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 2,154 6,533,198,903 Rls. 201,530 $
86 4 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 5,312 6,507,015,241 Rls. 200,277 $
87 4 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85177020 ک ک ک آنتن مخابراتي 3,132 6,506,360,730 Rls. 200,541 $
88 7 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 392,400 6,458,247,600 Rls. 191,747 $
89 5 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 1,844 6,434,182,776 Rls. 196,734 $
90 4 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 1,638 6,367,359,646 Rls. 195,979 $
91 7 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 2,900 6,034,131,280 Rls. 180,555 $
92 3 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 25,400 6,000,997,330 Rls. 184,885 $
93 4 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 30069100 لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy) 1,445 5,902,519,344 Rls. 181,672 $
94 2 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 2,548 5,860,907,008 Rls. 180,736 $
95 9 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 2,083 5,843,790,960 Rls. 165,528 $
96 10 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 11,580 5,769,544,000 Rls. 159,400 $
97 2 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 11,755 5,744,201,640 Rls. 177,110 $
98 9 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 39100090 ک ک ک ساير 64,800 5,630,745,792 Rls. 159,784 $
99 3 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 29309090 ساير ترکيبات آلي- گوگردي، که درجاي ديگري مذکورنباشند 15,200 5,587,999,620 Rls. 172,235 $
100 12 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 21,200 5,520,893,170 Rls. 148,017 $
مجموع کل
2,626,399,025,603 ريال
مجموع کل
78,930,757 دلار