آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 10 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 3,444 5,413,417,362 Rls. 151,382 $
102 2 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 18,529 5,321,559,600 Rls. 164,053 $
103 2 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 18,000 5,301,256,202 Rls. 163,432 $
104 6 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 43,292 5,098,732,800 Rls. 154,320 $
105 4 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 39100090 ک ک ک ساير 66,600 5,034,194,616 Rls. 155,150 $
106 4 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84713040 ک ک ک رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 3,142 4,984,250,480 Rls. 153,560 $
107 3 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 99,757 4,959,556,362 Rls. 152,832 $
108 10 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 3,220 4,887,744,704 Rls. 136,682 $
109 4 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 37,906 4,881,646,560 Rls. 149,997 $
110 7 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 989 4,836,713,265 Rls. 144,250 $
111 7 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 7,800 4,822,944,097 Rls. 143,844 $
112 4 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 40,000 4,786,402,000 Rls. 147,528 $
113 3 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 49,008 4,778,140,722 Rls. 147,251 $
114 8 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 3,216 4,661,223,200 Rls. 136,003 $
115 5 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 2,800 4,637,033,680 Rls. 141,726 $
116 10 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لکترونيکي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت کمترا ز150وات 7,255 4,558,589,190 Rls. 126,431 $
117 9 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 2,100 4,520,970,476 Rls. 131,340 $
118 1 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 3,682 4,469,624,400 Rls. 137,911 $
119 7 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 7,740 4,381,315,334 Rls. 133,126 $
120 5 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 3,231 4,329,740,864 Rls. 132,574 $
121 4 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84714910 سايرماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( PC)به صورت کامل عرضه شده به شکل سيستم 3,819 4,295,263,760 Rls. 132,203 $
122 5 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 39269020 کيسه ا درا رازمواد پلاستيكي 7,803 4,273,611,000 Rls. 130,206 $
123 6 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 15,000 4,217,612,000 Rls. 127,652 $
124 8 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 7,120 4,158,485,952 Rls. 126,356 $
125 3 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 4,900 4,027,867,067 Rls. 124,131 $
126 7 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85447010 کابل ا لياف ا پتيکي آماده شده برا ي مصرف ،داراي اتصالات ،متشکل از الياف منفردا غلاف دارشده 1,500 3,900,426,892 Rls. 116,326 $
127 5 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 30069100 لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy) 700 3,841,260,170 Rls. 117,033 $
128 12 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 1,636 3,810,206,103 Rls. 103,104 $
129 1 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 2,000 3,808,860,000 Rls. 117,456 $
130 10 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84135020 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع ديافرا گمي 2,700 3,696,475,557 Rls. 104,862 $
131 9 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 87032490 --- ساير وسايل نقليه داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي بجز آمبولانس ونوع هيبريدي با حجم سيلندر بيشتر از 3000 سي سي 5,990 3,652,405,000 Rls. 103,000 $
132 8 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 2,000 3,615,875,350 Rls. 105,503 $
133 4 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 18,688 3,603,418,100 Rls. 110,909 $
134 11 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 204,240 3,586,441,320 Rls. 97,667 $
135 1 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 48,600 3,562,656,960 Rls. 109,896 $
136 5 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 28042990 - - - گاز هليم مايع با درجه خلوص كمتر از 99.999 وساير گازهاي كمياب غير مذكور 2,216 3,552,946,500 Rls. 108,609 $
137 4 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 2,840 3,540,257,500 Rls. 108,965 $
138 10 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 40029900 سايرمحصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگرمذکورنباشد(غيرا زشيره يا لاتکس ) 29,120 3,419,180,244 Rls. 94,874 $
139 7 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 29,208 3,417,195,000 Rls. 102,250 $
140 6 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 2,660 3,358,705,350 Rls. 101,894 $
141 2 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85279900 گيرنده هاي را ديوئي ,بجز آنهايي كه توامان شده يانشده بادستگاه ضبط ،پخش ياتوامان شده باساعت . 8,771 3,336,002,727 Rls. 102,846 $
142 4 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84733040 ---پردازشگر رايانه (cpu) 546 3,319,461,500 Rls. 102,169 $
143 8 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 196,200 3,286,170,480 Rls. 95,882 $
144 12 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 4,789 3,253,490,950 Rls. 87,416 $
145 6 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85198900 ساير ماشين هاي ضبط به جز آنهاكه بااستفاده ازرسانه هاي مغناطيسي ،نوري يانيمه رسانا كار مي كند . 5,783 3,188,521,353 Rls. 96,896 $
146 10 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 5,500 3,146,960,268 Rls. 89,532 $
147 5 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 26,583 3,145,061,700 Rls. 96,300 $
148 12 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 4,550 3,121,772,100 Rls. 83,976 $
149 1 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 411 3,069,467,940 Rls. 94,684 $
150 1 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 14,275 3,060,326,045 Rls. 94,402 $
151 10 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 87032490 --- ساير وسايل نقليه داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي بجز آمبولانس ونوع هيبريدي با حجم سيلندر بيشتر از 3000 سي سي 4,360 3,058,296,000 Rls. 84,968 $
152 6 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 185,280 3,045,168,000 Rls. 91,471 $
153 5 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 185,280 2,996,448,000 Rls. 91,469 $
154 1 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85299040 اجزاء و قطعات غيرالکتريکي و غير الکترونيکي مورد مصرف در نمايشگرهاي رديف 8528 12,411 2,965,764,620 Rls. 91,485 $
155 12 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 25,755 2,935,836,400 Rls. 79,450 $
156 12 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84713040 ک ک ک رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 1,275 2,927,531,250 Rls. 78,750 $
157 7 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 30051020 هنديکپلاست 4,522 2,895,640,805 Rls. 86,360 $
158 8 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 28042990 - - - گاز هليم مايع با درجه خلوص كمتر از 99.999 وساير گازهاي كمياب غير مذكور 1,500 2,876,765,873 Rls. 82,831 $
159 7 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 14,078 2,873,812,536 Rls. 85,991 $
160 3 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 5,685 2,837,424,240 Rls. 87,510 $
161 5 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 29362210 ويتامين b1( تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 1,200 2,800,065,230 Rls. 85,662 $
162 7 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 3,175 2,770,106,703 Rls. 84,398 $
163 5 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 29362920 نيكوتينيك اسيد (نياسين) 8,000 2,759,222,480 Rls. 84,486 $
164 5 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 6,190 2,751,521,696 Rls. 84,132 $
165 3 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 21,470 2,745,270,000 Rls. 84,600 $
166 8 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 87032490 --- ساير وسايل نقليه داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي بجز آمبولانس ونوع هيبريدي با حجم سيلندر بيشتر از 3000 سي سي 6,550 2,697,825,000 Rls. 77,000 $
167 10 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 22,260 2,692,728,000 Rls. 75,300 $
168 2 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 87032311 ---وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1500 سي سي تا 2000 سي سي 4,270 2,675,805,000 Rls. 82,500 $
169 4 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84714110 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي ( PC)بصورت کامل به وزن بيش از 10كيلوگرم 2,876 2,648,572,800 Rls. 81,600 $
170 11 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 4,828 2,635,938,609 Rls. 72,637 $
171 5 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 39100090 ک ک ک ساير 34,200 2,634,935,404 Rls. 81,100 $
172 5 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 3,000 2,628,624,000 Rls. 80,374 $
173 3 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 87032311 ---وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1500 سي سي تا 2000 سي سي 4,330 2,618,634,300 Rls. 80,700 $
174 6 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84279090 - - - ساير ارابه ها باستثناي دستگاه بالابردن و جابجاكردن افراد براي چيدن ميوه داراي مخزن نگهداري غير مذكور درجاي ديگر 35,400 2,616,424,500 Rls. 79,500 $
175 11 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج بغير از ورق کامپوزيتي 12,371 2,591,728,060 Rls. 70,132 $
176 7 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84212190 ک ک ک ساير 3,115 2,567,561,490 Rls. 76,575 $
177 9 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 29362210 ويتامين b1( تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 600 2,537,804,610 Rls. 71,992 $
178 1 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 20,000 2,512,909,980 Rls. 77,502 $
179 10 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 2,175 2,508,930,738 Rls. 69,138 $
180 3 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 28042990 - - - گاز هليم مايع با درجه خلوص كمتر از 99.999 وساير گازهاي كمياب غير مذكور 1,500 2,493,269,000 Rls. 76,848 $
181 2 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 37021000 فيلم عکاسي بصورت رول، براي اشعه ايکس عکسبرداري نشده، حساس شده 3,471 2,439,865,350 Rls. 75,191 $
182 2 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 28042990 - - - گاز هليم مايع با درجه خلوص كمتر از 99.999 وساير گازهاي كمياب غير مذكور 1,500 2,431,905,000 Rls. 74,977 $
183 8 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 5,880 2,417,807,925 Rls. 70,546 $
184 3 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,260 2,388,908,800 Rls. 73,600 $
185 8 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 83011000 قفل آويزا زفلزمعمولي. 23,505 2,308,488,141 Rls. 68,385 $
186 11 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 1,270 2,271,020,054 Rls. 62,582 $
187 10 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 28042990 - - - گاز هليم مايع با درجه خلوص كمتر از 99.999 وساير گازهاي كمياب غير مذكور 2,158 2,252,162,275 Rls. 62,708 $
188 12 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 1,511 2,244,496,293 Rls. 60,736 $
189 8 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 7,940 2,236,922,000 Rls. 79,163 $
190 8 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 1,200 2,222,933,400 Rls. 65,160 $
191 6 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84212190 ک ک ک ساير 2,916 2,202,804,976 Rls. 66,932 $
192 9 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85198900 ساير ماشين هاي ضبط به جز آنهاكه بااستفاده ازرسانه هاي مغناطيسي ،نوري يانيمه رسانا كار مي كند . 5,310 2,202,203,512 Rls. 62,472 $
193 10 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 8,000 2,201,992,000 Rls. 61,577 $
194 3 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 1,063 2,187,707,999 Rls. 67,430 $
195 11 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 28042990 - - - گاز هليم مايع با درجه خلوص كمتر از 99.999 وساير گازهاي كمياب غير مذكور 1,000 2,184,912,000 Rls. 59,311 $
196 11 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85198900 ساير ماشين هاي ضبط به جز آنهاكه بااستفاده ازرسانه هاي مغناطيسي ،نوري يانيمه رسانا كار مي كند . 5,400 2,181,713,274 Rls. 59,042 $
197 11 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 23,800 2,179,678,466 Rls. 59,629 $
198 12 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 28042990 - - - گاز هليم مايع با درجه خلوص كمتر از 99.999 وساير گازهاي كمياب غير مذكور 1,000 2,172,725,375 Rls. 58,543 $
199 3 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 3,615 2,170,503,600 Rls. 66,900 $
200 3 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 2,141 2,169,152,700 Rls. 66,846 $
مجموع کل
331,299,909,266 ريال
مجموع کل
9,848,582 دلار