آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 3 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 4,831 2,165,020,564 Rls. 66,731 $
202 2 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 5,863 2,139,545,604 Rls. 65,958 $
203 3 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 28,000 2,078,164,425 Rls. 64,049 $
204 5 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 32131000 رنگکها به صورت مجموعه 15,150 2,040,785,988 Rls. 62,610 $
205 4 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 28042910 هليم مايع جهت دستگاههاي MRI صرفا با درجه خلوص 99/999 درصد 500 2,028,235,000 Rls. 62,426 $
206 6 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 1,210 1,998,858,400 Rls. 61,600 $
207 3 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,549 1,996,877,962 Rls. 61,548 $
208 12 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 94061090 ک ک ک ساير 7,640 1,988,119,000 Rls. 53,480 $
209 9 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 28042990 - - - گاز هليم مايع با درجه خلوص كمتر از 99.999 وساير گازهاي كمياب غير مذكور 1,000 1,975,297,980 Rls. 56,044 $
210 1 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 2,070 1,971,587,820 Rls. 60,799 $
211 12 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 143 1,968,654,341 Rls. 52,617 $
212 12 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده باموا دپلاستيکي (بجزچسبها)سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از150گرم 43,300 1,965,203,670 Rls. 52,864 $
213 7 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 87032490 --- ساير وسايل نقليه داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي بجز آمبولانس ونوع هيبريدي با حجم سيلندر بيشتر از 3000 سي سي 2,500 1,944,555,000 Rls. 57,000 $
214 11 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85181000 ميکروفون و پايه آن 1,350 1,940,705,412 Rls. 52,788 $
215 4 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 42,000 1,937,703,600 Rls. 59,640 $
216 5 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 1,000 1,925,652,400 Rls. 58,962 $
217 5 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 24,500 1,923,280,890 Rls. 58,710 $
218 11 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85198100 ماشين ها ضبط يابازتوليد صوت بااستفاده ازرسانه هاي مغناطيسي ،نوري يانيمه رسانا . 4,470 1,922,447,360 Rls. 52,976 $
219 7 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 8,000 1,890,171,200 Rls. 56,558 $
220 5 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 44,500 1,887,275,840 Rls. 57,706 $
221 10 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 61051000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف, ا زپنبه. 2,230 1,834,201,920 Rls. 51,292 $
222 3 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 858 1,824,695,950 Rls. 56,231 $
223 12 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85198900 ساير ماشين هاي ضبط به جز آنهاكه بااستفاده ازرسانه هاي مغناطيسي ،نوري يانيمه رسانا كار مي كند . 5,800 1,796,565,236 Rls. 48,017 $
224 9 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 1,700 1,796,245,000 Rls. 55,000 $
225 2 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 3,293 1,795,065,760 Rls. 55,337 $
226 11 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 7,940 1,757,925,000 Rls. 62,212 $
227 3 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85198900 ساير ماشين هاي ضبط به جز آنهاكه بااستفاده ازرسانه هاي مغناطيسي ،نوري يانيمه رسانا كار مي كند . 2,911 1,739,291,330 Rls. 53,599 $
228 12 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 5,556 1,737,283,800 Rls. 46,577 $
229 1 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85181000 ميکروفون و پايه آن 700 1,705,731,102 Rls. 52,609 $
230 12 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 500 1,699,965,150 Rls. 45,878 $
231 6 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 420 1,685,906,792 Rls. 51,622 $
232 7 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 3,710 1,677,127,600 Rls. 49,800 $
233 7 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 1,000 1,673,922,800 Rls. 50,087 $
234 1 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 28042990 - - - گاز هليم مايع با درجه خلوص كمتر از 99.999 وساير گازهاي كمياب غير مذكور 1,380 1,664,691,600 Rls. 51,336 $
235 12 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 29362920 نيكوتينيك اسيد (نياسين) 4,500 1,651,788,000 Rls. 44,578 $
236 10 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 22,783 1,639,442,874 Rls. 46,066 $
237 2 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 3,500 1,621,900,000 Rls. 50,000 $
238 11 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 3,956 1,607,094,565 Rls. 43,765 $
239 8 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 3,400 1,591,380,090 Rls. 45,845 $
240 4 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84717010 ---ديسك خوان نواري 3,507 1,587,237,780 Rls. 48,853 $
241 2 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 87032490 --- ساير وسايل نقليه داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي بجز آمبولانس ونوع هيبريدي با حجم سيلندر بيشتر از 3000 سي سي 2,800 1,585,133,650 Rls. 48,850 $
242 12 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 108 1,580,601,935 Rls. 42,771 $
243 5 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84713040 ک ک ک رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 422 1,580,173,056 Rls. 48,384 $
244 12 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85181000 ميکروفون و پايه آن 300 1,557,945,900 Rls. 42,158 $
245 6 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 28042910 هليم مايع جهت دستگاههاي MRI صرفا با درجه خلوص 99/999 درصد 250 1,549,704,000 Rls. 46,721 $
246 7 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85198900 ساير ماشين هاي ضبط به جز آنهاكه بااستفاده ازرسانه هاي مغناطيسي ،نوري يانيمه رسانا كار مي كند . 3,103 1,546,210,512 Rls. 45,323 $
247 5 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 6,810 1,531,777,411 Rls. 47,193 $
248 1 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 2,090 1,531,122,939 Rls. 47,216 $
249 10 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 2,245 1,521,357,967 Rls. 42,544 $
250 12 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 1,144 1,517,073,334 Rls. 41,052 $
251 8 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 1,300 1,510,250,600 Rls. 43,193 $
252 4 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 7,000 1,488,613,650 Rls. 45,670 $
253 5 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 21069010 ا ستابيلايزر 22,000 1,481,277,600 Rls. 45,445 $
254 3 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 649 1,474,235,950 Rls. 45,431 $
255 11 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 2,230 1,462,160,000 Rls. 40,000 $
256 3 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 29321100 تترا هيدروفوران 21,600 1,452,078,635 Rls. 44,750 $
257 9 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84243010 ک ک ک دستگاه شستشوي خودرو از نوع خانگي (car wash) 1,450 1,432,065,350 Rls. 41,603 $
258 1 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 2,500 1,420,622,210 Rls. 43,795 $
259 2 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85109000 ا جزا ء و قطعات ريش ترا ش وماشين موزني توا م شده با موتور برقي 222 1,414,674,743 Rls. 43,625 $
260 7 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لکترونيکي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت کمترا ز150وات 2,099 1,409,108,670 Rls. 42,025 $
261 10 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 2,180 1,378,982,000 Rls. 38,000 $
262 6 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 32082060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 21,530 1,371,046,970 Rls. 41,335 $
263 2 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 225 1,341,412,350 Rls. 41,355 $
264 9 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 5,901 1,335,224,880 Rls. 37,878 $
265 3 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 39211990 ک ک ک ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 20,250 1,313,982,000 Rls. 40,500 $
266 4 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 367 1,296,986,972 Rls. 39,976 $
267 2 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريک محفظه 6,200 1,271,366,400 Rls. 39,195 $
268 4 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 2,000 1,263,081,240 Rls. 38,876 $
269 5 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 1,000 1,258,645,600 Rls. 38,539 $
270 6 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 6,500 1,245,918,576 Rls. 37,709 $
271 3 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 61041900 لباس بصورت دست, زنانه يادخترانه, کشباف يا قلاب باف ،ازسايرموا دنسجي 2,395 1,245,882,044 Rls. 38,401 $
272 4 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 18,500 1,241,243,342 Rls. 38,198 $
273 6 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 2,073 1,233,564,714 Rls. 37,054 $
274 1 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 9,548 1,211,136,480 Rls. 37,360 $
275 6 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 28042990 - - - گاز هليم مايع با درجه خلوص كمتر از 99.999 وساير گازهاي كمياب غير مذكور 1,865 1,153,781,780 Rls. 34,763 $
276 2 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 16,000 1,150,254,420 Rls. 35,460 $
277 2 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 524 1,149,242,910 Rls. 35,430 $
278 10 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 29321100 تترا هيدروفوران 14,400 1,146,710,073 Rls. 31,819 $
279 5 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 32082060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 21,530 1,135,629,346 Rls. 34,600 $
280 7 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 39211990 ک ک ک ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 16,784 1,125,535,040 Rls. 33,568 $
281 10 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84213940 ک ک ک فيلتر رطوبت گيرگاز، جهت دستگاههاي مبّرد و تهويه مطبوع (filter dryer or receiver dryer) 7,438 1,122,623,460 Rls. 31,150 $
282 11 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 38059000 سايرا سانس هاي ترپن دا ر,غيرمذکورديپانتن خام; ا سانس حاصل ا زکاغذسازي بابيسولفيت وروغن درخت كاج . 7,600 1,105,943,385 Rls. 30,673 $
283 8 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 500 1,101,798,650 Rls. 32,148 $
284 7 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,422 1,088,840,544 Rls. 33,174 $
285 9 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 1,607 1,065,339,000 Rls. 30,222 $
286 10 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 325 1,053,515,548 Rls. 29,461 $
287 6 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 87032339 ---ساير وسايل نقليه، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 2500 سي سي اما از 3000 سي سي بيشتر نباشدغير از آمبولانس وهيبريدي 2,190 1,032,021,000 Rls. 31,000 $
288 11 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 13,834 1,029,653,072 Rls. 28,168 $
289 9 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 400 1,023,978,780 Rls. 29,048 $
290 7 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 691 1,021,843,234 Rls. 31,133 $
291 12 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84213940 ک ک ک فيلتر رطوبت گيرگاز، جهت دستگاههاي مبّرد و تهويه مطبوع (filter dryer or receiver dryer) 13,900 1,007,073,000 Rls. 27,000 $
292 2 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 13,000 993,249,741 Rls. 30,619 $
293 7 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 28042990 - - - گاز هليم مايع با درجه خلوص كمتر از 99.999 وساير گازهاي كمياب غير مذكور 500 984,503,700 Rls. 29,362 $
294 3 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 1,569 942,108,872 Rls. 29,038 $
295 4 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 8,000 936,004,410 Rls. 28,809 $
296 5 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 4,058 922,196,696 Rls. 28,412 $
297 1 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 4,569 913,944,080 Rls. 28,192 $
298 11 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 249 912,994,223 Rls. 24,863 $
299 3 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 85181000 ميکروفون و پايه آن 700 905,778,434 Rls. 27,915 $
300 9 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 300 893,840,310 Rls. 25,356 $
مجموع کل
148,748,670,193 ريال
مجموع کل
4,407,278 دلار