آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ازاد اروند(خرمشهر))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 49,081 12,136,531,008 Rls. 344,416 $
102 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 164,340 12,130,954,710 Rls. 373,918 $
103 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 42,400 12,091,213,735 Rls. 373,105 $
104 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 42,400 11,728,579,405 Rls. 361,915 $
105 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 18,000 11,612,412,370 Rls. 327,210 $
106 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 133,629 11,457,816,573 Rls. 330,827 $
107 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 9,200 11,450,344,100 Rls. 359,450 $
108 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 41,212 11,324,573,315 Rls. 309,804 $
109 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84295229 بيلهاي مکانيکي مستعمل ،باقابليت چرخش 360 درجه ،قدرت بيش ا ز200 اسب بخار، باسال ساخت بيش ا ز5سال 73,750 11,194,018,500 Rls. 318,900 $
110 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 134,725 11,105,069,575 Rls. 342,740 $
111 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84264900 جرثقيل ها , جرثقيل هاي دريک, جرثقيل هاي كابلي كه درجاي ديگري مذكورنباشد، از نوع خودرو،غيرا زآنهائيکه چرخهاي لاستيکي دا رند 114,000 10,975,906,900 Rls. 298,900 $
112 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84295219 بيل مکانيکي مستعمل ،به قدرت 200اسب بخار وکمتر، با قابليت چرخش 360درجه ،باسال ساخت بيش ا ز5سال 66,000 10,931,115,300 Rls. 326,010 $
113 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 40,077 10,834,104,546 Rls. 317,576 $
114 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 49,940 10,582,889,275 Rls. 286,309 $
115 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 117,551 10,545,962,560 Rls. 325,520 $
116 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 38,345 10,489,276,812 Rls. 313,862 $
117 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 37,128 10,447,175,874 Rls. 321,007 $
118 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 35,966 10,370,211,675 Rls. 318,915 $
119 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84295929 بيلهاي مکانيکي مستعمل باقدرت بيش ا ز200 اسب بخار ،باسال ساخت بيش ا ز5سال, فاقدقابليت چرخش 360درجه 83,000 10,341,462,584 Rls. 319,112 $
120 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 51,568 9,952,845,525 Rls. 304,277 $
121 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84264900 جرثقيل ها , جرثقيل هاي دريک, جرثقيل هاي كابلي كه درجاي ديگري مذكورنباشد، از نوع خودرو،غيرا زآنهائيکه چرخهاي لاستيکي دا رند 112,000 9,816,477,510 Rls. 292,767 $
122 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 7,500 9,768,828,680 Rls. 301,046 $
123 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 85258090 ک ک ک ساير 3,494 9,765,908,384 Rls. 270,854 $
124 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 37013010 زينگ ا فست كه هرضلع آن بيش از255ميلي مترباشد 50,293 9,712,700,114 Rls. 272,469 $
125 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84292019 ک ک ک ک ساير 39,400 9,658,563,384 Rls. 297,672 $
126 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 89,463 9,434,304,222 Rls. 290,752 $
127 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 48,479 9,387,515,313 Rls. 265,505 $
128 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 52,930 9,346,964,955 Rls. 265,847 $
129 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 52,418 9,164,117,940 Rls. 281,983 $
130 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 18,500 9,130,373,000 Rls. 258,916 $
131 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 139,937 9,106,187,256 Rls. 280,674 $
132 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 350 9,086,791,705 Rls. 283,157 $
133 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 135,114 9,086,629,709 Rls. 271,000 $
134 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 85258090 ک ک ک ساير 3,981 9,025,754,160 Rls. 274,247 $
135 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 77,118 8,799,783,984 Rls. 249,417 $
136 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 56,652 8,675,438,152 Rls. 243,644 $
137 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 53,215 8,661,304,631 Rls. 266,919 $
138 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 26,484 8,606,799,662 Rls. 265,601 $
139 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 37011000 صفحه ها و فيلم هاي تخت حساس شده , برا ي ا شعه ا يکس , عکسبردا ري نشده 10,190 8,533,820,790 Rls. 249,873 $
140 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 103,824 8,387,494,056 Rls. 235,435 $
141 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 77,668 8,332,267,581 Rls. 226,907 $
142 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 112,600 8,220,320,775 Rls. 253,350 $
143 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 69,287 8,037,121,276 Rls. 224,419 $
144 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 43,834 8,033,738,850 Rls. 247,230 $
145 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 37011000 صفحه ها و فيلم هاي تخت حساس شده , برا ي ا شعه ا يکس , عکسبردا ري نشده 8,346 7,841,935,800 Rls. 212,202 $
146 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 37011000 صفحه ها و فيلم هاي تخت حساس شده , برا ي ا شعه ا يکس , عکسبردا ري نشده 9,785 7,835,601,000 Rls. 239,189 $
147 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 37013010 زينگ ا فست كه هرضلع آن بيش از255ميلي مترباشد 33,665 7,800,247,649 Rls. 210,510 $
148 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 37011000 صفحه ها و فيلم هاي تخت حساس شده , برا ي ا شعه ا يکس , عکسبردا ري نشده 9,096 7,712,913,126 Rls. 225,043 $
149 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 38,089 7,531,181,856 Rls. 208,875 $
150 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 54075300 پارچه هاي تاروپودباف, ا زنخهاي برنگهاي گوناگون, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استر تكستوره 20,696 7,397,296,888 Rls. 228,002 $
151 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 49,794 7,315,399,526 Rls. 222,278 $
152 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 54075300 پارچه هاي تاروپودباف, ا زنخهاي برنگهاي گوناگون, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استر تكستوره 34,000 7,277,841,000 Rls. 224,500 $
153 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 26,349 7,247,082,432 Rls. 197,072 $
154 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 70,086 7,229,976,768 Rls. 204,792 $
155 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 12,456 7,142,104,950 Rls. 212,565 $
156 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 551 7,066,400,000 Rls. 223,868 $
157 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 123,420 6,996,647,442 Rls. 188,823 $
158 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 106,435 6,956,473,600 Rls. 214,600 $
159 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 74,831 6,824,279,006 Rls. 182,862 $
160 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 37011000 صفحه ها و فيلم هاي تخت حساس شده , برا ي ا شعه ا يکس , عکسبردا ري نشده 9,254 6,774,403,770 Rls. 208,906 $
161 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 45,875 6,741,406,327 Rls. 207,081 $
162 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 24,557 6,622,842,855 Rls. 178,985 $
163 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 7,464 6,614,654,985 Rls. 203,841 $
164 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 34,579 6,433,586,129 Rls. 173,256 $
165 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 59,202 6,415,892,599 Rls. 189,928 $
166 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 40118090 ک ک ک سا?ر 63,334 6,407,129,936 Rls. 181,980 $
167 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 40118090 ک ک ک سا?ر 61,903 6,396,577,660 Rls. 177,783 $
168 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 16,365 6,374,778,000 Rls. 186,000 $
169 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 60,864 6,275,714,660 Rls. 178,679 $
170 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 37013010 زينگ ا فست كه هرضلع آن بيش از255ميلي مترباشد 31,149 6,111,629,950 Rls. 181,975 $
171 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 806 6,084,768,844 Rls. 189,610 $
172 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 90064000 ک دوربين عكاسي با ظهور و چاپ فوري 3,499 6,016,476,777 Rls. 163,843 $
173 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 73,467 6,004,411,080 Rls. 185,070 $
174 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84295929 بيلهاي مکانيکي مستعمل باقدرت بيش ا ز200 اسب بخار ،باسال ساخت بيش ا ز5سال, فاقدقابليت چرخش 360درجه 42,250 5,935,803,495 Rls. 164,705 $
175 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 60,365 5,931,595,772 Rls. 172,407 $
176 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 90221410 دستگاه ماموگرا ف 757 5,921,122,830 Rls. 179,913 $
177 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 5,222 5,872,843,508 Rls. 180,981 $
178 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 4,500 5,814,270,000 Rls. 165,000 $
179 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84295929 بيلهاي مکانيکي مستعمل باقدرت بيش ا ز200 اسب بخار ،باسال ساخت بيش ا ز5سال, فاقدقابليت چرخش 360درجه 42,250 5,757,734,796 Rls. 159,764 $
180 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 29,396 5,753,564,700 Rls. 177,060 $
181 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84818081 --- شيرهاي سر چاهي نفت 88,200 5,721,886,800 Rls. 176,400 $
182 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 22,270 5,702,288,158 Rls. 175,860 $
183 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 32,110 5,681,064,462 Rls. 157,697 $
184 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 93,192 5,678,440,140 Rls. 174,212 $
185 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 6,445 5,661,068,600 Rls. 174,624 $
186 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84295929 بيلهاي مکانيکي مستعمل باقدرت بيش ا ز200 اسب بخار ،باسال ساخت بيش ا ز5سال, فاقدقابليت چرخش 360درجه 42,400 5,629,365,000 Rls. 161,000 $
187 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 46,183 5,592,258,960 Rls. 171,568 $
188 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 52,193 5,436,816,000 Rls. 154,000 $
189 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 85340000 مدا رهاي چاپي 2,819 5,413,069,866 Rls. 167,034 $
190 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 38,365 5,373,633,860 Rls. 165,602 $
191 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84289090 --- سا?ر 64,800 5,363,226,000 Rls. 161,694 $
192 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84289090 --- سا?ر 64,800 5,363,226,000 Rls. 161,694 $
193 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 90064000 ک دوربين عكاسي با ظهور و چاپ فوري 2,694 5,361,252,153 Rls. 160,420 $
194 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 24,958 5,331,582,000 Rls. 162,000 $
195 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84501290 ---ساير ماشين هاي لباسشويي تمام اتوماتيك غير از نيمه اتوماتيك 5 كيلو وبالاتر 13,995 5,326,560,000 Rls. 160,000 $
196 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 70132220 ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده به صورت ماشيني باكليشه يابگونه اي ديگر تزئين شده . 36,660 5,169,494,688 Rls. 146,640 $
197 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 37013010 زينگ ا فست كه هرضلع آن بيش از255ميلي مترباشد 26,787 5,163,112,774 Rls. 158,402 $
198 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 37013010 زينگ ا فست كه هرضلع آن بيش از255ميلي مترباشد 26,310 5,134,668,770 Rls. 156,017 $
199 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84501290 ---ساير ماشين هاي لباسشويي تمام اتوماتيك غير از نيمه اتوماتيك 5 كيلو وبالاتر 11,332 5,077,020,000 Rls. 156,000 $
200 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 90064000 ک دوربين عكاسي با ظهور و چاپ فوري 3,086 5,067,169,794 Rls. 144,163 $
مجموع کل
786,165,464,172 ريال
مجموع کل
23,190,432 دلار