آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ازاد اروند(خرمشهر))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [6] [5]   [3] [2] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84512100 ماشين هاي خشك كردن باظرفيت حداكثر 10 كيلوگرم شستني خشك 6,280 2,396,952,000 Rls. 72,000 $
302 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 85299040 اجزاء و قطعات غيرالکتريکي و غير الکترونيکي مورد مصرف در نمايشگرهاي رديف 8528 1,009 2,363,884,217 Rls. 72,944 $
303 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 12,558 2,336,397,170 Rls. 68,485 $
304 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 10,400 2,328,048,000 Rls. 71,818 $
305 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 6,120 2,310,212,800 Rls. 63,200 $
306 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 7,300 2,285,888,480 Rls. 61,856 $
307 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 35,200 2,284,480,000 Rls. 70,400 $
308 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 70139920 ک ک ک بدون تزيين، صنايع دستي 24,100 2,266,820,809 Rls. 60,586 $
309 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 25,670 2,257,024,000 Rls. 69,620 $
310 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84159070 ک ک ک فن کويل 8,947 2,206,780,535 Rls. 58,981 $
311 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي كمتراز2/203 ميليمتر 43,480 2,204,403,390 Rls. 63,046 $
312 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84243090 ک ک ک سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 17,500 2,198,923,200 Rls. 67,680 $
313 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 32,119 2,171,346,200 Rls. 59,600 $
314 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 4,426 2,166,195,200 Rls. 66,560 $
315 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 20,000 2,133,258,531 Rls. 58,517 $
316 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 16,035 2,104,720,950 Rls. 64,793 $
317 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 20,998 2,097,384,860 Rls. 62,530 $
318 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84231000 ترا زوي توزين ا شخاص (همچنين ترا زوي توزين نوزا دا ن ),ترا زوهاي خانگي 10,027 2,082,655,025 Rls. 56,023 $
319 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 92099900 ساير ا جزا ءوقطعات ومتفرعات براي آلات موسيقي . 6,770 2,055,681,312 Rls. 58,228 $
320 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 85286200 ک ک با قابل?ت اتصال مستق?م و طراح? شده برا? استفاده با ?ک ماش?ن خودکار داده­پرداز? شماره 8471 742 2,039,750,400 Rls. 55,200 $
321 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 20,700 2,027,970,000 Rls. 58,000 $
322 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 95062900 اسکي آبي، تخته اسکي روي آب وساير ادوا ت براي ورزشهاي آبي(غيرا زتخته شناورشرا عي) 24,336 2,002,854,200 Rls. 61,240 $
323 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 3,446 1,996,118,011 Rls. 57,990 $
324 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 37039000 کاغذ,مقوا و موا دنسجي عکاسي,حساس شده, عکسبردا ري نشده که درجاي ديگرمذکورنباشد 62,507 1,978,037,773 Rls. 60,963 $
325 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 15,441 1,967,832,900 Rls. 60,642 $
326 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 3,000 1,923,433,850 Rls. 59,270 $
327 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 12,415 1,919,085,000 Rls. 52,500 $
328 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 5,402 1,905,685,768 Rls. 57,904 $
329 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 10,049 1,898,870,265 Rls. 58,515 $
330 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 12,009 1,897,096,844 Rls. 58,463 $
331 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84134000 تلمبه هاي بتون 28,200 1,894,256,000 Rls. 58,400 $
332 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 85164000 ا توي برقي 3,192 1,884,072,960 Rls. 57,248 $
333 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 11,750 1,877,225,053 Rls. 57,857 $
334 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 10,977 1,876,129,293 Rls. 57,006 $
335 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 21,920 1,868,928,148 Rls. 53,984 $
336 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 17,233 1,864,696,094 Rls. 56,889 $
337 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 87032311 ---وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1500 سي سي تا 2000 سي سي 3,000 1,864,280,000 Rls. 57,450 $
338 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 2,388 1,860,046,953 Rls. 49,869 $
339 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 19,872 1,850,571,500 Rls. 49,780 $
340 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84231000 ترا زوي توزين ا شخاص (همچنين ترا زوي توزين نوزا دا ن ),ترا زوهاي خانگي 11,005 1,831,808,160 Rls. 56,551 $
341 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 4,168 1,816,604,448 Rls. 55,992 $
342 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 1,608 1,808,413,882 Rls. 55,729 $
343 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 10,710 1,797,480,720 Rls. 51,408 $
344 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84294012 ک ک ک ک مستعمل با سال ساخت پنج سال و كمتر 8,300 1,781,450,100 Rls. 54,900 $
345 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 2,148 1,781,347,440 Rls. 51,687 $
346 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84261990 --- سا?ر 19,800 1,780,175,500 Rls. 50,500 $
347 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 85076090 ساير انباره هاي برقي ليتيوم يون بجز سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت ، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپر ساعت 1,863 1,779,818,400 Rls. 47,718 $
348 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 55,640 1,777,798,315 Rls. 49,954 $
349 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 1,500 1,767,326,000 Rls. 54,500 $
350 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 37032000 کاغذ، مقوا وموا دنسجي عکاسي، حساس شده، عکسبرداري نشده براي عکاسي رنگي ( پلي کروم) باپهناي بيشتر از610 ميليمتر 39,849 1,756,812,415 Rls. 53,898 $
351 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 6,096 1,751,976,000 Rls. 54,000 $
352 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 16,920 1,743,381,250 Rls. 53,750 $
353 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 96138000 انواع فندكها به جز رديفهاي 96131000و96132000 16,178 1,735,000,250 Rls. 53,050 $
354 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 4,649 1,733,110,364 Rls. 50,252 $
355 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 11,511 1,732,153,579 Rls. 53,381 $
356 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 85167200 دستگاه برشته کردن نان (toaster) الکتروترميک 6,896 1,720,443,858 Rls. 47,377 $
357 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84791029 فنيشر مستعمل باسال ساخت بيش از 5سال ،باقدرت بيش از 110اسب بخار 17,000 1,711,051,750 Rls. 52,750 $
358 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84261990 --- سا?ر 39,880 1,693,861,200 Rls. 52,197 $
359 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 8,555 1,681,007,000 Rls. 51,000 $
360 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,700 1,675,169,900 Rls. 50,900 $
361 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84304190 ساير ماشين آلات سوراخ کردن زمين يا چاه کنده : قادر به حرکت بدون نيروي محرکه خارجي ( خودرو ) بجزانواع دريل واگن تا شش اينچ 18,900 1,658,130,100 Rls. 46,591 $
362 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 22,920 1,654,970,400 Rls. 45,900 $
363 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 4,872 1,639,857,651 Rls. 45,921 $
364 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 85164000 ا توي برقي 3,444 1,639,081,360 Rls. 44,840 $
365 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 37039000 کاغذ,مقوا و موا دنسجي عکاسي,حساس شده, عکسبردا ري نشده که درجاي ديگرمذکورنباشد 35,830 1,634,941,754 Rls. 50,402 $
366 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 18,541 1,629,731,100 Rls. 47,321 $
367 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 85393150 فلورسنت روشنايي به قطر 16 ميليمتر وکمتر(T5) 4,221 1,618,068,480 Rls. 45,248 $
368 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 92019000 پيانوي خودکار,کلاوسن وسايرآلات سيمي يا زهي شستي دار که درجاي ديگري مذکورنباشند. 5,567 1,611,671,600 Rls. 49,700 $
369 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 14,690 1,602,117,164 Rls. 49,381 $
370 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 94059200 ا جرا ءوقطعات ا زپلاستيک, برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکنها 10,606 1,600,286,310 Rls. 47,727 $
371 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 4,080 1,593,086,400 Rls. 49,033 $
372 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 7,026 1,575,703,197 Rls. 42,384 $
373 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 5,280 1,570,156,959 Rls. 46,260 $
374 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 7,162 1,564,903,434 Rls. 42,589 $
375 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 48045100 سايرکاغذهاي کرا فت سفيدنشده ومقوا ي کرا فت سفيدنشده به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم 20,000 1,557,174,000 Rls. 47,613 $
376 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 14,314 1,547,586,738 Rls. 42,942 $
377 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 3,089 1,543,424,850 Rls. 44,853 $
378 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 14,262 1,526,976,860 Rls. 47,065 $
379 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 11,500 1,503,559,190 Rls. 40,186 $
380 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 11,900 1,496,393,184 Rls. 43,472 $
381 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 37013010 زينگ ا فست كه هرضلع آن بيش از255ميلي مترباشد 7,125 1,494,558,758 Rls. 42,334 $
382 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84716010 صفحه کليد(keyboard) 3,625 1,488,007,827 Rls. 44,697 $
383 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 15,290 1,483,983,965 Rls. 45,687 $
384 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 18,300 1,479,119,648 Rls. 45,637 $
385 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 22,510 1,467,587,082 Rls. 44,486 $
386 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 22,400 1,453,267,200 Rls. 44,800 $
387 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 52114200 پارچه تاروپود باف موسوم به" دنيم", ا زنخهاي رنگارنگ, داراي کمترا ز85 %پنبه, كه عمدتاً ... بوزن مترمربع بيش از200گرم 6,201 1,448,349,694 Rls. 41,206 $
388 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 4,452 1,437,036,800 Rls. 38,656 $
389 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 44079100 ک ک از بلوط (گونه Quercus) 58,500 1,436,560,400 Rls. 44,300 $
390 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 21,990 1,426,458,865 Rls. 43,979 $
391 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 19,028 1,418,653,824 Rls. 43,764 $
392 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 4,575 1,399,324,200 Rls. 40,444 $
393 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84039090 سايرا جزا وقطعات ديگهاي ا ب گرم حرا رت مرکزي غيرمذکوردرجاي ديگر 11,600 1,391,483,800 Rls. 40,600 $
394 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 92019000 پيانوي خودکار,کلاوسن وسايرآلات سيمي يا زهي شستي دار که درجاي ديگري مذکورنباشند. 16,900 1,382,523,775 Rls. 42,221 $
395 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 40118090 ک ک ک سا?ر 26,045 1,374,525,740 Rls. 42,028 $
396 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 37013010 زينگ ا فست كه هرضلع آن بيش از255ميلي مترباشد 8,000 1,368,204,600 Rls. 42,179 $
397 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 20,706 1,361,751,040 Rls. 41,984 $
398 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 87085039 اجزاء وقطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 15,560 1,359,438,580 Rls. 40,940 $
399 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 20,109 1,350,317,000 Rls. 40,500 $
400 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 4,099 1,325,558,538 Rls. 40,849 $
مجموع کل
177,618,720,289 ريال
مجموع کل
5,238,250 دلار