آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 85165000 فر (oven) ميکروويو 123,438 24,323,652,614 Rls. 749,878 $
102 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 184,967 24,149,399,364 Rls. 744,553 $
103 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 29224100 ليزين و استرهاي آن؛ املاح اين محصولات 525,000 23,969,212,500 Rls. 738,935 $
104 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 180,961 23,926,073,178 Rls. 737,344 $
105 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 98,979 23,642,582,572 Rls. 728,919 $
106 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 11,066 23,436,279,152 Rls. 722,361 $
107 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 147,840 23,070,049,286 Rls. 711,034 $
108 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 31,419 22,853,160,000 Rls. 704,736 $
109 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 883,250 22,291,458,383 Rls. 686,929 $
110 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 75021000 نيکل بصورت کارنشده, غيرممزوج. 48,000 21,915,337,500 Rls. 675,606 $
111 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 29291090 --- ساير 240,240 21,445,834,256 Rls. 661,012 $
112 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده باموا دپلاستيکي (بجزچسبها)سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از150گرم 10,689 21,074,751,096 Rls. 649,693 $
113 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 1,537,403 20,927,122,503 Rls. 645,117 $
114 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84672920 دستگاه سنگ زني دستي مجهز به موتوربرقي 61,233 20,924,953,010 Rls. 644,983 $
115 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 81052000 مات کبالت وسايرمحصولات وا سطه ا ي حاصل ا ز متالورژي کبالت، کبالت بصورت کارنشده، پودر 20,000 20,832,258,000 Rls. 642,000 $
116 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 918,798 20,667,653,882 Rls. 637,177 $
117 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 73,106 20,463,013,407 Rls. 630,854 $
118 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 125,319 20,248,358,922 Rls. 624,198 $
119 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 594,569 20,218,648,867 Rls. 623,301 $
120 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 85176110 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع PDH با ظرفيت بالاتر از 34 مگابيت بر ثانيه 672 19,714,556,990 Rls. 608,343 $
121 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 39073010 رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس flake ),ياگرا نول ازنوع رزين اپوكسيد 142,319 19,513,849,682 Rls. 601,592 $
122 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 199,640 19,447,387,100 Rls. 599,285 $
123 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 123,394 19,384,192,555 Rls. 597,436 $
124 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 38231100 اسيد استئاريك 568,000 19,138,609,128 Rls. 590,086 $
125 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84295229 بيلهاي مکانيکي مستعمل ،باقابليت چرخش 360 درجه ،قدرت بيش ا ز200 اسب بخار، باسال ساخت بيش ا ز5سال 106,000 18,890,366,000 Rls. 583,000 $
126 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 6,000 18,776,340,000 Rls. 578,856 $
127 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 301,000 18,543,813,263 Rls. 571,705 $
128 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 85164000 ا توي برقي 13,859 18,192,092,062 Rls. 560,820 $
129 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99 درصد يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بيکآب (Anhydre)، محاسبهکشده براساس ماده خشك باشد 250,800 18,098,245,051 Rls. 557,994 $
130 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 274,706 17,993,508,198 Rls. 554,585 $
131 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 131,903 17,755,141,034 Rls. 547,361 $
132 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 48,090 17,679,953,660 Rls. 545,121 $
133 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 526,400 17,607,076,405 Rls. 542,608 $
134 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 672,732 17,544,394,969 Rls. 540,682 $
135 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84431100 ماشينکآلات چاپ افست، با تغذيه قرقرهکاي (Reelfed) 16,056 17,530,000,000 Rls. 540,749 $
136 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 42,638 16,827,488,553 Rls. 518,782 $
137 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 62,541 16,722,030,154 Rls. 515,431 $
138 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 200,798 16,648,204,417 Rls. 513,117 $
139 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 27,494 16,644,886,988 Rls. 513,141 $
140 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 40024100 لاتکس کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين ) 440,000 16,627,044,000 Rls. 512,579 $
141 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 90159000 اجزا ء وقطعات ومتفرعات آلات نقشه بردا ري, مساحي,ترا زگيري, فتوگرا متري, هوا شناسي وغيره مشمول رديف 9015 3,990 16,606,521,950 Rls. 511,931 $
142 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 321,750 16,535,835,341 Rls. 509,771 $
143 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 29,098 16,380,789,850 Rls. 505,005 $
144 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 32082060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 236,000 16,252,400,780 Rls. 500,906 $
145 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 475,000 16,152,348,250 Rls. 497,778 $
146 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 215,000 15,958,267,500 Rls. 491,795 $
147 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 48102900 سايرکاغذا ندوده برا ي نوشتن بابيش ا ز10 %وزن کل ا لياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيندمکانيکي 599,879 15,802,828,453 Rls. 486,990 $
148 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 38231100 اسيد استئاريك 447,500 15,687,414,600 Rls. 483,468 $
149 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 38111900 فرآورده هاي ضدا نفجاربرا ساس سايرموا د-غيرازتركيبات سرب 88,280 15,593,992,082 Rls. 480,749 $
150 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 40024900 کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين ) به ا ستثناي لاتکس 112,000 15,448,634,692 Rls. 476,084 $
151 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 117,075 15,272,224,062 Rls. 470,849 $
152 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 29291090 --- ساير 216,740 15,214,713,592 Rls. 469,039 $
153 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 496,420 15,188,233,002 Rls. 468,224 $
154 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 568,403 15,186,606,350 Rls. 468,083 $
155 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 85176210 دستگاههاي سويچينگ ( switching ) تلفني يا تلگرافي 4,120 15,009,383,240 Rls. 467,713 $
156 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 358,385 14,982,788,124 Rls. 461,755 $
157 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84138110 تلمبه هاي هرمتيک وا مولوسيوني 15,023 14,959,100,753 Rls. 460,975 $
158 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 31043000 سولفات پتاسيم 369,600 14,947,619,518 Rls. 460,720 $
159 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 7,378 14,811,739,001 Rls. 456,532 $
160 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 72024920 فروکروم دا را ي وزن بيشترا ز 05/0ولي مساوي ياكمتراز5/0درصدکربن 150,000 14,755,012,992 Rls. 454,882 $
161 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 8,478 14,692,848,221 Rls. 452,784 $
162 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 595,564 14,645,764,534 Rls. 451,331 $
163 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 52,839 14,481,603,796 Rls. 446,449 $
164 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 161,560 14,476,313,192 Rls. 446,414 $
165 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب ،چند فاز 54,010 14,476,223,489 Rls. 446,191 $
166 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 193,818 14,395,458,336 Rls. 443,679 $
167 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 72029100 فروتيتانيوم وفرو سيليكوتيتانيوم . 124,423 14,376,283,628 Rls. 443,179 $
168 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 63,301 14,355,122,925 Rls. 442,458 $
169 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 529,110 14,182,409,482 Rls. 437,335 $
170 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 258,460 14,082,245,015 Rls. 433,984 $
171 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 196,901 14,036,803,248 Rls. 432,787 $
172 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 22,572 13,971,575,639 Rls. 430,714 $
173 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 57,086 13,852,738,077 Rls. 427,020 $
174 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 40119490 سايرلاستيک رويي چرخ بادي غيرمذكور موردا ستفاده دروسايل نقليه ساختماني دا را ي طوقه بيشترا ز61سانتيمتربدون توليد داخل 76,576 13,756,256,000 Rls. 424,000 $
175 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 86021000 لکوموتيوهاي ديزلي - برقي 31,700 13,736,492,176 Rls. 423,482 $
176 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 12,304 13,484,999,473 Rls. 415,740 $
177 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 7,574 13,482,251,970 Rls. 415,559 $
178 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 28252000 ا کسيد وهيدرو کسيدليتيم 16,000 13,393,130,987 Rls. 412,744 $
179 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 174,960 13,376,381,945 Rls. 412,291 $
180 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 883,300 13,364,073,676 Rls. 411,851 $
181 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 873 13,313,113,526 Rls. 410,430 $
182 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 151,200 13,267,801,328 Rls. 409,193 $
183 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 213,843 13,185,456,396 Rls. 406,390 $
184 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 68,000 13,183,637,500 Rls. 406,331 $
185 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 90222100 دستگاههايي که ا شعه آلفا,بتاياگامابه کارميبرند ،برا ي مصارف پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي يا دامپزشکي 5,111 13,167,169,296 Rls. 405,843 $
186 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 37,280 13,107,190,222 Rls. 404,069 $
187 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 80,400 13,071,110,453 Rls. 402,806 $
188 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 165,025 12,967,012,408 Rls. 399,733 $
189 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 56,320 12,842,119,887 Rls. 395,789 $
190 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 32041310 رنگکهاي نساجي كاتيونيك 43,500 12,818,137,500 Rls. 395,183 $
191 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 28230000 ا کسيدهاي تيتان 120,000 12,643,948,800 Rls. 389,716 $
192 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 44,064 12,481,248,258 Rls. 384,642 $
193 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 8,290 12,473,389,526 Rls. 384,530 $
194 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 28,270 12,350,600,400 Rls. 380,616 $
195 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 367,480 12,228,600,248 Rls. 376,973 $
196 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 29321100 تترا هيدروفوران 144,000 12,171,595,162 Rls. 375,237 $
197 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوکابين مجزا( کابين کنترل وهدا يت خودرو وکابين جرثقيل )به نحوي که کاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 113,340 12,129,395,000 Rls. 374,000 $
198 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتر,آبکاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر 730,782 11,926,143,005 Rls. 367,523 $
199 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 258,000 11,883,470,067 Rls. 366,210 $
200 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 13,144 11,723,862,731 Rls. 361,460 $
مجموع کل
1,643,959,410,355 ريال
مجموع کل
50,681,818 دلار