آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 2,629 11,712,568,742 Rls. 361,421 $
202 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 185,500 11,590,296,905 Rls. 357,317 $
203 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 34012030 صابون چيپس 360,000 11,525,596,800 Rls. 355,185 $
204 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 125,000 11,316,092,500 Rls. 348,960 $
205 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 109,844 11,284,132,000 Rls. 348,000 $
206 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 4,150 11,260,846,800 Rls. 347,643 $
207 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 85286100 پروژكتورها از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 3,475 11,253,577,566 Rls. 346,958 $
208 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 85165000 فر (oven) ميکروويو 63,143 10,978,647,030 Rls. 338,400 $
209 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 72254010 با پهناي بيش از 1200 ميليمتر 200,036 10,929,476,352 Rls. 336,945 $
210 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 46,013 10,890,764,916 Rls. 335,617 $
211 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 85285110 مانيتور با صفحه تخت ال سي دي وصفحه معمولي 14 لغايت 24 اينچ از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 15,890 10,677,500,000 Rls. 329,532 $
212 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 64,200 10,649,534,520 Rls. 328,244 $
213 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 85041020 متعادل كننده هاي الکترونيکي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 14,159 10,582,815,946 Rls. 326,160 $
214 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 50,000 10,512,340,000 Rls. 324,016 $
215 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 40024900 کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين ) به ا ستثناي لاتکس 80,000 10,483,136,704 Rls. 323,167 $
216 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 415,394 10,414,082,301 Rls. 321,043 $
217 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 203,000 10,403,905,617 Rls. 320,673 $
218 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 28352610 مونو كلسيم فسفات 520,000 10,376,366,000 Rls. 319,824 $
219 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 301,192 10,232,797,730 Rls. 315,399 $
220 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 7,870 10,205,777,348 Rls. 314,573 $
221 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 20,000 10,048,040,250 Rls. 309,750 $
222 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 520,000 10,046,334,480 Rls. 309,709 $
223 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 3,500 10,034,232,020 Rls. 309,335 $
224 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 29141100 استن 263,040 9,918,691,164 Rls. 305,716 $
225 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 81032000 ک تانتال به صورت كار نشده، همچنين ميلهکهايي كه صرفاً از طريق تفتهکكردن به دست آمدهکاند؛ پودر 1,000 9,834,102,000 Rls. 303,045 $
226 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 177,000 9,830,622,840 Rls. 303,075 $
227 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 89,700 9,801,570,240 Rls. 302,163 $
228 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 27101950 روغن صنعتي 46,302 9,770,048,500 Rls. 301,391 $
229 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 403,394 9,756,132,723 Rls. 300,830 $
230 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 42,485 9,719,657,840 Rls. 299,639 $
231 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 75021000 نيکل بصورت کارنشده, غيرممزوج. 24,000 9,690,794,640 Rls. 298,629 $
232 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 124,200 9,559,003,422 Rls. 294,574 $
233 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 47,728 9,501,220,932 Rls. 292,911 $
234 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 22,452 9,407,536,760 Rls. 289,909 $
235 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 29051300 بوتان -1-ئول (ا لکل بوتيليک نرمال ) 303,600 9,402,604,200 Rls. 289,832 $
236 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 21,869 9,303,613,808 Rls. 286,807 $
237 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 4,192 9,257,785,500 Rls. 285,542 $
238 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 8,394 9,226,617,607 Rls. 284,334 $
239 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 21069020 ا مولسيفاير 199,744 8,996,809,432 Rls. 277,345 $
240 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 85285110 مانيتور با صفحه تخت ال سي دي وصفحه معمولي 14 لغايت 24 اينچ از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 9,445 8,974,553,400 Rls. 276,652 $
241 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 39012031 پلي اتيلن گريد تزريقي به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 198,000 8,900,847,648 Rls. 274,404 $
242 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 55,891 8,862,314,000 Rls. 273,115 $
243 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 146,250 8,844,434,556 Rls. 272,606 $
244 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 100,800 8,842,649,040 Rls. 272,492 $
245 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 8,515 8,825,961,747 Rls. 272,112 $
246 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 103,680 8,819,594,608 Rls. 271,899 $
247 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 37021000 فيلم عکاسي بصورت رول، براي اشعه ايکس عکسبرداري نشده، حساس شده 8,470 8,817,188,736 Rls. 271,825 $
248 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 11,020 8,806,567,936 Rls. 271,391 $
249 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 147,000 8,606,366,748 Rls. 265,206 $
250 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 420,000 8,579,005,260 Rls. 264,425 $
251 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 42,962 8,570,796,808 Rls. 264,227 $
252 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 240,000 8,567,064,000 Rls. 264,000 $
253 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 03046100 تيلاپيا (Oreochromis spp)فيله منجمد 80,040 8,544,730,272 Rls. 263,328 $
254 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 03046100 تيلاپيا (Oreochromis spp)فيله منجمد 80,040 8,544,730,272 Rls. 263,328 $
255 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84136030 تلمبه هاي حلزوني 8,074 8,532,511,000 Rls. 263,007 $
256 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 13,191 8,505,031,716 Rls. 262,229 $
257 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 714,000 8,439,102,518 Rls. 260,161 $
258 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لکل پروپيليک )وپروپان 2-ئول (ا لکل ا يزوپروپيليک ) 192,400 8,345,218,270 Rls. 257,283 $
259 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول ) 172,008 8,322,077,332 Rls. 256,483 $
260 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 73,744 8,319,231,200 Rls. 257,057 $
261 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 26060000 سنگ آلومينيم وکنسانتره هاي آن 700,000 8,275,589,000 Rls. 255,117 $
262 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 26140000 سنگ تتيان وکنسانتره هاي آن 252,000 8,274,244,860 Rls. 255,032 $
263 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 32041310 رنگکهاي نساجي كاتيونيك 25,500 8,178,296,000 Rls. 252,144 $
264 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 113,012 8,169,389,096 Rls. 251,858 $
265 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 33051000 شامپوها 18,269 8,150,923,270 Rls. 251,479 $
266 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 38237020 لوريل ميرستيل الكل 99,610 8,126,283,410 Rls. 250,510 $
267 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 29321100 تترا هيدروفوران 100,800 8,091,008,194 Rls. 249,351 $
268 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 17,547 8,065,608,000 Rls. 249,000 $
269 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 126,372 8,051,492,734 Rls. 248,215 $
270 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 87,500 8,047,329,750 Rls. 247,984 $
271 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 29141100 استن 259,200 8,036,222,156 Rls. 247,742 $
272 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 29362290 سايرمشتقاتويتامينB1 مخلوط نشده 4,000 8,031,350,700 Rls. 247,614 $
273 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 29072100 رزورسينول و ا ملاح آن 45,000 7,997,642,800 Rls. 246,559 $
274 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 29142200 سيكلوهگزانون و متيل سيكلوهگزانونکها 136,800 7,981,975,940 Rls. 246,037 $
275 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 29054410 سوربيتول محلول درآب (D-گلوسيتول) 420,000 7,929,265,740 Rls. 244,465 $
276 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 271,312 7,897,093,376 Rls. 243,447 $
277 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 109,200 7,875,722,400 Rls. 242,748 $
278 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 85,920 7,863,144,476 Rls. 242,319 $
279 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 78019920 آلياژهاي سرب به صورت كارنشده 33,000 7,829,203,710 Rls. 241,315 $
280 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 128,800 7,808,228,392 Rls. 240,727 $
281 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 2,849 7,751,163,616 Rls. 238,865 $
282 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 64,000 7,663,216,800 Rls. 236,237 $
283 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 72169910 ا نوا ع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 344,624 7,633,544,314 Rls. 235,327 $
284 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 151,600 7,590,442,770 Rls. 234,011 $
285 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 20,887 7,522,109,439 Rls. 231,893 $
286 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 145,750 7,492,756,214 Rls. 230,864 $
287 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 230 7,490,868,868 Rls. 230,843 $
288 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 82,263 7,482,911,730 Rls. 230,641 $
289 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 25070010 کائولن 895,000 7,481,561,535 Rls. 230,596 $
290 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 77,531 7,472,813,701 Rls. 230,385 $
291 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 19,826 7,444,841,787 Rls. 229,430 $
292 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 49,080 7,433,338,140 Rls. 229,063 $
293 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 650,000 7,383,489,750 Rls. 227,576 $
294 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 80,000 7,360,025,000 Rls. 226,888 $
295 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 38,000 7,327,540,000 Rls. 226,033 $
296 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 68101990 سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعي به شکل لوح آجروا شياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 351,060 7,311,069,540 Rls. 225,360 $
297 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 34,103 7,296,685,211 Rls. 225,105 $
298 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 131,200 7,286,791,072 Rls. 224,652 $
299 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 11,641 7,233,488,800 Rls. 223,006 $
300 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 31055900 ساير کودهاي معدني ياشيميائي دا را ي دوعنصر حاصلخير كننده ا زت وفسفرکه درجاي ديگري مذکور نباشد 240,000 7,203,081,840 Rls. 222,016 $
مجموع کل
891,497,405,333 ريال
مجموع کل
27,483,297 دلار