آمار کل " واردات از" کشور (انگلستان) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 90183210 سرسوزن سرنگ و سرسوزن دندا نپزشکي 3,899 2,663,387,300 Rls. 73,903 $
102 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 23,200 2,627,568,556 Rls. 74,519 $
103 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 9,000 2,562,664,710 Rls. 74,773 $
104 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 5,815 2,474,150,000 Rls. 76,245 $
105 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,495 2,436,048,151 Rls. 74,220 $
106 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 180 2,426,577,960 Rls. 70,801 $
107 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 34031900 - - ساير فراورده ها داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي مواد معدني غير مذكور در جاي ديگر 16,000 2,384,249,776 Rls. 66,157 $
108 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 17,800 2,342,689,020 Rls. 63,393 $
109 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 76130010 ک ک ک قوط? اسپر? 5,062 2,257,964,656 Rls. 64,078 $
110 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 59039010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک غيرا زآنهايي که مشمول شماره 5902 ميشوند (Bead Tape) 2,538 2,243,121,150 Rls. 60,340 $
111 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 18,000 2,233,238,670 Rls. 61,540 $
112 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 32041290 موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر 2,930 2,224,613,052 Rls. 68,568 $
113 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 40113000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواع مورد مصرف در وسايل نقليه هوايي 3,329 2,220,847,640 Rls. 68,462 $
114 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 41 2,219,761,616 Rls. 65,067 $
115 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,400 2,098,107,416 Rls. 58,954 $
116 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 19,800 2,039,486,760 Rls. 59,507 $
117 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84264100 جرثقيل ها; جرثقيل هاي دريک; جرثقيل هاي كابلي ; که درجاي ديگرمذکورنباشد، از نوع خودرو، باچرخهاي لاستيکي 12,170 2,026,530,000 Rls. 59,403 $
118 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 34031900 - - ساير فراورده ها داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي مواد معدني غير مذكور در جاي ديگر 14,000 1,988,521,517 Rls. 58,586 $
119 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 7,134 1,955,654,712 Rls. 52,432 $
120 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 4,210 1,946,776,160 Rls. 55,678 $
121 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 39089090 ساير پلي آميد هابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر 800 1,941,626,520 Rls. 57,907 $
122 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 76130010 ک ک ک قوط? اسپر? 5,750 1,926,347,243 Rls. 58,077 $
123 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 819 1,919,366,000 Rls. 52,508 $
124 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 29319090 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 2,000 1,847,724,000 Rls. 55,706 $
125 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 34031900 - - ساير فراورده ها داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي مواد معدني غير مذكور در جاي ديگر 13,977 1,836,297,590 Rls. 56,519 $
126 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 10,667 1,750,678,860 Rls. 53,970 $
127 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 430 1,732,614,570 Rls. 53,395 $
128 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 29072100 رزورسينول و ا ملاح آن 5,600 1,709,346,240 Rls. 52,339 $
129 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 76129010 قوطي ا سپري از آلومينيوم 3,951 1,703,857,248 Rls. 52,562 $
130 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 2,400 1,703,446,160 Rls. 52,493 $
131 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 90261010 فلومتر 369 1,624,001,904 Rls. 45,632 $
132 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 26,416 1,594,317,970 Rls. 47,549 $
133 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 7,423 1,577,048,584 Rls. 48,622 $
134 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 73121010 مفتول به هم تابيده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD)موردمصرف درتايرلاستيک 15,300 1,558,472,495 Rls. 43,791 $
135 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 2,518 1,542,951,938 Rls. 46,169 $
136 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 59039010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک غيرا زآنهايي که مشمول شماره 5902 ميشوند (Bead Tape) 1,994 1,532,882,515 Rls. 43,501 $
137 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 476 1,527,994,600 Rls. 46,721 $
138 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 21,500 1,515,793,000 Rls. 43,000 $
139 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 905 1,494,080,176 Rls. 40,687 $
140 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 85363010 کليدهاي قطع ووصل غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 160 1,487,340,200 Rls. 41,270 $
141 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 90249000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش خواص مكانيكي مواد ،مشمول رديف 9024 826 1,470,540,236 Rls. 43,105 $
142 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 7,294 1,448,986,223 Rls. 42,095 $
143 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 2,880 1,443,415,302 Rls. 43,048 $
144 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 81130000 سرمت هاومصنوعات ا زسرمت ها(هم چنين قرا ضه وضايعات ). 1,100 1,433,737,085 Rls. 44,054 $
145 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 90183210 سرسوزن سرنگ و سرسوزن دندا نپزشکي 2,300 1,428,546,000 Rls. 43,237 $
146 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 26 1,425,467,434 Rls. 38,217 $
147 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 30069100 لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy) 800 1,403,607,735 Rls. 43,262 $
148 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 2,506 1,394,734,020 Rls. 38,155 $
149 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 30069100 لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy) 706 1,393,704,172 Rls. 39,161 $
150 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 8,924 1,382,282,452 Rls. 39,154 $
151 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 59039010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک غيرا زآنهايي که مشمول شماره 5902 ميشوند (Bead Tape) 2,000 1,380,281,400 Rls. 42,346 $
152 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 90189080 --- دستگاه سنجش فشار خون از نوع غير ديجيتالي، با يا بدون گوشي 178 1,373,018,382 Rls. 39,063 $
153 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 5,848 1,361,807,550 Rls. 41,975 $
154 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 38123920 ک ک ک آنت? ازونانت­ها 1,620 1,348,468,074 Rls. 40,217 $
155 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي(رزين فنوليك ) Curing builder resin 6,000 1,322,059,320 Rls. 40,760 $
156 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 13012000 صمغ عربي طبيعي 4,000 1,321,838,112 Rls. 35,329 $
157 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 1,314 1,300,809,536 Rls. 38,535 $
158 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 72112310 محصولات تخت نورد شده سرد ازآهن ?ا از فولادها? غ?رممزوج با پهنا? کمتراز 600 م?ل?متر ، روکش نشده ؛ آبکار? نشده ?ا اندود نشده به ضخامت کمتراز 0/5 م?ل?متر 17,506 1,223,884,627 Rls. 33,482 $
159 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 740 1,217,352,096 Rls. 36,702 $
160 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 5,130 1,216,656,194 Rls. 37,494 $
161 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 910 1,207,195,302 Rls. 37,036 $
162 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 110 1,201,282,152 Rls. 33,333 $
163 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,324 1,198,765,399 Rls. 34,007 $
164 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 81130000 سرمت هاومصنوعات ا زسرمت ها(هم چنين قرا ضه وضايعات ). 840 1,190,551,751 Rls. 33,774 $
165 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 75040000 پودروفلس نيکل. 2,550 1,176,867,840 Rls. 32,640 $
166 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 721 1,131,491,721 Rls. 33,857 $
167 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 73151290 ک ک ک سايرزنجيرها بجز زنجير شني مختص ماشين هاي راه سازي 623 1,128,864,296 Rls. 33,259 $
168 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 81130000 سرمت هاومصنوعات ا زسرمت ها(هم چنين قرا ضه وضايعات ). 800 1,124,704,800 Rls. 33,318 $
169 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 4,627 1,123,009,984 Rls. 32,030 $
170 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 90322000 مانوستات 264 1,098,485,635 Rls. 30,051 $
171 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 38123960 ک ک ک پا?دارکننده­ها بر پا?ه س?ل?کون 6,850 1,072,584,870 Rls. 32,590 $
172 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 3,052 1,061,139,419 Rls. 32,707 $
173 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي(رزين فنوليك ) Curing builder resin 5,500 1,048,550,610 Rls. 30,453 $
174 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 32041290 موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر 1,855 1,042,369,994 Rls. 28,131 $
175 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي(رزين فنوليك ) Curing builder resin 4,000 1,031,894,560 Rls. 30,402 $
176 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,012 1,028,768,016 Rls. 27,582 $
177 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 360 1,018,975,360 Rls. 31,200 $
178 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 15,120 1,012,248,457 Rls. 28,950 $
179 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 8,000 990,591,600 Rls. 27,474 $
180 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 31 964,077,801 Rls. 26,751 $
181 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 306 949,387,536 Rls. 28,925 $
182 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 30064050 كامپوزيت 160 947,021,100 Rls. 29,204 $
183 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 8,000 927,116,400 Rls. 26,516 $
184 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 81130000 سرمت هاومصنوعات ا زسرمت ها(هم چنين قرا ضه وضايعات ). 700 917,454,300 Rls. 27,768 $
185 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 81130000 سرمت هاومصنوعات ا زسرمت ها(هم چنين قرا ضه وضايعات ). 730 913,007,350 Rls. 28,155 $
186 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 4,056 900,251,912 Rls. 24,628 $
187 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 11,550 889,163,204 Rls. 26,705 $
188 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 3,300 884,814,240 Rls. 24,540 $
189 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 9,077 877,069,424 Rls. 23,670 $
190 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 3,594 875,439,874 Rls. 23,949 $
191 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 34039910 روانکكننده سيليكوني 8,800 872,307,920 Rls. 26,762 $
192 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 370 871,569,720 Rls. 24,490 $
193 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 105 859,266,534 Rls. 23,037 $
194 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 19 852,482,740 Rls. 26,154 $
195 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 33073000 املاح معطر و ساير فرآوردهکها براي استحمام 15,378 846,042,128 Rls. 23,964 $
196 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 38249990 ک ک ک ساير 5,000 822,465,000 Rls. 22,500 $
197 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 32091030 رنگ آستري آنافروز EDا لکترودي پوزيشن (Deposition -Electro)براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 4,100 818,627,800 Rls. 23,231 $
198 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 370 814,825,958 Rls. 25,111 $
199 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 21061019 ساير تغليظ شده هاي پروتئين و مواد پروتئيني تكستوره 2,472 803,789,325 Rls. 24,779 $
200 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 65061010 كلاه ضدآتش فاقد پنبه نسوز 965 801,370,549 Rls. 24,700 $
مجموع کل
145,485,235,166 ريال
مجموع کل
4,236,768 دلار