آمار کل " واردات از" کشور (انگلستان) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 390 793,866,416 Rls. 23,846 $
202 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 12,300 784,821,600 Rls. 22,800 $
203 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 72112310 محصولات تخت نورد شده سرد ازآهن ?ا از فولادها? غ?رممزوج با پهنا? کمتراز 600 م?ل?متر ، روکش نشده ؛ آبکار? نشده ?ا اندود نشده به ضخامت کمتراز 0/5 م?ل?متر 18,744 773,234,986 Rls. 23,837 $
204 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 28230000 ا کسيدهاي تيتان 8,000 770,834,400 Rls. 20,803 $
205 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 1,650 760,600,500 Rls. 20,460 $
206 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 7,519 755,979,800 Rls. 23,217 $
207 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 4,000 736,182,400 Rls. 22,114 $
208 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 28230000 ا کسيدهاي تيتان 9,500 723,805,950 Rls. 22,309 $
209 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 26 721,973,030 Rls. 19,356 $
210 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 1,053 705,646,614 Rls. 19,733 $
211 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 15050090 چربي پشم ومواد چرب مشتق ازآنها غيراز لانولين 1,600 701,229,648 Rls. 21,638 $
212 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي(رزين فنوليك ) Curing builder resin 4,000 701,014,680 Rls. 19,318 $
213 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 33053000 فيكساتور مو (Hair lacquer) 13,436 699,223,166 Rls. 19,805 $
214 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 74050000 آلياژهاي مادرا زمس. 800 690,839,590 Rls. 19,411 $
215 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 94054010 چرا غ سياليتيک برا ي عمل جرا حي 75 687,927,952 Rls. 19,572 $
216 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 32091030 رنگ آستري آنافروز EDا لکترودي پوزيشن (Deposition -Electro)براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 4,080 680,756,645 Rls. 20,917 $
217 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 1,792 680,344,300 Rls. 19,300 $
218 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 72112310 محصولات تخت نورد شده سرد ازآهن ?ا از فولادها? غ?رممزوج با پهنا? کمتراز 600 م?ل?متر ، روکش نشده ؛ آبکار? نشده ?ا اندود نشده به ضخامت کمتراز 0/5 م?ل?متر 9,818 660,314,382 Rls. 18,739 $
219 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 40103100 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه Vشكل)، شياردار، کداراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 785 660,207,322 Rls. 18,736 $
220 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 90251110 ترمومتر (تب سنج ) پزشکي ،پرشده بامايع براي خواندن مستقيم 65 658,147,781 Rls. 19,292 $
221 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 460 634,185,000 Rls. 19,194 $
222 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي(رزين فنوليك ) Curing builder resin 4,000 622,748,000 Rls. 19,010 $
223 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 4,800 621,572,908 Rls. 18,654 $
224 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 73158200 زنجيرباحلقه هاي جوش دا ده شده (باستثناءزنجيرباحلقه هاي دا را ي تکيه گاه ) ازچدن ،آهن يافولاد 602 621,079,602 Rls. 19,147 $
225 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 5,000 605,237,300 Rls. 16,289 $
226 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 821 602,802,006 Rls. 18,595 $
227 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 72112310 محصولات تخت نورد شده سرد ازآهن ?ا از فولادها? غ?رممزوج با پهنا? کمتراز 600 م?ل?متر ، روکش نشده ؛ آبکار? نشده ?ا اندود نشده به ضخامت کمتراز 0/5 م?ل?متر 9,654 600,010,670 Rls. 16,236 $
228 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 70199030 سايرا لياف بافته شده ا زا لياف شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 1,000 596,046,442 Rls. 18,372 $
229 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 85312000 تابلوهاي شاخص مجهزبه نشان دهنده هاي باکريستال مايع (LCD)ياباديودهاي ساطع نور(LED) 5 591,636,912 Rls. 16,784 $
230 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 202 580,770,000 Rls. 17,904 $
231 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 275 579,359,025 Rls. 17,163 $
232 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 40029900 سايرمحصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگرمذکورنباشد(غيرا زشيره يا لاتکس ) 2,250 578,662,831 Rls. 17,142 $
233 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 2,000 565,953,708 Rls. 17,447 $
234 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 4,100 550,364,112 Rls. 16,133 $
235 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 959 539,861,280 Rls. 16,640 $
236 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 90101090 دستگاهها ظاهرکردن ياچاپ فيلم ياكاغذ عکاسي به صورت خودکاربجزدستگاههاي ظهور فيلم را ديولوژي پزشکي 2,700 538,487,400 Rls. 16,600 $
237 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 10,000 537,952,320 Rls. 14,518 $
238 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 1,660 527,642,060 Rls. 14,540 $
239 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 90101090 دستگاهها ظاهرکردن ياچاپ فيلم ياكاغذ عکاسي به صورت خودکاربجزدستگاههاي ظهور فيلم را ديولوژي پزشکي 2,600 525,152,000 Rls. 16,000 $
240 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 59114000 پارچه صافي و منسوجات ضخيم از انواعي كه براي منگنهکهاي روغنکكشي يا براي مصارف فني مشابه به كار ميکروند، همچنين آنهايي كه از موي انسان تهيه شده باشند. 3,450 522,380,943 Rls. 14,862 $
241 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 192 511,378,200 Rls. 15,251 $
242 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 94051010 ک ک ک چراغهايي که فقط جهت به کار گرفتن با ديودهاي نور افشان(LED) ساخته شده اند 854 502,246,451 Rls. 14,878 $
243 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي(رزين فنوليك ) Curing builder resin 2,000 499,164,200 Rls. 15,167 $
244 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 494 497,250,952 Rls. 15,334 $
245 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 37013020 فيلم هاي موردمصرف درتصويربرداري پزشكي كه هرضلع آن از255ميلمتر بيشتر باشد 1,050 495,600,000 Rls. 15,000 $
246 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 90184930 مته فرز ا لماسه (دياموند) 75 494,562,378 Rls. 13,723 $
247 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84595100 ماشين هاي فرز کردن از نوع زا نوئي (keen-type)، براي فلزات با کنترل شماره اي 12,000 478,179,840 Rls. 12,905 $
248 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 2,150 474,842,227 Rls. 14,652 $
249 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 359 454,722,719 Rls. 14,016 $
250 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 3,000 454,055,625 Rls. 12,422 $
251 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 584 453,251,611 Rls. 12,858 $
252 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 30064030 اكريل 4,500 447,905,700 Rls. 12,198 $
253 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 700 447,839,784 Rls. 12,708 $
254 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 83112000 مفتول پرشده ا زفلزمعمولي,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي. 3,303 445,295,091 Rls. 11,927 $
255 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 2,736 443,450,880 Rls. 13,680 $
256 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 400 439,944,200 Rls. 13,560 $
257 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 800 439,020,448 Rls. 11,810 $
258 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 13012000 صمغ عربي طبيعي 1,800 431,855,820 Rls. 13,314 $
259 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 5,200 425,708,088 Rls. 13,103 $
260 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 90181110 ---دستگاه الكتروكارديوگراف 35 419,888,085 Rls. 11,946 $
261 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 32159090 مرکب تحرير يا رسم ونقاشي وساير مرکبهاي تغليظ شده وجامد 1,850 413,105,738 Rls. 12,727 $
262 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 56081900 تورگره بافته از موادنسجي سنتتيک يامصنوعي( با ستثناء تورماهيگيري ). 4,060 400,441,454 Rls. 12,073 $
263 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 2,000 399,182,100 Rls. 10,773 $
264 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 160 398,617,505 Rls. 12,289 $
265 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 59100000 تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر 75 388,928,354 Rls. 11,638 $
266 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 2,000 386,606,900 Rls. 11,930 $
267 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 800 382,073,807 Rls. 11,519 $
268 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 2,110 381,620,640 Rls. 10,589 $
269 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 3,570 377,181,000 Rls. 10,684 $
270 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 250 375,267,900 Rls. 10,902 $
271 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 70195900 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه, که درجاي ديگرذکرنشده. 3,034 366,999,930 Rls. 11,222 $
272 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 3,800 364,456,813 Rls. 11,144 $
273 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 85016300 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا زKVA 375و حدا کثرKVA 750 1,200 362,657,400 Rls. 9,814 $
274 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 950 360,696,000 Rls. 9,734 $
275 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 72029300 فرونيوبيوم. 500 357,348,915 Rls. 11,016 $
276 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 905 349,414,080 Rls. 9,515 $
277 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 40024900 کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين ) به ا ستثناي لاتکس 1,000 347,904,400 Rls. 10,530 $
278 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 120 347,248,154 Rls. 10,686 $
279 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 245 322,179,628 Rls. 9,126 $
280 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 1,290 321,526,250 Rls. 9,731 $
281 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 5,340 319,263,041 Rls. 9,848 $
282 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 86080000 ملحقات ومهارکننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مکانيکي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 1,100 311,868,144 Rls. 9,614 $
283 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 647 304,991,310 Rls. 9,386 $
284 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 275 302,293,726 Rls. 9,317 $
285 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 59 301,047,635 Rls. 8,071 $
286 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 275 300,682,832 Rls. 9,225 $
287 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 400 300,275,197 Rls. 8,518 $
288 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 528 299,198,520 Rls. 9,227 $
289 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 39207100 صفحه, ورق, ...ا زسلولزا حياءشده مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 2,883 290,673,234 Rls. 8,481 $
290 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 256 289,511,272 Rls. 8,923 $
291 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , که درجاي ديگر مذکور نباشد 455 287,423,475 Rls. 8,038 $
292 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 85353010 كليد جداكننده مدارازمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ کمتر از 72.5 کيلو ولت 376 286,983,210 Rls. 8,559 $
293 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 3,642 284,684,400 Rls. 8,306 $
294 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 3,000 278,453,700 Rls. 8,584 $
295 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 30064030 اكريل 2,100 272,694,000 Rls. 8,324 $
296 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي(رزين فنوليك ) Curing builder resin 1,000 271,014,400 Rls. 7,579 $
297 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 27 269,142,300 Rls. 7,140 $
298 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 3,325 266,602,937 Rls. 8,069 $
299 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 160 266,206,590 Rls. 8,126 $
300 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 5 265,697,465 Rls. 7,372 $
مجموع کل
48,317,182,336 ريال
مجموع کل
1,415,234 دلار