آمار کل " واردات از" کشور (ايالات متحده آمريكا) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 73 3,096,889,280 Rls. 86,139 $
202 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 1,979 3,091,822,800 Rls. 85,200 $
203 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 21069080 کمكمل غذايي، 1,395 3,083,891,393 Rls. 94,427 $
204 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 752 3,024,707,770 Rls. 90,209 $
205 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 830 2,971,876,561 Rls. 91,622 $
206 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 245 2,968,899,260 Rls. 84,249 $
207 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 1,150 2,947,792,080 Rls. 90,962 $
208 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 160 2,940,908,804 Rls. 86,960 $
209 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 29252990 ساير ايمين ها ومشتقات آنها ،املاح آنها غيراز متفورمين وکلرودي مفورم 200 2,899,393,200 Rls. 82,250 $
210 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 802 2,864,599,815 Rls. 88,311 $
211 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30064050 كامپوزيت 1,027 2,844,098,159 Rls. 78,881 $
212 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 327 2,827,589,207 Rls. 86,435 $
213 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 75 2,817,433,677 Rls. 78,140 $
214 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90219010 دريچه قلب 100 2,788,498,325 Rls. 85,935 $
215 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 330 2,768,675,672 Rls. 85,337 $
216 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 01022110 گاو ش?ر? مولد نژاد خالص 3,250 2,762,865,600 Rls. 85,200 $
217 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 350 2,750,120,000 Rls. 83,500 $
218 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 605 2,715,416,000 Rls. 83,680 $
219 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 10051000 بذر ذرت 35,040 2,698,273,840 Rls. 83,180 $
220 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 323 2,674,167,731 Rls. 82,433 $
221 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 50 2,663,740,968 Rls. 80,622 $
222 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 69 2,631,041,204 Rls. 79,983 $
223 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90181920 دستگاه پالس ا کسي مترجهت سنجش درصد ا کسيژن و تعدا د ضربان قلب 200 2,581,650,000 Rls. 75,000 $
224 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90219090 ---ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 576 2,555,594,763 Rls. 70,423 $
225 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 187 2,515,409,059 Rls. 74,301 $
226 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 400 2,504,835,559 Rls. 69,471 $
227 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 62 2,470,999,146 Rls. 72,433 $
228 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90219090 ---ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 604 2,464,808,750 Rls. 72,250 $
229 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,307 2,439,065,732 Rls. 75,193 $
230 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 261 2,345,664,090 Rls. 72,310 $
231 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 1,045 2,337,357,463 Rls. 71,709 $
232 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 190 2,313,316,062 Rls. 71,359 $
233 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب ) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 345 2,248,820,875 Rls. 69,299 $
234 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 387 2,221,282,000 Rls. 60,400 $
235 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 580 2,214,792,000 Rls. 59,282 $
236 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 70 2,190,669,534 Rls. 59,121 $
237 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 10051000 بذر ذرت 2,023 2,179,957,650 Rls. 66,870 $
238 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 717 2,144,436,800 Rls. 63,179 $
239 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 20 2,115,942,000 Rls. 63,793 $
240 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 140 2,114,694,736 Rls. 65,212 $
241 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 91 2,106,073,837 Rls. 64,925 $
242 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 175 2,105,348,500 Rls. 60,500 $
243 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 247 2,086,420,776 Rls. 56,463 $
244 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 195 2,084,998,422 Rls. 61,999 $
245 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 249 2,082,391,790 Rls. 63,445 $
246 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 4,000 2,071,989,698 Rls. 54,967 $
247 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 474 2,058,106,750 Rls. 63,050 $
248 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 23099010 خوراك اماده ابزيان 2,862 2,044,930,944 Rls. 63,084 $
249 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 100 2,044,209,028 Rls. 55,321 $
250 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 900 2,030,898,000 Rls. 59,000 $
251 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90278060 دستگاه الايزاوگروه بندي خون تمام اتوماتيك 1,118 1,997,460,000 Rls. 60,000 $
252 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 39121200 ا ستات هاي سلولزنرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 400 1,996,650,000 Rls. 61,350 $
253 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 715 1,916,959,000 Rls. 59,000 $
254 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 231 1,907,076,282 Rls. 58,755 $
255 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 8 1,857,587,200 Rls. 57,255 $
256 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90275010 دستگاه فلوسايتومتري 73 1,830,614,100 Rls. 51,950 $
257 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 490 1,830,443,400 Rls. 56,394 $
258 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 119 1,829,529,305 Rls. 56,395 $
259 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 80 1,811,335,925 Rls. 53,095 $
260 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90183921 تراكار (tracar) 275 1,713,742,000 Rls. 52,400 $
261 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30064050 كامپوزيت 441 1,706,861,902 Rls. 52,597 $
262 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 1,370 1,645,104,000 Rls. 48,000 $
263 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 69 1,568,769,195 Rls. 48,363 $
264 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 12 1,567,272,500 Rls. 48,239 $
265 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90181931 ----دستگاه ضربان قلب جنين 110 1,561,663,750 Rls. 47,750 $
266 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 236 1,531,562,500 Rls. 43,500 $
267 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 70 1,521,239,936 Rls. 41,168 $
268 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 202 1,498,865,500 Rls. 46,190 $
269 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 89 1,492,705,440 Rls. 42,360 $
270 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 135 1,491,916,703 Rls. 41,397 $
271 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 21069080 کمكمل غذايي، 2,226 1,491,050,961 Rls. 43,855 $
272 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يکس 175 1,480,781,790 Rls. 45,631 $
273 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90181920 دستگاه پالس ا کسي مترجهت سنجش درصد ا کسيژن و تعدا د ضربان قلب 45 1,480,080,000 Rls. 42,000 $
274 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 191 1,440,485,292 Rls. 39,098 $
275 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 1,425 1,425,830,154 Rls. 43,954 $
276 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 158 1,423,560,000 Rls. 40,000 $
277 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 1,104 1,420,953,095 Rls. 43,848 $
278 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90181939 ----اجزاء وقطعات دستگاه ضربان قلب جنين 61 1,398,222,000 Rls. 42,000 $
279 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 314 1,361,706,893 Rls. 39,730 $
280 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 85 1,349,386,050 Rls. 36,915 $
281 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 75022000 آلياژهاي نيکل بصورت کارنشده. 400 1,333,651,000 Rls. 40,500 $
282 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 41 1,318,521,400 Rls. 40,670 $
283 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 48232000 کاغذ و مقوا ي صافي ,بريده شده بشکل معين 603 1,279,672,450 Rls. 38,165 $
284 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب ) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 160 1,273,531,558 Rls. 38,255 $
285 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب ) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 200 1,267,934,800 Rls. 39,100 $
286 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90221910 ک ک ک دستگاه X-RAY موبايل براي بازرسي كالا (به استثناي دستگاهکهاي رديف 8705) 13 1,251,597,053 Rls. 38,133 $
287 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 584 1,243,201,344 Rls. 34,496 $
288 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 129 1,239,602,640 Rls. 36,336 $
289 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 260 1,225,804,637 Rls. 37,778 $
290 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30064050 كامپوزيت 16 1,204,062,300 Rls. 35,910 $
291 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 17 1,198,523,128 Rls. 36,646 $
292 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 84141000 - تلمبه هاي خلاء 188 1,174,715,157 Rls. 36,208 $
293 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 450 1,146,481,131 Rls. 35,105 $
294 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90278060 دستگاه الايزاوگروه بندي خون تمام اتوماتيك 147 1,143,103,500 Rls. 31,500 $
295 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30064050 كامپوزيت 71 1,125,831,942 Rls. 30,759 $
296 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 198 1,117,704,398 Rls. 32,305 $
297 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 45 1,109,250,000 Rls. 34,084 $
298 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 530 1,101,201,500 Rls. 33,700 $
299 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 5 1,098,828,701 Rls. 33,478 $
300 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 4 1,081,298,234 Rls. 33,174 $
مجموع کل
197,991,297,056 ريال
مجموع کل
5,867,505 دلار