آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 33051000 شامپوها 230,440 44,657,114,982 Rls. 1,365,954 $
2 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 18,767 25,901,860,000 Rls. 798,577 $
3 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 24,731 25,364,953,824 Rls. 719,777 $
4 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 33051000 شامپوها 349,077 24,159,362,994 Rls. 660,922 $
5 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 52,609 20,220,480,975 Rls. 554,157 $
6 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 30,137 13,216,438,500 Rls. 358,346 $
7 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 111,858 11,856,750,615 Rls. 360,795 $
8 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 152,559 11,700,106,275 Rls. 351,449 $
9 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 18,405 10,964,549,973 Rls. 328,608 $
10 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 24,365 10,625,328,000 Rls. 298,557 $
11 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 27,585 10,125,597,838 Rls. 281,579 $
12 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 69,083 9,434,260,631 Rls. 272,220 $
13 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 8,402 9,432,547,542 Rls. 290,778 $
14 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 67,444 8,972,094,579 Rls. 244,275 $
15 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 46,438 8,965,373,536 Rls. 276,332 $
16 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 33051000 شامپوها 111,084 8,945,197,342 Rls. 241,426 $
17 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا کثر900ليتر 32,951 8,636,983,268 Rls. 239,296 $
18 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 99,053 8,614,690,398 Rls. 256,925 $
19 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 33051000 شامپوها 33,185 7,820,422,501 Rls. 234,938 $
20 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 69,468 7,654,892,322 Rls. 226,935 $
21 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 9,488 7,556,598,870 Rls. 219,528 $
22 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 15,313 7,376,748,750 Rls. 209,341 $
23 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 19,179 7,350,397,600 Rls. 197,067 $
24 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 34,242 7,180,154,914 Rls. 220,622 $
25 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 40103500 تسمه همزمان (Synchronous belt) بيکانتها، داراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 150 سانتيمتر 11,067 7,127,683,200 Rls. 199,320 $
26 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 76,684 7,112,375,504 Rls. 195,353 $
27 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84138200 بالابرهاي آبگونها 29,044 6,822,100,656 Rls. 210,312 $
28 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 27,410 6,779,586,757 Rls. 187,279 $
29 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 43,970 6,487,935,409 Rls. 200,011 $
30 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 15100000 ساير روغن ها واجزاء آنها كه منحصرا از زيتون به دست مي آيد، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته ومخلوط اين روغن ها يا اجزاء آنها با روغن ها يا اجزاء روغن هاي مشمول شماره 1509 60,710 6,261,486,239 Rls. 193,003 $
31 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 25,705 6,038,580,202 Rls. 163,819 $
32 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 15,900 5,829,067,356 Rls. 169,754 $
33 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 10,518 5,699,657,379 Rls. 153,821 $
34 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 54,289 5,470,614,148 Rls. 168,602 $
35 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 13,014 5,451,835,770 Rls. 152,456 $
36 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 15091010 روغن زيتون بكر (virgin) 29,390 5,422,588,480 Rls. 148,447 $
37 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 16,089 5,408,522,384 Rls. 165,752 $
38 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 47,538 5,367,364,838 Rls. 152,033 $
39 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 19053200 ويفل ها و ويفرها 63,739 5,263,144,022 Rls. 149,301 $
40 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 19053200 ويفل ها و ويفرها 70,560 5,228,656,123 Rls. 158,940 $
41 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 9,720 5,132,358,360 Rls. 138,059 $
42 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 12,913 4,934,001,322 Rls. 137,008 $
43 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 73151290 ک ک ک سايرزنجيرها بجز زنجير شني مختص ماشين هاي راه سازي 78,508 4,868,923,980 Rls. 131,278 $
44 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 19053200 ويفل ها و ويفرها 70,404 4,827,276,000 Rls. 148,916 $
45 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 41,470 4,746,967,225 Rls. 145,145 $
46 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 45,095 4,717,406,875 Rls. 145,427 $
47 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 15091010 روغن زيتون بكر (virgin) 32,928 4,695,216,276 Rls. 143,594 $
48 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 36,252 4,587,616,145 Rls. 133,276 $
49 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 15091090 روغن زيتون بكر واجزاء آن حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته با بسته بندي بيش از سه ليتر 38,476 4,344,719,580 Rls. 134,030 $
50 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 53,078 4,299,091,512 Rls. 132,396 $
51 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 75,081 4,254,147,768 Rls. 131,107 $
52 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 15091010 روغن زيتون بكر (virgin) 46,146 4,223,599,472 Rls. 130,205 $
53 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 20,313 4,159,742,840 Rls. 127,186 $
54 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 23,845 4,153,592,878 Rls. 115,194 $
55 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 34,650 4,090,752,500 Rls. 126,250 $
56 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 1,711 4,025,770,247 Rls. 116,953 $
57 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 73151210 ---زنجيرشني مختص ماشين هاي راه سازي 44,164 3,994,832,142 Rls. 119,142 $
58 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 56,717 3,978,139,418 Rls. 122,688 $
59 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 15091010 روغن زيتون بكر (virgin) 34,530 3,925,320,144 Rls. 105,816 $
60 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 34,485 3,917,599,455 Rls. 120,698 $
61 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 3,282 3,886,716,150 Rls. 106,328 $
62 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 1,927 3,839,453,652 Rls. 111,541 $
63 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 127,709 3,743,988,068 Rls. 101,409 $
64 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 3,383 3,666,483,882 Rls. 103,855 $
65 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 20,973 3,644,966,389 Rls. 100,134 $
66 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 19053200 ويفل ها و ويفرها 39,785 3,314,760,755 Rls. 91,863 $
67 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 47,832 3,221,118,736 Rls. 96,535 $
68 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 37,598 3,189,668,298 Rls. 96,918 $
69 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 18,400 3,131,385,600 Rls. 96,600 $
70 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 6,340 3,114,297,436 Rls. 90,629 $
71 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 15091090 روغن زيتون بكر واجزاء آن حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته با بسته بندي بيش از سه ليتر 22,188 3,105,711,480 Rls. 84,360 $
72 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 9,072 3,070,536,000 Rls. 84,000 $
73 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 99,615 3,038,516,902 Rls. 93,686 $
74 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 12,664 3,016,090,740 Rls. 83,650 $
75 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 30,931 3,013,466,580 Rls. 92,049 $
76 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 15091010 روغن زيتون بكر (virgin) 18,082 3,010,480,218 Rls. 88,053 $
77 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 33079020 دستمال مرطوب بهداشتي و آرايشي 9,814 3,004,274,112 Rls. 92,170 $
78 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 2,902 2,989,370,839 Rls. 81,780 $
79 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 15,890 2,916,458,280 Rls. 86,648 $
80 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 19053200 ويفل ها و ويفرها 39,865 2,894,026,800 Rls. 89,184 $
81 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 15091010 روغن زيتون بكر (virgin) 29,864 2,820,994,261 Rls. 85,050 $
82 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 7,260 2,798,349,270 Rls. 75,723 $
83 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 11,663 2,794,070,444 Rls. 86,306 $
84 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84159070 ک ک ک فن کويل 11,365 2,753,089,074 Rls. 74,673 $
85 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 2,851 2,749,422,285 Rls. 75,215 $
86 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 27,720 2,739,879,900 Rls. 79,943 $
87 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 96,684 2,734,686,591 Rls. 76,892 $
88 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 70,335 2,555,416,403 Rls. 68,683 $
89 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 33051000 شامپوها 9,651 2,553,688,035 Rls. 72,334 $
90 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 20,762 2,537,638,377 Rls. 74,764 $
91 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 1,301 2,534,953,315 Rls. 69,348 $
92 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 15091010 روغن زيتون بكر (virgin) 15,222 2,533,515,550 Rls. 75,763 $
93 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 73151210 ---زنجيرشني مختص ماشين هاي راه سازي 43,923 2,518,774,637 Rls. 75,660 $
94 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 6,625 2,506,389,168 Rls. 70,796 $
95 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 23,257 2,483,657,450 Rls. 72,153 $
96 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 72,006 2,441,074,986 Rls. 72,606 $
97 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 79,829 2,413,690,494 Rls. 73,539 $
98 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 19,413 2,380,213,877 Rls. 73,348 $
99 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 7,650 2,378,988,744 Rls. 73,326 $
100 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 13,844 2,342,812,710 Rls. 63,401 $
مجموع کل
616,764,255,323 ريال
مجموع کل
17,941,890 دلار