آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84138200 بالابرهاي آبگونها 15,801 2,315,541,744 Rls. 62,658 $
102 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 8,662 2,301,235,975 Rls. 62,471 $
103 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 90212100 دندا نهاي مصنوعي 76 2,242,295,000 Rls. 63,794 $
104 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 44,212 2,235,807,064 Rls. 60,501 $
105 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 16,464 2,215,437,926 Rls. 62,314 $
106 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 31,445 2,213,527,470 Rls. 60,555 $
107 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 1,300 2,167,086,641 Rls. 59,285 $
108 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 14,229 2,073,290,840 Rls. 57,502 $
109 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 15091010 روغن زيتون بكر (virgin) 14,594 2,067,516,252 Rls. 63,644 $
110 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 19053200 ويفل ها و ويفرها 23,929 2,055,351,419 Rls. 56,157 $
111 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 20,357 1,994,588,596 Rls. 54,964 $
112 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 73151210 ---زنجيرشني مختص ماشين هاي راه سازي 44,048 1,977,007,584 Rls. 60,936 $
113 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 85043400 ترا نسفورماتورهابه قدرت بيشترا زKVA 500 9,900 1,973,029,936 Rls. 60,328 $
114 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 46,729 1,959,673,592 Rls. 55,592 $
115 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 40092200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبا لوازم وملحقات 17,490 1,951,687,500 Rls. 52,500 $
116 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 86,064 1,940,141,301 Rls. 59,467 $
117 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 15091010 روغن زيتون بكر (virgin) 18,385 1,922,968,858 Rls. 59,270 $
118 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 14,263 1,902,750,413 Rls. 57,363 $
119 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,837 1,854,406,869 Rls. 50,046 $
120 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 4,905 1,839,011,763 Rls. 52,091 $
121 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84159070 ک ک ک فن کويل 5,539 1,790,493,264 Rls. 50,310 $
122 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 15,479 1,777,794,930 Rls. 54,772 $
123 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 12,167 1,759,704,920 Rls. 48,975 $
124 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 7,722 1,750,069,386 Rls. 47,230 $
125 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 70060090 سايرشيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه کارشده, کنده کاري شده سوراخ شده ، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحوديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 17,900 1,742,191,270 Rls. 53,710 $
126 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 52,272 1,739,755,008 Rls. 48,886 $
127 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 18,626 1,696,534,853 Rls. 50,765 $
128 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 15091090 روغن زيتون بكر واجزاء آن حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته با بسته بندي بيش از سه ليتر 14,004 1,689,200,280 Rls. 50,040 $
129 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 16,943 1,662,476,413 Rls. 50,514 $
130 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 85016100 ژنرا تورها باجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت حدا کثر 75کيلوولت آمپرKVA 10,724 1,654,018,008 Rls. 48,998 $
131 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 85021100 مجموعه مولدهاباموتورهاي ترا کمي-ا حترا قي ,به قدرت حدا کثر 75 kva 10,925 1,645,298,430 Rls. 46,691 $
132 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 33051000 شامپوها 6,376 1,624,646,160 Rls. 45,080 $
133 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 3,346 1,615,206,402 Rls. 43,591 $
134 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 6,628 1,610,397,922 Rls. 49,240 $
135 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 27,160 1,602,872,050 Rls. 49,010 $
136 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 932 1,602,184,490 Rls. 43,831 $
137 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 40092200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبا لوازم وملحقات 15,900 1,589,645,250 Rls. 47,750 $
138 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 42,675 1,587,231,848 Rls. 43,713 $
139 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 6,516 1,584,196,835 Rls. 42,754 $
140 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84231000 ترا زوي توزين ا شخاص (همچنين ترا زوي توزين نوزا دا ن ),ترا زوهاي خانگي 7,595 1,578,343,300 Rls. 48,260 $
141 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 5,875 1,577,166,362 Rls. 43,146 $
142 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 19053200 ويفل ها و ويفرها 19,656 1,567,250,050 Rls. 45,632 $
143 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 85016410 ژنراتور ها باجريان متناوب (الترناتورها ) به قدرت بيش از 750تا1500كيلو ولت آمپر 8,125 1,558,186,680 Rls. 42,052 $
144 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 18,549 1,504,649,625 Rls. 44,330 $
145 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 11,888 1,497,628,592 Rls. 42,608 $
146 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 12,967 1,496,836,044 Rls. 41,515 $
147 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 6,146 1,477,065,324 Rls. 44,532 $
148 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 4,929 1,462,883,645 Rls. 39,475 $
149 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 8,636 1,461,911,850 Rls. 45,150 $
150 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 15091090 روغن زيتون بكر واجزاء آن حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته با بسته بندي بيش از سه ليتر 13,075 1,461,816,840 Rls. 44,760 $
151 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 15091010 روغن زيتون بكر (virgin) 12,435 1,456,418,376 Rls. 41,364 $
152 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 7,324 1,448,735,365 Rls. 40,199 $
153 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 11,633 1,446,109,468 Rls. 44,611 $
154 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 65,173 1,433,656,240 Rls. 44,210 $
155 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 13,129 1,429,065,504 Rls. 43,083 $
156 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 60,437 1,427,305,884 Rls. 43,125 $
157 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 51,842 1,423,762,626 Rls. 39,234 $
158 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 7,520 1,421,912,960 Rls. 38,480 $
159 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 5,880 1,421,071,000 Rls. 38,227 $
160 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 11,119 1,412,259,013 Rls. 38,917 $
161 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 7,623 1,408,320,162 Rls. 43,389 $
162 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 33053000 فيكساتور مو (Hair lacquer) 10,622 1,407,682,800 Rls. 39,042 $
163 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 17,277 1,404,581,870 Rls. 43,293 $
164 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 22,734 1,398,891,864 Rls. 37,857 $
165 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 14,241 1,397,820,256 Rls. 37,828 $
166 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 15099000 روغن زيتون و ا جزا ء آن (باستثناي بکر) 14,095 1,395,358,799 Rls. 42,068 $
167 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 14,587 1,388,357,110 Rls. 39,385 $
168 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 15099000 روغن زيتون و ا جزا ء آن (باستثناي بکر) 12,297 1,385,276,256 Rls. 39,312 $
169 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 4,238 1,367,039,733 Rls. 37,398 $
170 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 4,832 1,349,728,710 Rls. 36,481 $
171 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 13,146 1,340,662,499 Rls. 39,499 $
172 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 12,923 1,338,224,685 Rls. 41,247 $
173 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 33062000 نخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دنداکنکها (Dental floss) 2,580 1,326,833,525 Rls. 40,158 $
174 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 8,988 1,308,291,028 Rls. 36,052 $
175 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 36,982 1,268,282,838 Rls. 35,064 $
176 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 4,800 1,266,448,680 Rls. 39,042 $
177 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 15091090 روغن زيتون بكر واجزاء آن حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته با بسته بندي بيش از سه ليتر 11,052 1,226,445,005 Rls. 37,786 $
178 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 43,911 1,219,837,443 Rls. 37,620 $
179 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 15091090 روغن زيتون بكر واجزاء آن حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته با بسته بندي بيش از سه ليتر 9,828 1,197,034,344 Rls. 34,056 $
180 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 5,390 1,192,419,191 Rls. 31,969 $
181 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 16,736 1,179,921,472 Rls. 33,472 $
182 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 87150000 کالسکه هاي بچه و ا جزا ء و قطعات آنها 8,886 1,159,369,000 Rls. 31,375 $
183 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 14,694 1,156,706,760 Rls. 35,670 $
184 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 19,890 1,153,755,252 Rls. 35,802 $
185 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 15091010 روغن زيتون بكر (virgin) 10,188 1,153,399,104 Rls. 35,568 $
186 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 1,931 1,145,070,321 Rls. 33,266 $
187 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 17,610 1,143,170,760 Rls. 35,220 $
188 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 33,990 1,131,265,950 Rls. 34,590 $
189 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 4,751 1,131,062,652 Rls. 30,942 $
190 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 33053000 فيكساتور مو (Hair lacquer) 8,250 1,130,091,840 Rls. 34,072 $
191 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 16,378 1,094,705,520 Rls. 32,756 $
192 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 3,786 1,089,215,160 Rls. 29,396 $
193 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 768 1,086,531,058 Rls. 30,776 $
194 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 3,613 1,074,506,200 Rls. 28,904 $
195 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 7,468 1,058,493,733 Rls. 28,379 $
196 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 16,304 1,058,129,600 Rls. 32,608 $
197 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 801 1,048,014,062 Rls. 28,283 $
198 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 2,040 1,041,612,900 Rls. 32,100 $
199 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 84138200 بالابرهاي آبگونها 8,990 1,039,823,045 Rls. 31,595 $
200 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 15100000 ساير روغن ها واجزاء آنها كه منحصرا از زيتون به دست مي آيد، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته ومخلوط اين روغن ها يا اجزاء آنها با روغن ها يا اجزاء روغن هاي مشمول شماره 1509 7,388 1,034,505,900 Rls. 27,828 $
مجموع کل
152,587,196,297 ريال
مجموع کل
4,391,356 دلار