آمار کل " واردات از" کشور (تايلند) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 1,522 138,467,560 Rls. 4,270 $
102 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 400 119,466,100 Rls. 3,682 $
103 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,200 116,776,800 Rls. 3,600 $
104 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 2,082 26,247,223 Rls. 809 $
105 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 87141100 زين موتور سيکلت (ا زجمله موتور سيکلت گازي ) 308 12,841,488 Rls. 396 $
106 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 87141920 دوشاخه ،کرپي حتي توا م شده با کمک فنربراي موتورسيكلتها 741 11,414,656 Rls. 352 $
107 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 29181400 اسيد سيتريك 50 1,413,800 Rls. 44 $
مجموع کل
426,627,627 ريال
مجموع کل
13,153 دلار