آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 13 3,531,215,533 Rls. 100,122 $
202 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 2,806 3,492,964,650 Rls. 105,377 $
203 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 403 3,453,951,200 Rls. 106,459 $
204 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 160 3,450,510,820 Rls. 98,683 $
205 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90219010 دريچه قلب 90 3,445,782,367 Rls. 105,715 $
206 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84713040 ک ک ک رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 298 3,357,845,406 Rls. 103,478 $
207 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84152090 سايردستگاههاي تهويه مطبوع براي وسايل نقليه موتوري زميني بجز خودروهاي سواري,سواري کارووا نت 419 3,275,635,600 Rls. 99,800 $
208 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 32073010 محلولکهاي با حداقل 7 درصد فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم 20 3,270,509,000 Rls. 87,412 $
209 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 6,145 3,257,784,600 Rls. 99,545 $
210 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 5,541 3,243,800,000 Rls. 100,000 $
211 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 255 3,239,054,105 Rls. 98,420 $
212 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 94011000 نشيمنهاا زا نواعي که براي وسايط نقليه هوائي مورد استفاده قرار ميگيرند 4,650 3,204,698,650 Rls. 87,436 $
213 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30029020 ک ک ک ميكروارگانيسم­ها? پروب?وت?ک 233 3,179,185,490 Rls. 90,220 $
214 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84805000 قالب برا ي شيشه. 1,842 3,160,296,810 Rls. 89,651 $
215 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 35029000 آلبومين (غيرا زآلبومين تخم پرندگان ،آلبومين شيرولاكتوسرم ) ,آلبومينات ها ومشتقات آلبومين 4 3,158,736,000 Rls. 84,424 $
216 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 517 3,154,141,100 Rls. 84,302 $
217 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85235220 --- چيپکهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 47 3,144,132,901 Rls. 96,461 $
218 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90219090 ---ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 13 3,125,620,109 Rls. 87,825 $
219 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 2,043 3,124,241,424 Rls. 93,919 $
220 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30039010 ساير داروها ي غيرمذكور غيرازخرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 626 3,083,099,040 Rls. 95,075 $
221 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,182 3,079,874,576 Rls. 87,432 $
222 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90221430 ---دستگاه راديولوژي قابل جابجايي ککککC-ARM 535 3,076,741,500 Rls. 94,850 $
223 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 226 3,073,799,964 Rls. 89,371 $
224 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90214090 ساير دستگاههاي كمك شنوايي بجز سمعك 133 3,072,909,785 Rls. 85,932 $
225 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 2,924 3,005,397,250 Rls. 85,289 $
226 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 1,006 3,004,672,603 Rls. 91,519 $
227 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 1,470 3,001,389,316 Rls. 92,502 $
228 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90219090 ---ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 13 2,984,307,536 Rls. 87,924 $
229 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 215 2,979,902,179 Rls. 91,865 $
230 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90302000 نوسان نمادها (oscilloscopes)ونوسان نگارها (oscillograpds) 15 2,969,777,175 Rls. 80,147 $
231 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 215 2,953,116,632 Rls. 88,556 $
232 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85176110 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع PDH با ظرفيت بالاتر از 34 مگابيت بر ثانيه 381 2,947,683,056 Rls. 88,543 $
233 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 38249990 ک ک ک ساير 1,720 2,895,317,560 Rls. 77,883 $
234 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 16,135 2,886,652,213 Rls. 77,840 $
235 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 349 2,886,542,210 Rls. 85,246 $
236 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 17,760 2,878,170,389 Rls. 81,421 $
237 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 42 2,836,515,400 Rls. 85,850 $
238 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 221 2,833,723,102 Rls. 78,629 $
239 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 1,242 2,818,098,303 Rls. 86,847 $
240 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 772 2,793,668,170 Rls. 80,565 $
241 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 410 2,785,879,850 Rls. 76,814 $
242 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 840 2,759,352,400 Rls. 83,389 $
243 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90185030 چاقوي مخصوص جراحي چشم 17 2,753,072,526 Rls. 75,183 $
244 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 9,705 2,704,987,029 Rls. 83,374 $
245 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 27 2,653,000,371 Rls. 81,233 $
246 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 6,280 2,639,547,000 Rls. 71,729 $
247 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 288 2,639,071,057 Rls. 81,473 $
248 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 46 2,609,071,579 Rls. 78,358 $
249 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 442 2,602,291,755 Rls. 76,783 $
250 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 1,122 2,600,300,305 Rls. 70,285 $
251 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 217 2,585,148,420 Rls. 79,720 $
252 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 220 2,565,060,000 Rls. 71,175 $
253 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 757 2,551,328,543 Rls. 77,344 $
254 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 11 2,533,879,425 Rls. 69,825 $
255 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 40113000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواع مورد مصرف در وسايل نقليه هوايي 3,060 2,529,384,000 Rls. 78,000 $
256 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30044190 ک ک ک ساير 19 2,526,456,733 Rls. 77,765 $
257 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 1,053 2,522,378,752 Rls. 68,429 $
258 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 470 2,482,589,109 Rls. 70,429 $
259 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 110 2,447,878,400 Rls. 75,466 $
260 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 134 2,441,491,660 Rls. 65,676 $
261 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 541 2,438,805,000 Rls. 75,158 $
262 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 168 2,418,715,040 Rls. 73,956 $
263 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 843 2,417,141,540 Rls. 67,070 $
264 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 26 2,397,053,350 Rls. 65,665 $
265 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 33 2,375,251,100 Rls. 67,383 $
266 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90185030 چاقوي مخصوص جراحي چشم 14 2,362,520,974 Rls. 72,622 $
267 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 30044190 ک ک ک ساير 244 2,336,752,820 Rls. 71,691 $
268 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 4,478 2,336,348,950 Rls. 64,807 $
269 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 24 2,331,669,240 Rls. 71,852 $
270 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 701 2,314,232,501 Rls. 66,277 $
271 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 1 2,312,804,200 Rls. 65,800 $
272 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 1,567 2,310,447,842 Rls. 67,381 $
273 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90041000 عينک آفتابي 300 2,310,040,278 Rls. 61,933 $
274 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 645 2,281,605,841 Rls. 64,327 $
275 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90179000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات رسامي و ا ندا زه گيري مشمول 9017 132 2,268,729,235 Rls. 67,885 $
276 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90173000 ميکرومتر ,ا ندا زه گير قطرو ا ندا زه گير ظرفيت 168 2,259,583,768 Rls. 65,644 $
277 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 176 2,246,455,538 Rls. 68,785 $
278 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 94011000 نشيمنهاا زا نواعي که براي وسايط نقليه هوائي مورد استفاده قرار ميگيرند 4,100 2,245,603,400 Rls. 63,932 $
279 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 35029000 آلبومين (غيرا زآلبومين تخم پرندگان ،آلبومين شيرولاكتوسرم ) ,آلبومينات ها ومشتقات آلبومين 3 2,224,670,400 Rls. 65,211 $
280 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85353090 کليدهاي جدا کننده مدا را زمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ72.5 كيلوولت وبالاتر 183 2,192,344,689 Rls. 60,833 $
281 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 49 2,192,043,916 Rls. 64,616 $
282 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 160 2,179,540,540 Rls. 66,490 $
283 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 196 2,172,068,577 Rls. 58,291 $
284 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84483300 ميله (spindle)وپره ميله (spindle flyer),رينگ ريسندگي وشيطانک رينگ 185 2,152,112,218 Rls. 66,239 $
285 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 211 2,139,567,796 Rls. 65,512 $
286 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90148000 آلات و دستگاههاي ناوبري غيرازرديف 90142000و90141000 2 2,134,815,200 Rls. 65,800 $
287 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 2 2,098,157,000 Rls. 56,440 $
288 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 13 2,090,367,152 Rls. 63,516 $
289 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90179000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات رسامي و ا ندا زه گيري مشمول 9017 80 2,088,960,630 Rls. 60,687 $
290 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 2,849 2,079,568,357 Rls. 63,675 $
291 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 94011000 نشيمنهاا زا نواعي که براي وسايط نقليه هوائي مورد استفاده قرار ميگيرند 2,710 2,061,283,750 Rls. 55,518 $
292 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 1,188 2,059,953,550 Rls. 63,262 $
293 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 98 2,059,625,670 Rls. 62,582 $
294 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 28 2,043,888,000 Rls. 54,628 $
295 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 302 2,042,920,937 Rls. 57,127 $
296 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90173000 ميکرومتر ,ا ندا زه گير قطرو ا ندا زه گير ظرفيت 114 2,026,860,217 Rls. 60,648 $
297 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 85261000 دستگاههاي را دا ر 1,444 2,026,396,092 Rls. 61,572 $
298 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84282000 بالابرهاونقاله هاي پنوماتيک. 1,162 2,024,006,493 Rls. 56,179 $
299 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 52 2,020,831,647 Rls. 56,073 $
300 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 872 2,007,067,793 Rls. 55,524 $
مجموع کل
264,344,443,879 ريال
مجموع کل
7,707,576 دلار