آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 5 1396 شهيدرجايي ترکيه 38160090 کک ک کک ساير 500,000 5,786,361,460 Rls. 176,537 $
202 5 1396 شهيدرجايي ترکيه 26060000 سنگ آلومينيم وکنسانتره هاي آن 220,000 5,752,049,400 Rls. 175,250 $
203 9 1396 شهيدرجايي ترکيه 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 98,000 5,512,552,416 Rls. 169,643 $
204 12 1396 شهيدرجايي ترکيه 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 65,500 5,476,638,986 Rls. 146,831 $
205 11 1396 شهيدرجايي ترکيه 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 12,933 5,459,550,020 Rls. 151,419 $
206 8 1396 شهيدرجايي ترکيه 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 68,500 5,393,988,975 Rls. 155,679 $
207 5 1396 شهيدرجايي ترکيه 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 15,363 5,310,145,617 Rls. 162,138 $
208 11 1396 شهيدرجايي ترکيه 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 10,740 5,262,986,445 Rls. 144,694 $
209 12 1396 شهيدرجايي ترکيه 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 7,235 5,205,002,342 Rls. 139,115 $
210 4 1396 شهيدرجايي ترکيه 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 89,500 5,198,634,000 Rls. 160,165 $
211 10 1396 شهيدرجايي ترکيه 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 7,970 4,993,545,440 Rls. 139,464 $
212 8 1396 شهيدرجايي ترکيه 85044050 کنترل دور موتورInverter 3,746 4,987,562,121 Rls. 146,944 $
213 11 1396 شهيدرجايي ترکيه 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 43,068 4,957,848,000 Rls. 134,170 $
214 4 1396 شهيدرجايي ترکيه 90322000 مانوستات 16,073 4,948,350,953 Rls. 152,483 $
215 1 1396 شهيدرجايي ترکيه 25070010 کائولن 831,600 4,926,368,553 Rls. 151,906 $
216 7 1396 شهيدرجايي ترکيه 28401900 تترا برا ت دي سديم، غير از بدون اب 245,000 4,926,207,375 Rls. 146,731 $
217 7 1396 شهيدرجايي ترکيه 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 11,900 4,922,921,160 Rls. 146,821 $
218 7 1396 شهيدرجايي ترکيه 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 33,884 4,744,303,200 Rls. 141,960 $
219 8 1396 شهيدرجايي ترکيه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 2,000 4,659,475,950 Rls. 143,554 $
220 11 1396 شهيدرجايي ترکيه 29157019 ساير ا ستئارات هاي فلزي غير از استئارات منيزيم گريد دارويي 100,000 4,656,330,000 Rls. 126,000 $
221 7 1396 شهيدرجايي ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 22,781 4,529,479,440 Rls. 135,532 $
222 5 1396 شهيدرجايي ترکيه 84271021 ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5 تن 42,250 4,525,804,800 Rls. 138,383 $
223 8 1396 شهيدرجايي ترکيه 38160090 کک ک کک ساير 420,000 4,481,733,882 Rls. 129,684 $
224 7 1396 شهيدرجايي ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 55,200 4,421,078,400 Rls. 132,288 $
225 8 1396 شهيدرجايي ترکيه 73041100 لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel) 60,605 4,342,746,666 Rls. 126,162 $
226 4 1396 شهيدرجايي ترکيه 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 51,840 4,317,264,144 Rls. 132,880 $
227 9 1396 شهيدرجايي ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 23,645 4,311,527,610 Rls. 125,255 $
228 1 1396 شهيدرجايي ترکيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 12,402 4,307,700,687 Rls. 132,946 $
229 4 1396 شهيدرجايي ترکيه 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 30,837 4,306,175,266 Rls. 132,693 $
230 8 1396 شهيدرجايي ترکيه 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 168,405 4,295,613,156 Rls. 122,760 $
231 4 1396 شهيدرجايي ترکيه 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 11,276 4,245,749,904 Rls. 130,821 $
232 10 1396 شهيدرجايي ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 51,431 4,090,165,316 Rls. 113,439 $
233 9 1396 شهيدرجايي ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 22,829 4,043,827,716 Rls. 117,478 $
234 12 1396 شهيدرجايي ترکيه 07133310 لوبيا چيتي 66,000 3,963,334,239 Rls. 106,961 $
235 6 1396 شهيدرجايي ترکيه 48102900 سايرکاغذا ندوده برا ي نوشتن بابيش ا ز10 %وزن کل ا لياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيندمکانيکي 127,652 3,903,684,083 Rls. 120,321 $
236 4 1396 شهيدرجايي ترکيه 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا کثر900ليتر 30,960 3,880,361,076 Rls. 119,578 $
237 9 1396 شهيدرجايي ترکيه 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 24,847 3,871,297,319 Rls. 109,855 $
238 9 1396 شهيدرجايي ترکيه 75052200 مفتول ا زآلياژهاي نيکل. 4,005 3,853,142,685 Rls. 109,340 $
239 11 1396 شهيدرجايي ترکيه 19030000 تاپيوكا و بدلکهاي آن تهيه شده از فكول،کبه شكل ورقه (Flake)، دانه (Grain)، دانهکهاي غلطان (Pearl)، نخاله غربال (Sifting)، يا به اشكال همانند. 79,904 3,852,137,722 Rls. 104,247 $
240 5 1396 شهيدرجايي ترکيه 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 7,769 3,762,664,229 Rls. 114,638 $
241 9 1396 شهيدرجايي ترکيه 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 714,000 3,727,473,750 Rls. 105,780 $
242 9 1396 شهيدرجايي ترکيه 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 6,843 3,703,571,844 Rls. 105,096 $
243 5 1396 شهيدرجايي ترکيه 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 200,000 3,619,094,000 Rls. 110,264 $
244 9 1396 شهيدرجايي ترکيه 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 18,397 3,617,509,910 Rls. 102,851 $
245 5 1396 شهيدرجايي ترکيه 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 120,000 3,613,419,600 Rls. 110,858 $
246 4 1396 شهيدرجايي ترکيه 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 120,000 3,562,318,200 Rls. 109,644 $
247 10 1396 شهيدرجايي ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 15,464 3,525,516,510 Rls. 100,101 $
248 8 1396 شهيدرجايي ترکيه 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 36,000 3,476,849,152 Rls. 99,438 $
249 12 1396 شهيدرجايي ترکيه 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 3,005 3,460,727,185 Rls. 96,026 $
250 7 1396 شهيدرجايي ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 24,282 3,422,475,360 Rls. 102,408 $
251 11 1396 شهيدرجايي ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 14,149 3,291,596,926 Rls. 92,046 $
252 7 1396 شهيدرجايي ترکيه 25070010 کائولن 468,000 3,220,990,812 Rls. 95,417 $
253 6 1396 شهيدرجايي ترکيه 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 36,000 3,198,748,000 Rls. 96,438 $
254 5 1396 شهيدرجايي ترکيه 19030000 تاپيوكا و بدلکهاي آن تهيه شده از فكول،کبه شكل ورقه (Flake)، دانه (Grain)، دانهکهاي غلطان (Pearl)، نخاله غربال (Sifting)، يا به اشكال همانند. 79,904 3,196,772,506 Rls. 97,746 $
255 6 1396 شهيدرجايي ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 18,162 3,175,203,412 Rls. 96,758 $
256 6 1396 شهيدرجايي ترکيه 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتر از650 کيلوولت آمپروحداكثر 10000كيلو ولت آمپر 14,680 3,171,955,200 Rls. 96,004 $
257 12 1396 شهيدرجايي ترکيه 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 34,000 3,117,188,000 Rls. 83,852 $
258 6 1396 شهيدرجايي ترکيه 72254090 محصولات تخت نوردشده از ساير فولادهاي ممزوج فقط گرم نورد شده به صورت غير طومار با پنهاي كمتر از 1200 ميليمتر 79,798 3,110,705,756 Rls. 94,150 $
259 10 1396 شهيدرجايي ترکيه 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا کثر900ليتر 30,003 3,081,390,528 Rls. 90,784 $
260 4 1396 شهيدرجايي ترکيه 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 6,314 3,057,842,281 Rls. 93,987 $
261 7 1396 شهيدرجايي ترکيه 59039020 ک ک ک نوار جلوي پوشک (fontal tape) متشکل از يک لايه فيلم پليمري و يک لايه منسوج حلقوي بافت 9,840 3,039,009,106 Rls. 90,636 $
262 12 1396 شهيدرجايي ترکيه 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 14,335 2,979,435,795 Rls. 80,146 $
263 6 1396 شهيدرجايي ترکيه 73083010 درب اتوماتيك طبقات آسانسور ، از چدن، آهن يا از فولاد 76,000 2,966,942,000 Rls. 89,121 $
264 6 1396 شهيدرجايي ترکيه 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 133,272 2,959,453,487 Rls. 90,934 $
265 6 1396 شهيدرجايي ترکيه 25070010 کائولن 468,000 2,947,537,008 Rls. 88,864 $
266 6 1396 شهيدرجايي ترکيه 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 119,615 2,944,863,885 Rls. 88,784 $
267 6 1396 شهيدرجايي ترکيه 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا کثر900ليتر 18,883 2,898,477,998 Rls. 88,309 $
268 1 1396 شهيدرجايي ترکيه 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 82,829 2,860,425,144 Rls. 88,236 $
269 1 1396 شهيدرجايي ترکيه 28100010 ا سيد بريک 120,000 2,832,664,800 Rls. 87,326 $
270 10 1396 شهيدرجايي ترکيه 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 13,705 2,795,089,735 Rls. 78,499 $
271 11 1396 شهيدرجايي ترکيه 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 13,125 2,731,284,725 Rls. 74,719 $
272 11 1396 شهيدرجايي ترکيه 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 63,000 2,703,043,035 Rls. 73,610 $
273 8 1396 شهيدرجايي ترکيه 90322000 مانوستات 7,084 2,666,151,015 Rls. 78,186 $
274 1 1396 شهيدرجايي ترکيه 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 45,000 2,654,082,900 Rls. 81,845 $
275 7 1396 شهيدرجايي ترکيه 72254090 محصولات تخت نوردشده از ساير فولادهاي ممزوج فقط گرم نورد شده به صورت غير طومار با پنهاي كمتر از 1200 ميليمتر 69,436 2,643,980,721 Rls. 78,854 $
276 10 1396 شهيدرجايي ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 5,931 2,642,752,675 Rls. 73,330 $
277 7 1396 شهيدرجايي ترکيه 39011030 ک ک ک گريد فيلم 46,750 2,626,038,450 Rls. 80,689 $
278 4 1396 شهيدرجايي ترکيه 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 19,335 2,609,688,672 Rls. 80,323 $
279 6 1396 شهيدرجايي ترکيه 72169910 ا نوا ع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 95,000 2,596,034,585 Rls. 77,980 $
280 10 1396 شهيدرجايي ترکيه 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 46,640 2,546,493,300 Rls. 70,659 $
281 6 1396 شهيدرجايي ترکيه 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 19,622 2,545,575,854 Rls. 77,557 $
282 11 1396 شهيدرجايي ترکيه 28365000 کربنات کلسيم 350,000 2,537,493,774 Rls. 68,892 $
283 6 1396 شهيدرجايي ترکيه 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 5,532 2,507,141,292 Rls. 76,386 $
284 7 1396 شهيدرجايي ترکيه 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,879 2,457,969,050 Rls. 73,832 $
285 8 1396 شهيدرجايي ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 13,910 2,452,309,500 Rls. 72,250 $
286 10 1396 شهيدرجايي ترکيه 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 15,438 2,451,695,891 Rls. 68,029 $
287 10 1396 شهيدرجايي ترکيه 29212990 ساير پلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها بجز ترت بوتيل آمين كلاولانات 26,400 2,429,602,560 Rls. 68,268 $
288 11 1396 شهيدرجايي ترکيه 38160090 کک ک کک ساير 140,000 2,385,242,896 Rls. 65,185 $
289 10 1396 شهيدرجايي ترکيه 48119030 كاغذ حساس به حرارت (نرمال) به شكل رول يا ورق 50,000 2,380,022,272 Rls. 66,555 $
290 7 1396 شهيدرجايي ترکيه 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 5,723 2,376,137,018 Rls. 71,099 $
291 12 1396 شهيدرجايي ترکيه 25070010 کائولن 276,000 2,332,969,705 Rls. 62,548 $
292 1 1396 شهيدرجايي ترکيه 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 4,500 2,295,600,519 Rls. 70,808 $
293 7 1396 شهيدرجايي ترکيه 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 45,500 2,282,078,216 Rls. 68,802 $
294 6 1396 شهيدرجايي ترکيه 39100090 ک ک ک ساير 15,200 2,263,858,800 Rls. 68,974 $
295 10 1396 شهيدرجايي ترکيه 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 32,000 2,242,195,200 Rls. 63,002 $
296 4 1396 شهيدرجايي ترکيه 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 9,197 2,188,539,319 Rls. 67,360 $
297 9 1396 شهيدرجايي ترکيه 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 12,264 2,171,339,760 Rls. 63,080 $
298 9 1396 شهيدرجايي ترکيه 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 3,025 2,158,706,886 Rls. 62,713 $
299 7 1396 شهيدرجايي ترکيه 40169970 روكش عاجدار لاستيك خودرو بصورت رول از کائوچويولکانيزه ، غيرا سفنجي 26,490 2,154,244,461 Rls. 64,248 $
300 4 1396 شهيدرجايي ترکيه 28421090 ک ک ک سيليكاتکهاي مضاعف يا كمپلكس، از جمله آلومينيو سيليكات با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 12,500 2,154,184,375 Rls. 66,397 $
مجموع کل
356,148,016,069 ريال
مجموع کل
10,453,448 دلار