آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 248,225 23,174,355,544 Rls. 646,102 $
202 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 316,289 23,130,394,861 Rls. 713,226 $
203 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 333,078 23,068,909,599 Rls. 711,048 $
204 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 278,506 23,017,131,799 Rls. 635,892 $
205 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 39,940 23,012,315,940 Rls. 709,425 $
206 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 55,853 22,826,223,699 Rls. 704,203 $
207 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 42,739 22,820,724,304 Rls. 703,344 $
208 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 1,938 22,661,608,200 Rls. 605,682 $
209 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 40,274 22,552,362,800 Rls. 694,595 $
210 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 92,313 22,325,154,482 Rls. 599,234 $
211 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 122,474 22,205,224,528 Rls. 682,791 $
212 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 46,601 22,055,305,797 Rls. 616,779 $
213 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87019490 ک ک ک سا?ر 66,200 21,928,698,000 Rls. 660,121 $
214 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 24,979 21,696,175,318 Rls. 614,553 $
215 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39269092 ک ک ک ک نوار پلاستيکي داراي برآمدگي­هاي قلاب مانند 93,900 21,558,344,492 Rls. 586,680 $
216 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 238,992 21,498,683,706 Rls. 609,791 $
217 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 985,399 21,418,066,751 Rls. 660,509 $
218 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 26,768 21,405,857,646 Rls. 578,369 $
219 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 19,680 21,388,620,000 Rls. 660,000 $
220 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55132300 سايرپارچه تاروپودباف, رنگرزي شده,... باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه... به وزن كمتراز170گرم درمتر 105,934 21,275,264,007 Rls. 654,012 $
221 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 191,941 21,274,270,794 Rls. 602,287 $
222 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 21,270 21,270,237,785 Rls. 611,034 $
223 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39269092 ک ک ک ک نوار پلاستيکي داراي برآمدگي­هاي قلاب مانند 97,920 21,141,170,874 Rls. 621,192 $
224 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 112,368 21,042,813,693 Rls. 585,253 $
225 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 532,748 20,765,144,829 Rls. 625,532 $
226 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 15,375 20,763,768,870 Rls. 572,179 $
227 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 853,660 20,762,562,945 Rls. 640,095 $
228 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 119,308 20,698,880,164 Rls. 584,897 $
229 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 17,628 20,448,540,000 Rls. 630,000 $
230 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 19,917 20,442,287,050 Rls. 580,097 $
231 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 158,182 20,305,719,932 Rls. 625,854 $
232 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 188,038 20,283,368,451 Rls. 601,178 $
233 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 73029000 لوا زم را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد, که درجاي ديگرذکرنشده. 268,418 20,258,470,000 Rls. 618,253 $
234 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 818,153 20,242,366,704 Rls. 578,932 $
235 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 112,116 20,156,236,800 Rls. 570,684 $
236 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 206,562 20,118,047,652 Rls. 541,562 $
237 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 52,944 20,100,665,400 Rls. 547,026 $
238 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 199,992 20,090,176,438 Rls. 619,167 $
239 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 127,751 19,866,526,123 Rls. 543,021 $
240 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 07132010 لپه 1,025,000 19,798,274,397 Rls. 609,315 $
241 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 76,900 19,787,180,000 Rls. 610,000 $
242 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 85177020 ک ک ک آنتن مخابراتي 21,216 19,781,640,784 Rls. 609,888 $
243 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 38,032 19,580,472,000 Rls. 604,000 $
244 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 59039030 ک ک ک نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک 105,676 19,498,343,448 Rls. 560,582 $
245 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 15,464 19,479,303,200 Rls. 551,759 $
246 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 164,342 19,455,944,000 Rls. 597,462 $
247 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 154,000 19,437,441,600 Rls. 575,168 $
248 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 21069080 کمكمل غذايي، 31,652 19,379,777,742 Rls. 595,477 $
249 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 95,000 19,365,275,000 Rls. 550,948 $
250 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 10051000 بذر ذرت 218,591 19,303,540,425 Rls. 595,168 $
251 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 25,010 19,209,881,187 Rls. 581,413 $
252 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 59039030 ک ک ک نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک 114,980 19,189,743,189 Rls. 586,075 $
253 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 202,533 19,183,652,375 Rls. 586,950 $
254 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 75062000 صفحه, ورق, نوا روورقه هاي نازک ا زآلياژه هاي نيکل 5,376 19,182,328,417 Rls. 532,015 $
255 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 112,787 19,180,133,975 Rls. 580,033 $
256 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 314,478 19,065,014,922 Rls. 587,761 $
257 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 94,746 19,007,478,820 Rls. 579,856 $
258 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 7,463 18,960,291,657 Rls. 584,559 $
259 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 150,500 18,914,876,612 Rls. 515,731 $
260 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 95,421 18,808,512,738 Rls. 505,634 $
261 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 76121010 ظروف لوله ا ي (تيوپ )جهت کرم وپماد از آلومينيوم 40,275 18,690,966,182 Rls. 530,339 $
262 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 173,221 18,687,605,187 Rls. 575,118 $
263 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 16,000 18,567,186,500 Rls. 557,724 $
264 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 211,955 18,421,789,033 Rls. 556,223 $
265 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 208,000 18,382,448,166 Rls. 503,518 $
266 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 567,095 18,363,066,537 Rls. 563,489 $
267 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 29,185 18,336,400,000 Rls. 493,245 $
268 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 410,739 18,309,963,271 Rls. 509,217 $
269 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 251,187 18,277,345,504 Rls. 562,211 $
270 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 75021000 نيکل بصورت کارنشده, غيرممزوج. 48,000 18,149,575,528 Rls. 558,152 $
271 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 152,866 18,102,659,580 Rls. 556,874 $
272 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 142,145 18,055,356,768 Rls. 509,126 $
273 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 9,640 18,025,712,256 Rls. 479,087 $
274 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 103,700 17,996,155,572 Rls. 554,608 $
275 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا ي کائوچويامواد پلاستيكي . 13,330 17,912,410,350 Rls. 480,238 $
276 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 877,578 17,751,490,661 Rls. 476,624 $
277 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55132300 سايرپارچه تاروپودباف, رنگرزي شده,... باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه... به وزن كمتراز170گرم درمتر 85,254 17,636,758,932 Rls. 491,055 $
278 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 14,516 17,492,940,808 Rls. 536,604 $
279 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 20,522 17,429,342,184 Rls. 537,677 $
280 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 25,000 17,381,402,000 Rls. 535,735 $
281 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55132300 سايرپارچه تاروپودباف, رنگرزي شده,... باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه... به وزن كمتراز170گرم درمتر 84,349 17,340,231,885 Rls. 466,000 $
282 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 54021920 نخ پليکآميد 6/6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 158,632 17,329,510,852 Rls. 474,080 $
283 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55132300 سايرپارچه تاروپودباف, رنگرزي شده,... باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه... به وزن كمتراز170گرم درمتر 123,748 17,318,635,818 Rls. 534,064 $
284 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 115,642 17,306,544,632 Rls. 491,029 $
285 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84306900 ماشين آلات ودستگاههاي خاک بردا ري, گودبردا ري, ا ستخرا ج,.... غيرخودرو 95,580 17,279,250,650 Rls. 529,787 $
286 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 139,141 17,199,501,587 Rls. 477,785 $
287 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 59039020 ک ک ک نوار جلوي پوشک (fontal tape) متشکل از يک لايه فيلم پليمري و يک لايه منسوج حلقوي بافت 64,957 17,127,292,812 Rls. 464,467 $
288 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 171,508 17,078,266,525 Rls. 520,733 $
289 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 189,046 16,939,385,994 Rls. 510,588 $
290 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 93,256 16,905,720,037 Rls. 520,429 $
291 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 59113100 پارچه هاي نسجي ونمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي،يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع کمترا ز650گرم. 13,118 16,744,198,000 Rls. 517,404 $
292 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 59039020 ک ک ک نوار جلوي پوشک (fontal tape) متشکل از يک لايه فيلم پليمري و يک لايه منسوج حلقوي بافت 70,735 16,727,184,168 Rls. 492,677 $
293 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 82,786 16,712,639,986 Rls. 494,061 $
294 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 5,867 16,706,471,627 Rls. 494,904 $
295 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 763,392 16,666,740,023 Rls. 513,678 $
296 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 110,749 16,634,290,164 Rls. 500,667 $
297 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 38249990 ک ک ک ساير 109,837 16,622,805,787 Rls. 502,380 $
298 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 674,092 16,574,052,952 Rls. 498,118 $
299 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 7,142 16,526,866,365 Rls. 484,891 $
300 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 310,000 16,509,531,625 Rls. 509,160 $
مجموع کل
1,940,839,478,973 ريال
مجموع کل
57,008,159 دلار