آمار کل " واردات از" کشور (سوئد) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 56 1,264,832,364 Rls. 37,993 $
102 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 40 1,259,155,674 Rls. 34,075 $
103 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 36 1,257,246,305 Rls. 38,305 $
104 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 9 1,255,301,250 Rls. 38,572 $
105 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 1,935 1,237,825,508 Rls. 37,360 $
106 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 284 1,232,979,191 Rls. 34,932 $
107 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 65 1,228,328,894 Rls. 37,860 $
108 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 45 1,228,084,948 Rls. 37,493 $
109 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84399100 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن خميرا زموا دسلولزي ا ليافي 208 1,221,144,978 Rls. 37,585 $
110 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 345 1,193,490,000 Rls. 35,355 $
111 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 170 1,191,031,550 Rls. 35,090 $
112 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90109000 اجزاء وقطعات ومتفرعات دستگاهها براي آزمايشگاههاي عکاسي وياسينماتوگرا في,ونگاتوسکوپ 300 1,187,307,309 Rls. 35,796 $
113 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب ) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 105 1,184,796,000 Rls. 36,000 $
114 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 53 1,174,678,040 Rls. 32,849 $
115 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 71 1,165,961,190 Rls. 35,963 $
116 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84633000 ماشين هاي کارکردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 205 1,152,050,402 Rls. 32,776 $
117 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 11 1,134,656,432 Rls. 30,522 $
118 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 55 1,133,160,000 Rls. 32,920 $
119 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 339 1,103,423,740 Rls. 34,056 $
120 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 400 1,102,762,300 Rls. 33,995 $
121 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90278020 دستگاه سل کانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 200 1,097,806,500 Rls. 33,862 $
122 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 48 1,082,306,010 Rls. 29,114 $
123 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 2,029 1,081,812,609 Rls. 33,297 $
124 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 81 1,078,226,029 Rls. 32,507 $
125 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85176240 ک ک ک كارت شبكه حتي بيکسيم 50 1,051,949,039 Rls. 32,050 $
126 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 3 1,041,369,735 Rls. 32,093 $
127 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 82 1,023,716,312 Rls. 28,005 $
128 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودکار 18 1,008,589,910 Rls. 29,425 $
129 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 250 1,003,505,160 Rls. 27,157 $
130 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 1,532 1,002,704,969 Rls. 30,903 $
131 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84359000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي تهيه شرا ب, شرا ب سيب, آب ميوه, ونوشابه هاي همانند 41 988,023,534 Rls. 27,986 $
132 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85171210 گوشي تلفن همراه . 346 987,187,260 Rls. 30,442 $
133 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 47 985,371,450 Rls. 29,031 $
134 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 40 974,698,920 Rls. 30,068 $
135 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 235 964,687,752 Rls. 27,106 $
136 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 26 950,993,300 Rls. 29,311 $
137 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 30 942,756,740 Rls. 29,066 $
138 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 45 941,611,836 Rls. 29,037 $
139 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 20 921,628,125 Rls. 26,154 $
140 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 126 888,012,456 Rls. 26,231 $
141 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 15 885,514,275 Rls. 27,209 $
142 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90109000 اجزاء وقطعات ومتفرعات دستگاهها براي آزمايشگاههاي عکاسي وياسينماتوگرا في,ونگاتوسکوپ 177 879,854,991 Rls. 23,341 $
143 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 30 873,075,273 Rls. 24,970 $
144 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 64 865,450,744 Rls. 26,500 $
145 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 130 837,978,960 Rls. 24,450 $
146 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 31 836,481,137 Rls. 25,708 $
147 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 272 826,618,651 Rls. 25,519 $
148 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 25 821,145,031 Rls. 25,310 $
149 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 33 804,029,560 Rls. 22,586 $
150 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90213910 لنز دا خل چشمي ا ز جنس (Poly Metil (Metaacrilat PM.M.A) 15 794,192,490 Rls. 22,537 $
151 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 20 783,076,765 Rls. 23,186 $
152 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 501 771,691,940 Rls. 21,955 $
153 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 200 760,086,630 Rls. 23,431 $
154 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85043310 ترا نسفورماتور جريان به قدرت بيش از 16تا500كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 1,828 740,084,877 Rls. 19,780 $
155 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 666 739,136,275 Rls. 22,780 $
156 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 125 728,544,705 Rls. 22,420 $
157 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 155 722,906,621 Rls. 22,285 $
158 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 91021900 ساعت مچي برقي ،غيرمذكور درجاي ديگر 90 719,044,676 Rls. 21,907 $
159 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90183921 تراكار (tracar) 43 715,151,507 Rls. 21,645 $
160 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 90 710,564,376 Rls. 21,800 $
161 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 333 699,294,056 Rls. 20,699 $
162 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 25 690,602,850 Rls. 21,277 $
163 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 147 682,828,528 Rls. 18,938 $
164 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 179 671,398,140 Rls. 20,704 $
165 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90278020 دستگاه سل کانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 68 662,846,623 Rls. 19,584 $
166 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 140 660,525,576 Rls. 20,369 $
167 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 83100000 تابلوهاي را هنما,تابلوهاي اماکن, تابلوهاي نام ونشاني وتابلوهاي همانند ،ارقام ،حروف وعلائم ديگر ، ا زفلزمعمولي. 390 655,775,061 Rls. 18,603 $
168 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90069900 اجزاء وقطعات ومتفرعات, دستگاههاولامپ توليد نور آذرخشي درعکاسي غيراز لامپ تخليه ا لکتريکي 8539 127 653,787,930 Rls. 20,143 $
169 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 328 644,912,946 Rls. 19,105 $
170 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 15 642,861,358 Rls. 18,277 $
171 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85044030 منبع تغذيه را يانه 128 631,881,271 Rls. 17,899 $
172 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 30 631,823,019 Rls. 17,206 $
173 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 68129100 پوشاك، متفرعات پوشاك، پايکپوش (Footwear) و پوشش سر (Headgear) ساخته شده از مخلوطها براساس پنبه نسوز يابراساس پنبه نسوز غيراز پنبه نسوز كروسيدوليت 280 630,927,108 Rls. 18,045 $
174 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 8 626,298,849 Rls. 17,056 $
175 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 21 616,742,456 Rls. 18,594 $
176 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 280 616,384,832 Rls. 18,583 $
177 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90153000 ترا زها 250 604,023,560 Rls. 17,624 $
178 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 158 599,467,174 Rls. 17,491 $
179 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 436 598,449,600 Rls. 16,982 $
180 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 111 590,224,520 Rls. 17,389 $
181 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 55 585,189,703 Rls. 15,741 $
182 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90278020 دستگاه سل کانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 50 583,418,407 Rls. 15,694 $
183 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 73269040 تسمه فولادي ضدزنگ دستگاه پرس نئوپان (stainless pressure belt)باعرض بيش ا ز2متر 16 578,999,988 Rls. 16,430 $
184 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 91021900 ساعت مچي برقي ،غيرمذكور درجاي ديگر 110 576,842,720 Rls. 17,795 $
185 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 38249990 ک ک ک ساير 18 574,998,480 Rls. 17,149 $
186 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 20 543,890,700 Rls. 16,757 $
187 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 50 539,911,500 Rls. 15,098 $
188 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85051100 آهن رباهاي دا ئم وا شيائي که به منظورآهن رباي دا ئم شدن در نظرگرفته شده ا ند,ا زفلز 20 529,250,274 Rls. 14,323 $
189 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميل کردن کاغذيامقوا 150 525,810,978 Rls. 15,491 $
190 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84195090 --- سا?ر 350 515,370,240 Rls. 14,481 $
191 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90109000 اجزاء وقطعات ومتفرعات دستگاهها براي آزمايشگاههاي عکاسي وياسينماتوگرا في,ونگاتوسکوپ 56 513,439,374 Rls. 14,046 $
192 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 120 505,214,900 Rls. 15,550 $
193 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 32 501,586,702 Rls. 13,659 $
194 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90158090 ساير غير از الات ودستگاههاي لرزه نگاري 50 500,520,300 Rls. 13,378 $
195 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 1,763 498,435,788 Rls. 14,654 $
196 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 246 472,324,774 Rls. 14,437 $
197 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 49 468,039,809 Rls. 12,666 $
198 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 450 463,460,340 Rls. 14,219 $
199 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 90278020 دستگاه سل کانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 50 462,538,220 Rls. 14,054 $
200 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 198 459,670,800 Rls. 13,412 $
مجموع کل
82,949,772,659 ريال
مجموع کل
2,445,263 دلار