آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 8 1396 شهيدرجايي سوئيس 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 400 31,323,780 Rls. 910 $
102 8 1396 شهيدرجايي سوئيس 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 225 14,811,498 Rls. 424 $
103 9 1396 شهيدرجايي سوئيس 85131000 چراغ برقي قابل حمل که بامنبع نيروي همراه خود کار ميکند 50 10,575,300 Rls. 300 $
104 9 1396 شهيدرجايي سوئيس 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 34 7,050,200 Rls. 200 $
105 9 1396 شهيدرجايي سوئيس 83063000 قاب عکس, قاب تصويرياقابهاي همانند,آينه ا زفلزا ت معمولي. 18 3,877,610 Rls. 110 $
مجموع کل
67,638,388 ريال
مجموع کل
1,944 دلار