آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 149 5,757,664,223 Rls. 174,349 $
202 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 164 5,701,627,120 Rls. 152,413 $
203 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 05111000 اسپرم گاو 15 5,672,491,724 Rls. 174,871 $
204 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 04071111 تخم نطفهکدار بوقلمون براي توليد گوشت 12,809 5,641,576,812 Rls. 157,774 $
205 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 365 5,618,077,747 Rls. 163,159 $
206 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 1,980 5,612,274,238 Rls. 164,514 $
207 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 1,260 5,608,554,000 Rls. 150,367 $
208 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90213100 مفصل هاي مصنوعي 517 5,586,312,224 Rls. 170,973 $
209 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 649 5,548,455,360 Rls. 171,154 $
210 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 218 5,511,163,356 Rls. 162,708 $
211 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 05111000 اسپرم گاو 2 5,500,628,962 Rls. 162,060 $
212 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 777 5,494,702,681 Rls. 154,041 $
213 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 3,720 5,482,196,776 Rls. 167,530 $
214 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 1,912 5,459,205,600 Rls. 154,915 $
215 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,876 5,379,524,137 Rls. 165,846 $
216 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 8,525 5,296,575,550 Rls. 163,298 $
217 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 19 5,293,525,790 Rls. 149,942 $
218 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 84 5,267,924,462 Rls. 144,975 $
219 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 568 5,249,560,000 Rls. 161,829 $
220 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 2,657 5,222,485,521 Rls. 156,279 $
221 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 240 5,112,408,297 Rls. 157,610 $
222 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 421 5,093,814,650 Rls. 140,206 $
223 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 449 5,010,187,975 Rls. 136,710 $
224 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 726 4,985,052,156 Rls. 145,479 $
225 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 29 4,890,031,950 Rls. 148,583 $
226 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 04071111 تخم نطفهکدار بوقلمون براي توليد گوشت 10,857 4,874,360,130 Rls. 131,650 $
227 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 498 4,821,006,288 Rls. 129,684 $
228 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 417 4,812,617,385 Rls. 129,458 $
229 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 764 4,811,898,476 Rls. 146,358 $
230 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 387 4,774,818,920 Rls. 129,825 $
231 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 203 4,723,690,650 Rls. 145,367 $
232 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 38 4,670,554,960 Rls. 143,010 $
233 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 83 4,662,446,928 Rls. 125,828 $
234 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 85152900 سايرماشينهاودستگاههاي زرد جوشكاري يالحيم کاري که در جاي ديگرمذکور نباشد 1,431 4,655,666,286 Rls. 139,848 $
235 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 62 4,616,863,564 Rls. 132,042 $
236 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 191 4,596,423,783 Rls. 127,540 $
237 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 117 4,558,042,325 Rls. 140,475 $
238 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,057 4,556,652,754 Rls. 140,166 $
239 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 387 4,554,413,338 Rls. 138,120 $
240 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 28 4,532,640,000 Rls. 131,679 $
241 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 130 4,492,503,648 Rls. 138,273 $
242 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,176 4,466,223,779 Rls. 136,587 $
243 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 330 4,437,408,800 Rls. 119,365 $
244 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 393 4,416,564,800 Rls. 135,233 $
245 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 01051140 جوجه مادريكروزه تخم گذار 907 4,408,582,429 Rls. 126,086 $
246 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 01051140 جوجه مادريكروزه تخم گذار 907 4,408,582,429 Rls. 126,086 $
247 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 2,241 4,388,816,696 Rls. 125,392 $
248 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 118 4,384,988,945 Rls. 119,959 $
249 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 84379090 اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاه ها از نوع مورد مصرف در مزارع 1,200 4,372,085,760 Rls. 125,042 $
250 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 297 4,371,650,911 Rls. 132,254 $
251 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 3,489 4,283,400,708 Rls. 126,198 $
252 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 218 4,260,224,167 Rls. 114,599 $
253 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 66 4,235,388,797 Rls. 130,519 $
254 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 247 4,208,257,322 Rls. 114,099 $
255 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 82076000 ا بزارهاي براي صيقلي کردن جدار داخلي يا بر قو زدن. 57 4,207,642,720 Rls. 123,474 $
256 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 104 4,203,614,804 Rls. 116,865 $
257 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 187 4,182,771,096 Rls. 113,195 $
258 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 1,850 4,168,974,096 Rls. 111,425 $
259 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 85258090 ک ک ک ساير 37 4,127,914,483 Rls. 127,160 $
260 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 2,003 4,108,250,450 Rls. 112,389 $
261 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 1,470 4,104,706,808 Rls. 126,500 $
262 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 3,188 4,085,425,831 Rls. 115,318 $
263 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 84119910 پره هاي ثابت و متحرک داغ توربين گازي 1,774 4,072,027,365 Rls. 109,537 $
264 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 371 4,066,875,460 Rls. 109,545 $
265 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 2,490 4,062,626,812 Rls. 113,057 $
266 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 392 4,046,351,642 Rls. 108,688 $
267 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 546 4,015,312,343 Rls. 123,756 $
268 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 980 3,968,483,250 Rls. 119,206 $
269 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 135 3,938,965,268 Rls. 106,597 $
270 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 84 3,901,146,120 Rls. 113,333 $
271 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 05111000 اسپرم گاو 1 3,866,050,474 Rls. 113,902 $
272 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 27 3,828,281,585 Rls. 116,443 $
273 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90031100 دوره و قاب از مواد پلاستيكي 1,598 3,820,890,376 Rls. 105,971 $
274 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 89 3,776,161,212 Rls. 116,361 $
275 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 428 3,766,573,875 Rls. 106,481 $
276 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30029020 ک ک ک ميكروارگانيسم­ها? پروب?وت?ک 348 3,749,569,920 Rls. 111,827 $
277 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 154 3,736,554,134 Rls. 103,682 $
278 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 310 3,710,255,315 Rls. 103,750 $
279 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 4,309 3,706,639,318 Rls. 114,235 $
280 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 32 3,670,742,630 Rls. 100,420 $
281 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 211 3,653,783,179 Rls. 109,672 $
282 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 360 3,636,089,500 Rls. 112,170 $
283 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 415 3,580,603,352 Rls. 104,001 $
284 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 805 3,535,652,526 Rls. 108,472 $
285 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 839 3,514,142,554 Rls. 96,057 $
286 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90041000 عينک آفتابي 512 3,513,485,430 Rls. 97,445 $
287 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 775 3,479,143,030 Rls. 102,924 $
288 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 169 3,470,467,388 Rls. 96,677 $
289 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 85043220 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت بيش از يك وحداكثر 16 كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 4,186 3,468,433,944 Rls. 106,410 $
290 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 629 3,452,212,200 Rls. 106,458 $
291 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 85152900 سايرماشينهاودستگاههاي زرد جوشكاري يالحيم کاري که در جاي ديگرمذکور نباشد 1,116 3,435,443,377 Rls. 105,843 $
292 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 400 3,434,657,600 Rls. 105,894 $
293 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90213100 مفصل هاي مصنوعي 57 3,425,268,754 Rls. 101,112 $
294 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 83016090 ---سايراجزاء وقطعات قفل ها 4,543 3,399,433,261 Rls. 96,173 $
295 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 7,090 3,378,068,806 Rls. 103,858 $
296 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 8,180 3,313,230,960 Rls. 95,562 $
297 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 339 3,305,232,044 Rls. 101,319 $
298 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 736 3,260,625,084 Rls. 88,539 $
299 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 1,779 3,194,933,885 Rls. 98,475 $
300 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 155 3,159,342,750 Rls. 97,396 $
مجموع کل
437,855,853,300 ريال
مجموع کل
12,729,901 دلار