آمار کل " واردات از" کشور (لهستان) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 8,923 1,227,065,470 Rls. 33,008 $
102 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 929 1,194,028,114 Rls. 36,139 $
103 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 631 1,193,821,675 Rls. 33,126 $
104 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 3,323 1,179,559,493 Rls. 33,144 $
105 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 13,830 1,153,886,562 Rls. 33,823 $
106 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 20,300 1,143,722,790 Rls. 35,259 $
107 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 900 1,129,001,219 Rls. 31,979 $
108 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 94054010 چرا غ سياليتيک برا ي عمل جرا حي 294 1,124,411,708 Rls. 34,657 $
109 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 90183918 لانست ايمني فشاري سوزني 1,928 1,118,270,160 Rls. 30,263 $
110 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 4,931 1,114,665,229 Rls. 31,713 $
111 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 16,496 1,102,241,667 Rls. 30,154 $
112 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 90160010 ترا زو با حساسيت 5سانتي گرم وياکمتر با يابدون وزنه 585 1,081,543,110 Rls. 33,352 $
113 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 9,297 1,062,535,536 Rls. 32,488 $
114 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 990 971,561,442 Rls. 29,903 $
115 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 2,465 968,768,721 Rls. 29,853 $
116 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 11,447 968,637,504 Rls. 29,853 $
117 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 12,121 968,080,028 Rls. 28,522 $
118 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 13,320 939,086,640 Rls. 26,640 $
119 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 3,522 937,848,542 Rls. 27,246 $
120 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 697 931,612,000 Rls. 26,052 $
121 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 2,730 930,054,192 Rls. 28,662 $
122 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 479 928,596,572 Rls. 26,303 $
123 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 82022000 تيغه ا ره نوا ري. 5,719 928,004,973 Rls. 28,197 $
124 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 12,650 927,821,840 Rls. 24,958 $
125 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 40,592 927,554,335 Rls. 28,074 $
126 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 767 920,779,019 Rls. 28,381 $
127 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 12,298 914,356,300 Rls. 24,596 $
128 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 579 909,055,685 Rls. 27,112 $
129 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 54071000 پارچه هاي تاروپودباف ا زنخ بسيارمقاوم نايلوني يا از ساير پلي اميدهايااز پلي استرها. 3,800 908,551,500 Rls. 26,395 $
130 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 550 900,057,960 Rls. 27,736 $
131 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 1,750 896,563,368 Rls. 27,030 $
132 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 3,965 895,491,979 Rls. 27,562 $
133 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 40051000 کائوچوي مخلوط شده, که به آن دوده کربن يا سيليس ا ضافه شده باشد,ولکانيزه نشده 12,000 884,231,630 Rls. 27,258 $
134 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 4,140 867,415,718 Rls. 24,570 $
135 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 1,750 859,425,000 Rls. 26,494 $
136 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 5,433 844,279,623 Rls. 22,992 $
137 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 2,536 804,610,891 Rls. 22,791 $
138 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 6,000 798,764,400 Rls. 21,616 $
139 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 18061000 پودر کاکائو ,که به آن شکر (قند)يا موا د شيرين کننده ديگر ا فزوده شده باشد 10,536 797,652,908 Rls. 24,472 $
140 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 4,899 795,965,025 Rls. 24,495 $
141 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,125 787,680,630 Rls. 21,450 $
142 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 659 772,958,618 Rls. 23,053 $
143 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 7,181 720,674,127 Rls. 19,997 $
144 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 90183918 لانست ايمني فشاري سوزني 1,353 690,171,000 Rls. 20,731 $
145 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 3,006 687,251,840 Rls. 21,014 $
146 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 87120000 دوچرخه و سايرچرخهاي پائي (ا زجمله سه چرخه هاي حمل و نقل کالا) بدون موتور 6,926 685,058,163 Rls. 21,128 $
147 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 9,505 676,546,890 Rls. 19,010 $
148 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 6,350 675,690,365 Rls. 20,823 $
149 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 9,405 663,071,310 Rls. 18,810 $
150 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 17,390 657,072,783 Rls. 20,269 $
151 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 1,020 652,304,000 Rls. 18,558 $
152 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 22029990 --- ساير 17,626 649,141,627 Rls. 18,004 $
153 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 6,984 635,651,510 Rls. 19,367 $
154 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 32 632,519,982 Rls. 19,493 $
155 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 211 623,202,787 Rls. 19,225 $
156 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 87163910 تريلرهاي سردخانه دا ر 8,539 602,249,400 Rls. 18,600 $
157 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 22029990 --- ساير 21,166 598,138,061 Rls. 18,033 $
158 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 8,295 593,838,416 Rls. 18,156 $
159 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 10,000 593,566,200 Rls. 16,357 $
160 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84314100 سطل, بيل, چنگک وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430 1,500 585,453,000 Rls. 18,050 $
161 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 5,861 574,997,760 Rls. 16,704 $
162 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 970 572,895,450 Rls. 15,503 $
163 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 235 567,154,497 Rls. 16,065 $
164 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 259 564,163,056 Rls. 17,385 $
165 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,334 556,300,179 Rls. 16,949 $
166 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 8,262 555,900,408 Rls. 17,200 $
167 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 234 554,875,430 Rls. 16,938 $
168 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 29163200 پراكسيد بنزوئيل و كلرور بنزوئيل 1,200 542,612,358 Rls. 14,644 $
169 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 7,383 541,784,078 Rls. 14,766 $
170 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 2,174 528,872,652 Rls. 16,251 $
171 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 810 516,278,000 Rls. 15,890 $
172 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 63072000 کمربندنجات وجليقه نجات. 1,283 501,580,895 Rls. 15,458 $
173 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 200 500,347,779 Rls. 14,173 $
174 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 1,393 482,379,029 Rls. 14,697 $
175 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 2,800 475,188,000 Rls. 14,000 $
176 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 5,009 471,713,238 Rls. 14,444 $
177 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 5,084 469,035,036 Rls. 13,697 $
178 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 490 452,365,486 Rls. 12,870 $
179 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 269 449,827,056 Rls. 13,843 $
180 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 615 447,442,380 Rls. 12,693 $
181 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 1,320 446,627,900 Rls. 13,416 $
182 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 56075090 ريسمانها.طنابها.کابلهاا زسايرا لياف سينتتيک كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 1,990 446,407,350 Rls. 13,757 $
183 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 6,534 439,633,656 Rls. 13,603 $
184 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 39089090 ساير پلي آميد هابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر 6,000 416,758,536 Rls. 12,852 $
185 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 23 416,732,954 Rls. 11,710 $
186 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 800 411,466,000 Rls. 12,624 $
187 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 340 401,854,680 Rls. 11,985 $
188 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 3,307 401,462,807 Rls. 11,100 $
189 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي 215 399,543,856 Rls. 12,297 $
190 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 1,453 397,021,716 Rls. 12,243 $
191 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 3,899 388,899,756 Rls. 11,298 $
192 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 4,150 383,130,990 Rls. 11,427 $
193 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 800 373,808,720 Rls. 11,520 $
194 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 253 373,171,200 Rls. 11,295 $
195 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 44079500 چوب اره شده ياناهمواري گرفته شده ازدرازا ،لايه بري شده ياپوست كنده به ضخامت بيش از 6mmازگونه زبان گنجشك . 10,000 366,930,200 Rls. 10,706 $
196 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 174 363,276,887 Rls. 10,898 $
197 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 18061000 پودر کاکائو ,که به آن شکر (قند)يا موا د شيرين کننده ديگر ا فزوده شده باشد 3,744 356,229,168 Rls. 10,424 $
198 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 5,284 349,166,720 Rls. 10,568 $
199 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 21069080 کمكمل غذايي، 900 346,640,170 Rls. 10,114 $
200 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 6,035 310,544,500 Rls. 8,300 $
مجموع کل
70,446,841,770 ريال
مجموع کل
2,073,303 دلار