آمار کل " واردات از" کشور (مالزي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 7 1396 شهيدرجايي مالزي 40012100 صفحات دودي ا ز کائوچوي طبيعي 80,000 5,346,138,640 Rls. 157,666 $
202 4 1396 شهيدرجايي مالزي 34012030 صابون چيپس 200,000 5,302,167,086 Rls. 163,044 $
203 5 1396 شهيدرجايي مالزي 48052510 تست لاين توليدشده ا زحدا قل 20%خمير بکر(virgin pulp) به وزن هرمترمربع بيش از150گرم 219,030 5,226,159,839 Rls. 158,797 $
204 11 1396 شهيدرجايي مالزي 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 45,472 5,185,422,111 Rls. 141,641 $
205 5 1396 شهيدرجايي مالزي 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 96,000 5,171,303,424 Rls. 158,120 $
206 9 1396 شهيدرجايي مالزي 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 179,750 5,158,610,765 Rls. 146,315 $
207 5 1396 شهيدرجايي مالزي 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 32,878 5,117,012,120 Rls. 156,680 $
208 10 1396 شهيدرجايي مالزي 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 17,956 5,076,519,004 Rls. 143,313 $
209 6 1396 شهيدرجايي مالزي 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 15,164 5,035,717,580 Rls. 151,820 $
210 11 1396 شهيدرجايي مالزي 38160090 کک ک کک ساير 168,000 4,989,798,576 Rls. 135,034 $
211 10 1396 شهيدرجايي مالزي 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 99,000 4,956,336,000 Rls. 138,600 $
212 11 1396 شهيدرجايي مالزي 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 24,900 4,886,888,400 Rls. 135,600 $
213 5 1396 شهيدرجايي مالزي 40012100 صفحات دودي ا ز کائوچوي طبيعي 60,000 4,791,078,584 Rls. 146,324 $
214 10 1396 شهيدرجايي مالزي 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 74,000 4,764,599,076 Rls. 134,403 $
215 1 1396 شهيدرجايي مالزي 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 59,483 4,637,571,268 Rls. 143,009 $
216 4 1396 شهيدرجايي مالزي 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 20,000 4,633,726,500 Rls. 142,791 $
217 1 1396 شهيدرجايي مالزي 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 220,000 4,594,471,200 Rls. 141,735 $
218 8 1396 شهيدرجايي مالزي 39094030 ا لکيل فنوليک (گريد چسب ) 48,000 4,553,661,920 Rls. 131,360 $
219 7 1396 شهيدرجايي مالزي 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 60,800 4,523,606,366 Rls. 133,686 $
220 5 1396 شهيدرجايي مالزي 34012030 صابون چيپس 160,000 4,468,313,600 Rls. 136,400 $
221 8 1396 شهيدرجايي مالزي 29054500 گليسرول 160,000 4,379,943,900 Rls. 127,243 $
222 1 1396 شهيدرجايي مالزي 21069020 ا مولسيفاير 75,000 4,234,396,500 Rls. 130,611 $
223 10 1396 شهيدرجايي مالزي 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 140,434 4,210,355,018 Rls. 117,537 $
224 12 1396 شهيدرجايي مالزي 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 10,835 4,194,142,260 Rls. 113,190 $
225 8 1396 شهيدرجايي مالزي 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 58,800 4,134,180,804 Rls. 119,644 $
226 11 1396 شهيدرجايي مالزي 21069020 ا مولسيفاير 50,000 4,069,664,500 Rls. 111,960 $
227 7 1396 شهيدرجايي مالزي 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 63,700 3,987,010,560 Rls. 117,465 $
228 6 1396 شهيدرجايي مالزي 38249990 ک ک ک ساير 14,400 3,981,006,790 Rls. 120,022 $
229 6 1396 شهيدرجايي مالزي 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 35,123 3,923,119,005 Rls. 118,858 $
230 10 1396 شهيدرجايي مالزي 44123100 تخته چند لا ،پانل هاي روكش شده وچوب مطبق شده همانند حداقل بايك لايه خارجي ازچوب مناطق حاره اي طبق يادداشت 1فرعي فصل 44هرلايه باضخامت نه بيش از6ميلمتر . 120,000 3,899,822,737 Rls. 113,294 $
231 10 1396 شهيدرجايي مالزي 34012030 صابون چيپس 120,000 3,895,023,550 Rls. 108,027 $
232 8 1396 شهيدرجايي مالزي 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 130,050 3,842,522,067 Rls. 110,625 $
233 1 1396 شهيدرجايي مالزي 21069010 ا ستابيلايزر 10,000 3,779,938,800 Rls. 116,600 $
234 5 1396 شهيدرجايي مالزي 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 119 3,770,047,209 Rls. 115,274 $
235 12 1396 شهيدرجايي مالزي 29054500 گليسرول 100,000 3,753,936,000 Rls. 100,800 $
236 6 1396 شهيدرجايي مالزي 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 260,000 3,684,266,279 Rls. 111,718 $
237 9 1396 شهيدرجايي مالزي 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 60,480 3,669,701,259 Rls. 104,135 $
238 12 1396 شهيدرجايي مالزي 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 36,720 3,616,422,619 Rls. 97,281 $
239 12 1396 شهيدرجايي مالزي 39012040 ک ک ک گريد بادي: 70,000 3,603,083,400 Rls. 96,600 $
240 8 1396 شهيدرجايي مالزي 48052590 تست لاينر (مقوا لا?نر بازيافتي)، به وزن هر متر مربع بيش از 150 گرم، توليد شده از حداکثر 20 درصد خمير بكر 144,714 3,596,091,098 Rls. 104,925 $
241 12 1396 شهيدرجايي مالزي 21069020 ا مولسيفاير 65,000 3,572,718,000 Rls. 96,062 $
242 1 1396 شهيدرجايي مالزي 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 33,000 3,549,933,090 Rls. 109,505 $
243 8 1396 شهيدرجايي مالزي 03053900 ک ک ساير 20,959 3,517,645,070 Rls. 103,111 $
244 5 1396 شهيدرجايي مالزي 29157019 ساير ا ستئارات هاي فلزي غير از استئارات منيزيم گريد دارويي 90,000 3,468,385,800 Rls. 106,200 $
245 12 1396 شهيدرجايي مالزي 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 56,000 3,403,799,504 Rls. 91,257 $
246 12 1396 شهيدرجايي مالزي 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 16,800 3,394,067,640 Rls. 91,300 $
247 6 1396 شهيدرجايي مالزي 29055900 ساير مشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه الکل هاي غيرحلقوي غير از اتکلرووينول 70,000 3,388,580,950 Rls. 101,787 $
248 1 1396 شهيدرجايي مالزي 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 125,760 3,309,060,629 Rls. 102,068 $
249 10 1396 شهيدرجايي مالزي 21069020 ا مولسيفاير 60,000 3,242,009,760 Rls. 90,660 $
250 9 1396 شهيدرجايي مالزي 34012030 صابون چيپس 100,000 3,198,287,500 Rls. 90,762 $
251 12 1396 شهيدرجايي مالزي 84189100 مبلهاي طراحي شده برا ي کارگذا شتن تجهيزا ت سردکننده يامنجمدکننده 27,723 3,190,318,147 Rls. 85,819 $
252 7 1396 شهيدرجايي مالزي 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 70,000 3,170,947,500 Rls. 94,570 $
253 8 1396 شهيدرجايي مالزي 21069020 ا مولسيفاير 60,000 3,154,786,000 Rls. 92,947 $
254 7 1396 شهيدرجايي مالزي 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 105 3,089,184,422 Rls. 91,014 $
255 9 1396 شهيدرجايي مالزي 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 32,000 3,084,502,400 Rls. 87,370 $
256 7 1396 شهيدرجايي مالزي 39094030 ا لکيل فنوليک (گريد چسب ) 32,000 2,976,034,560 Rls. 87,680 $
257 10 1396 شهيدرجايي مالزي 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 20,000 2,918,228,640 Rls. 82,660 $
258 12 1396 شهيدرجايي مالزي 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 13,324 2,913,215,921 Rls. 78,721 $
259 11 1396 شهيدرجايي مالزي 48052590 تست لاينر (مقوا لا?نر بازيافتي)، به وزن هر متر مربع بيش از 150 گرم، توليد شده از حداکثر 20 درصد خمير بكر 97,657 2,912,959,080 Rls. 78,614 $
260 11 1396 شهيدرجايي مالزي 84281010 آسانسور 26,320 2,908,181,000 Rls. 82,525 $
261 7 1396 شهيدرجايي مالزي 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 34,906 2,904,870,496 Rls. 85,687 $
262 10 1396 شهيدرجايي مالزي 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 32,000 2,874,856,708 Rls. 79,733 $
263 7 1396 شهيدرجايي مالزي 38231200 ا سيد ا ولئيک 71,970 2,856,399,061 Rls. 85,053 $
264 4 1396 شهيدرجايي مالزي 21069020 ا مولسيفاير 59,996 2,839,488,552 Rls. 87,501 $
265 9 1396 شهيدرجايي مالزي 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 3,227 2,785,580,737 Rls. 79,022 $
266 7 1396 شهيدرجايي مالزي 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 2,445 2,769,488,000 Rls. 84,541 $
267 9 1396 شهيدرجايي مالزي 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 49,390 2,738,215,057 Rls. 77,611 $
268 11 1396 شهيدرجايي مالزي 38029010 خاك رنگبر 158,000 2,726,901,460 Rls. 74,260 $
269 8 1396 شهيدرجايي مالزي 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 32,000 2,723,440,840 Rls. 81,224 $
270 9 1396 شهيدرجايي مالزي 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 23,812 2,688,117,246 Rls. 78,093 $
271 6 1396 شهيدرجايي مالزي 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 17,667 2,677,972,016 Rls. 81,603 $
272 7 1396 شهيدرجايي مالزي 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 3,227 2,662,630,599 Rls. 78,446 $
273 5 1396 شهيدرجايي مالزي 72193100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز75/4 mm. 33,028 2,653,034,898 Rls. 80,987 $
274 4 1396 شهيدرجايي مالزي 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 89,600 2,649,104,640 Rls. 81,536 $
275 4 1396 شهيدرجايي مالزي 68051010 تسمه هاي سنباده بي ا نتها (endless)جهت وا حدهاي نئوپان روي تكيه گاه ازپارچه نسجي تاروپودباف 8,028 2,632,632,804 Rls. 81,029 $
276 6 1396 شهيدرجايي مالزي 38237020 لوريل ميرستيل الكل 40,090 2,553,012,592 Rls. 76,392 $
277 1 1396 شهيدرجايي مالزي 40025100 لاتکس کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين 47,300 2,552,626,664 Rls. 78,692 $
278 9 1396 شهيدرجايي مالزي 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,400 2,551,376,000 Rls. 72,400 $
279 11 1396 شهيدرجايي مالزي 29141100 استن 51,200 2,548,085,760 Rls. 69,390 $
280 12 1396 شهيدرجايي مالزي 38123910 ک ک ک آنت?­اکس?دان­ها 20,000 2,535,248,800 Rls. 67,971 $
281 11 1396 شهيدرجايي مالزي 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 2,570 2,501,877,000 Rls. 67,706 $
282 5 1396 شهيدرجايي مالزي 38029010 خاك رنگبر 158,000 2,458,562,950 Rls. 75,050 $
283 4 1396 شهيدرجايي مالزي 84189910 ا جزا ء و قطعات چيلرهاي جذبي 14,727 2,450,724,740 Rls. 75,504 $
284 9 1396 شهيدرجايي مالزي 34021110 سديم لوريل سولفات 28,000 2,426,326,266 Rls. 69,030 $
285 10 1396 شهيدرجايي مالزي 70195900 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه, که درجاي ديگرذکرنشده. 14,256 2,417,417,496 Rls. 66,616 $
286 7 1396 شهيدرجايي مالزي 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 28,000 2,394,263,340 Rls. 71,919 $
287 5 1396 شهيدرجايي مالزي 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 200,470 2,385,026,672 Rls. 73,172 $
288 9 1396 شهيدرجايي مالزي 21069020 ا مولسيفاير 50,000 2,378,700,000 Rls. 67,500 $
289 5 1396 شهيدرجايي مالزي 21069020 ا مولسيفاير 25,000 2,355,250,000 Rls. 72,116 $
290 7 1396 شهيدرجايي مالزي 38123990 ک ک ک ساير 40,000 2,332,302,000 Rls. 70,058 $
291 9 1396 شهيدرجايي مالزي 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 19,084 2,322,492,200 Rls. 65,905 $
292 5 1396 شهيدرجايي مالزي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 35,300 2,307,685,400 Rls. 70,600 $
293 1 1396 شهيدرجايي مالزي 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 3,245 2,288,794,662 Rls. 70,589 $
294 5 1396 شهيدرجايي مالزي 40113000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواع مورد مصرف در وسايل نقليه هوايي 5,400 2,284,027,240 Rls. 69,936 $
295 10 1396 شهيدرجايي مالزي 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 95,000 2,275,419,812 Rls. 64,736 $
296 12 1396 شهيدرجايي مالزي 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 4,000 2,246,209,000 Rls. 60,423 $
297 9 1396 شهيدرجايي مالزي 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 2,222 2,230,471,530 Rls. 63,294 $
298 11 1396 شهيدرجايي مالزي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 137,497 2,195,067,700 Rls. 60,050 $
299 1 1396 شهيدرجايي مالزي 39201050 صفحه ،ورق ياتيغه ا سترچ ازپليمرهاي اتيلن 30,735 2,193,922,984 Rls. 67,680 $
300 5 1396 شهيدرجايي مالزي 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاکريلات متيل, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 25,665 2,185,774,772 Rls. 66,927 $
مجموع کل
341,560,020,721 ريال
مجموع کل
9,946,761 دلار