آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [7] [6]   [4] [3] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
401 10 1396 شهيدرجايي هند 25291000 فلداسپات (Feldspat) 3,182,000 12,228,795,806 Rls. 340,982 $
402 6 1396 شهيدرجايي هند 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 82,993 12,228,719,500 Rls. 367,328 $
403 6 1396 شهيدرجايي هند 29189910 ناپروكسن 10,000 12,209,889,600 Rls. 370,279 $
404 7 1396 شهيدرجايي هند 29341000 تركيباتي كه ساختار آن داراي يك حلقه تيازول (هيدروژنه شده يا نشده) متراكم نشده باشد 15,670 12,171,310,380 Rls. 361,122 $
405 10 1396 شهيدرجايي هند 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 35,618 12,166,471,394 Rls. 338,817 $
406 9 1396 شهيدرجايي هند 84462100 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ا زنوع ماکودار برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm داراي موتور 51,489 12,093,176,200 Rls. 345,865 $
407 8 1396 شهيدرجايي هند 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 14,521 12,067,784,053 Rls. 352,107 $
408 9 1396 شهيدرجايي هند 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 71,768 11,936,709,440 Rls. 340,452 $
409 10 1396 شهيدرجايي هند 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 318,319 11,874,111,534 Rls. 331,955 $
410 11 1396 شهيدرجايي هند 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 77,500 11,854,407,500 Rls. 323,471 $
411 9 1396 شهيدرجايي هند 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 61,730 11,848,397,213 Rls. 336,060 $
412 9 1396 شهيدرجايي هند 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 300,206 11,812,328,090 Rls. 335,216 $
413 7 1396 شهيدرجايي هند 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 250,000 11,809,150,000 Rls. 354,168 $
414 8 1396 شهيدرجايي هند 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 44,980 11,802,786,026 Rls. 352,007 $
415 5 1396 شهيدرجايي هند 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 59,046 11,775,031,520 Rls. 360,480 $
416 8 1396 شهيدرجايي هند 38089212 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 سم تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي : قارچ كش ها 20,000 11,774,400,000 Rls. 343,547 $
417 7 1396 شهيدرجايي هند 87141090 ک ک ک ساير 25,267 11,742,287,989 Rls. 353,617 $
418 8 1396 شهيدرجايي هند 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 85,632 11,720,670,868 Rls. 335,211 $
419 6 1396 شهيدرجايي هند 32062090 ک ک ک ساير پيگمان ها وفرآورده ها براساس تركيبات كروم بجز گرانول مستربچ 85,225 11,704,078,356 Rls. 354,763 $
420 12 1396 شهيدرجايي هند 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 5,600 11,701,218,280 Rls. 315,886 $
421 6 1396 شهيدرجايي هند 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 177,697 11,695,538,664 Rls. 354,993 $
422 12 1396 شهيدرجايي هند 29163990 ساير ا سيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذکور 24,000 11,686,944,000 Rls. 315,314 $
423 7 1396 شهيدرجايي هند 25291000 فلداسپات (Feldspat) 3,246,900 11,656,305,192 Rls. 345,527 $
424 11 1396 شهيدرجايي هند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 356,250 11,643,998,625 Rls. 320,342 $
425 6 1396 شهيدرجايي هند 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 102,797 11,621,263,266 Rls. 347,801 $
426 12 1396 شهيدرجايي هند 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 239,640 11,601,387,000 Rls. 310,073 $
427 7 1396 شهيدرجايي هند 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 113,600 11,591,235,200 Rls. 346,446 $
428 10 1396 شهيدرجايي هند 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 321,875 11,563,289,763 Rls. 326,194 $
429 5 1396 شهيدرجايي هند 29213090 ک ک ک ساير 22,280 11,520,789,240 Rls. 352,891 $
430 12 1396 شهيدرجايي هند 29141100 استن 281,600 11,511,768,182 Rls. 308,882 $
431 5 1396 شهيدرجايي هند 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 117,530 11,497,535,264 Rls. 351,645 $
432 9 1396 شهيدرجايي هند 54031000 نخ بسيارمقاوم ا ز ريون ويسکوز,آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 149,360 11,485,496,320 Rls. 325,859 $
433 12 1396 شهيدرجايي هند 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate)بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده ( coating) 3,450 11,480,000,000 Rls. 308,810 $
434 9 1396 شهيدرجايي هند 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 154,749 11,467,127,705 Rls. 327,115 $
435 5 1396 شهيدرجايي هند 84412000 ماشين هابرا ي ساختن کيسه ياپاکتهاي کاغذي يامقوا ئي 11,950 11,462,250,000 Rls. 352,197 $
436 12 1396 شهيدرجايي هند 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 255,513 11,455,749,090 Rls. 307,031 $
437 12 1396 شهيدرجايي هند 28371100 سيانورها وا کسي سيانورهاي سديم 112,000 11,408,174,624 Rls. 306,878 $
438 8 1396 شهيدرجايي هند 28241000 منوا کسيدسرب (مردا رسنگ) 135,000 11,318,670,000 Rls. 325,904 $
439 8 1396 شهيدرجايي هند 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشک کرده 548,491 11,308,712,507 Rls. 327,723 $
440 11 1396 شهيدرجايي هند 26151010 ک ک ک پودر س?ل?کات ز?رکون?وم با مش بالا? 200 175,000 11,303,200,000 Rls. 308,067 $
441 7 1396 شهيدرجايي هند 87019420 ک ک ک تراكتور كشاورزي با قدرت کمتر از 120 اسب بخار 79,680 11,299,921,920 Rls. 343,344 $
442 1 1396 شهيدرجايي هند 38089222 - - - - LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل محصول اماده شيميايي 99,060 11,278,904,980 Rls. 347,876 $
443 7 1396 شهيدرجايي هند 29211100 مونو، دييا تري متيل آمين کو املاح آنها 103,400 11,277,240,000 Rls. 337,375 $
444 4 1396 شهيدرجايي هند 72029930 فروسيليکوکلسيم (سيکليوکلسيم ) 262,812 11,226,584,904 Rls. 345,831 $
445 8 1396 شهيدرجايي هند 40118090 ک ک ک سا?ر 89,251 11,187,222,833 Rls. 325,222 $
446 12 1396 شهيدرجايي هند 84431600 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلکسوگرا فيک 12,000 11,186,100,000 Rls. 318,248 $
447 10 1396 شهيدرجايي هند 29161200 استرهاي اسيد اكريليك 204,000 11,161,744,236 Rls. 310,343 $
448 9 1396 شهيدرجايي هند 28241000 منوا کسيدسرب (مردا رسنگ) 120,000 11,130,505,500 Rls. 315,987 $
449 4 1396 شهيدرجايي هند 52052400 ک نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسي تكس بوده ولي كمتراز 125 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد) 137,894 11,129,442,509 Rls. 341,830 $
450 11 1396 شهيدرجايي هند 72024110 ک ک ک داراي بيش از 4 درصد ولي مساوي يا كمتر از 245,000 11,113,756,209 Rls. 302,166 $
451 4 1396 شهيدرجايي هند 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 193,356 11,107,522,524 Rls. 342,032 $
452 7 1396 شهيدرجايي هند 38089219 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 سم تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 80,000 11,082,800,000 Rls. 328,311 $
453 9 1396 شهيدرجايي هند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 400,000 11,081,600,000 Rls. 314,470 $
454 9 1396 شهيدرجايي هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 259,446 11,057,348,803 Rls. 313,964 $
455 10 1396 شهيدرجايي هند 38089221 - - - - LD50 حداكثر 2000 محصول اماده شيميايي 86,300 11,040,972,800 Rls. 309,897 $
456 5 1396 شهيدرجايي هند 54031000 نخ بسيارمقاوم ا ز ريون ويسکوز,آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 149,040 11,032,238,880 Rls. 337,868 $
457 5 1396 شهيدرجايي هند 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 51,840 11,032,081,200 Rls. 336,765 $
458 8 1396 شهيدرجايي هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 34,205 11,027,936,084 Rls. 322,007 $
459 9 1396 شهيدرجايي هند 52061400 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسيکتكس بوده ولي كمتر از 125 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد) 125,548 11,021,815,168 Rls. 312,032 $
460 6 1396 شهيدرجايي هند 72029990 سايرآلياژهاي آهن (فروآلياژها) غير مذکور درجاي ديگر 248,793 10,956,503,067 Rls. 332,003 $
461 10 1396 شهيدرجايي هند 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 210,000 10,951,938,500 Rls. 305,924 $
462 7 1396 شهيدرجايي هند 74050000 آلياژهاي مادرا زمس. 50,217 10,944,696,627 Rls. 326,415 $
463 12 1396 شهيدرجايي هند 52061400 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسيکتكس بوده ولي كمتر از 125 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد) 122,440 10,930,778,916 Rls. 293,438 $
464 4 1396 شهيدرجايي هند 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 297,010 10,908,488,029 Rls. 335,733 $
465 8 1396 شهيدرجايي هند 29419010 ک ک ک سفالكسين منوهيدرات 7,100 10,904,696,880 Rls. 318,172 $
466 4 1396 شهيدرجايي هند 54031000 نخ بسيارمقاوم ا ز ريون ويسکوز,آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 149,040 10,902,574,080 Rls. 335,731 $
467 5 1396 شهيدرجايي هند 38231100 اسيد استئاريك 294,799 10,842,104,708 Rls. 332,240 $
468 6 1396 شهيدرجايي هند 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 484,000 10,829,209,600 Rls. 329,045 $
469 11 1396 شهيدرجايي هند 38089221 - - - - LD50 حداكثر 2000 محصول اماده شيميايي 77,000 10,805,616,000 Rls. 296,656 $
470 9 1396 شهيدرجايي هند 73029000 لوا زم را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد, که درجاي ديگرذکرنشده. 86,378 10,791,613,800 Rls. 306,232 $
471 8 1396 شهيدرجايي هند 72024120 فروکروم منگنز دا را ي بيشتر ا ز 6 درصد وزني كربن 324,000 10,786,145,328 Rls. 312,118 $
472 8 1396 شهيدرجايي هند 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 92,702 10,776,922,252 Rls. 314,294 $
473 10 1396 شهيدرجايي هند 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 206,000 10,754,632,230 Rls. 299,467 $
474 10 1396 شهيدرجايي هند 29141100 استن 307,200 10,743,540,592 Rls. 299,744 $
475 7 1396 شهيدرجايي هند 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 51,149 10,739,064,000 Rls. 320,200 $
476 4 1396 شهيدرجايي هند 29319090 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 233,200 10,713,381,232 Rls. 330,006 $
477 8 1396 شهيدرجايي هند 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 50,356 10,695,023,370 Rls. 313,310 $
478 10 1396 شهيدرجايي هند 09042290 ميوه گونه هاي Capsicum يا Pimenta خشك شده، خرد شده وسابيده غير از در بسته بندي براي خرده فروشي 191,465 10,670,493,239 Rls. 296,003 $
479 10 1396 شهيدرجايي هند 72125090 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت نوردشده، باپهناي کمتراز600mm آبکاري يا اندودشده با سايرموادغيرمذکور 71,844 10,661,816,362 Rls. 300,313 $
480 11 1396 شهيدرجايي هند 25291000 فلداسپات (Feldspat) 2,668,500 10,661,385,633 Rls. 291,631 $
481 6 1396 شهيدرجايي هند 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 124,892 10,645,989,952 Rls. 322,620 $
482 5 1396 شهيدرجايي هند 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 6,525 10,635,007,800 Rls. 326,533 $
483 5 1396 شهيدرجايي هند 74050000 آلياژهاي مادرا زمس. 49,783 10,610,554,298 Rls. 323,584 $
484 12 1396 شهيدرجايي هند 28332950 سولفات سرب 110,000 10,590,596,000 Rls. 285,305 $
485 1 1396 شهيدرجايي هند 54031000 نخ بسيارمقاوم ا ز ريون ويسکوز,آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 149,040 10,579,351,032 Rls. 326,241 $
486 12 1396 شهيدرجايي هند 72241090 ک ک ک ساير 366,185 10,546,803,246 Rls. 282,764 $
487 12 1396 شهيدرجايي هند 38123940 ک ک ک پا?دارکننده­ها بر پا?ه قلع 44,000 10,515,475,520 Rls. 283,927 $
488 12 1396 شهيدرجايي هند 38089219 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 سم تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 103,000 10,451,200,000 Rls. 280,221 $
489 5 1396 شهيدرجايي هند 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 524,065 10,428,439,094 Rls. 319,705 $
490 11 1396 شهيدرجايي هند 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 2,173 10,399,104,000 Rls. 295,111 $
491 10 1396 شهيدرجايي هند 29213090 ک ک ک ساير 8,000 10,357,954,565 Rls. 288,192 $
492 12 1396 شهيدرجايي هند 28012000 يد 9,600 10,341,504,000 Rls. 277,260 $
493 10 1396 شهيدرجايي هند 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 115,080 10,324,120,320 Rls. 287,332 $
494 8 1396 شهيدرجايي هند 84462100 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ا زنوع ماکودار برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm داراي موتور 10,031 10,320,269,400 Rls. 295,160 $
495 5 1396 شهيدرجايي هند 72223000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, که درجاي ديگرذکرنشده. 178,097 10,297,567,171 Rls. 315,629 $
496 11 1396 شهيدرجايي هند 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 317,000 10,294,069,760 Rls. 281,995 $
497 6 1396 شهيدرجايي هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 140,734 10,277,613,756 Rls. 309,856 $
498 10 1396 شهيدرجايي هند 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 137,600 10,261,152,224 Rls. 286,417 $
499 11 1396 شهيدرجايي هند 40118090 ک ک ک سا?ر 79,823 10,241,765,136 Rls. 280,767 $
500 12 1396 شهيدرجايي هند 29171990 ساير اسيدهاي پلي کربوکسيليک غيرحلقوي انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها وپراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از فروس فوصارات . 18,940 10,213,895,600 Rls. 275,697 $
مجموع کل
1,115,579,954,260 ريال
مجموع کل
32,221,584 دلار