آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 25291000 فلداسپات (Feldspat) 3,605,000 12,065,832,127 Rls. 371,873 $
102 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع کردن هوا ياسايرگازها 40,350 12,003,400,000 Rls. 370,002 $
103 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 189,025 11,986,604,650 Rls. 369,521 $
104 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29189910 ناپروكسن 10,000 11,894,220,000 Rls. 366,608 $
105 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 17,255 11,730,698,945 Rls. 361,530 $
106 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 40119490 سايرلاستيک رويي چرخ بادي غيرمذكور موردا ستفاده دروسايل نقليه ساختماني دا را ي طوقه بيشترا ز61سانتيمتربدون توليد داخل 97,608 11,652,238,315 Rls. 359,216 $
107 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 223,200 11,472,908,032 Rls. 353,598 $
108 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 38,450 11,404,016,000 Rls. 351,433 $
109 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29032300 تترا کلروا تيلن (پرکلروا تيلن ) 312,510 11,345,558,604 Rls. 349,756 $
110 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 189,670 11,288,065,316 Rls. 348,007 $
111 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 1,161 11,238,462,400 Rls. 346,449 $
112 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 217,475 11,153,797,361 Rls. 343,738 $
113 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29212990 ساير پلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها بجز ترت بوتيل آمين كلاولانات 158,400 11,107,701,792 Rls. 342,428 $
114 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 85142000 كوره ها و فرها كه به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك عمل مي كنند 34,622 11,059,882,000 Rls. 340,970 $
115 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 55095100 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باا لياف غيريکسره مصنوعي,غيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 105,730 11,012,064,164 Rls. 339,367 $
116 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 73102190 قوطيهاي غيرمذکورباگنجايش کمترا ز50ليترکه با لحيم کردن ياپرس كردن بسته ميشوند 1,615 10,970,080,000 Rls. 338,176 $
117 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 136,000 10,938,617,600 Rls. 337,125 $
118 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 28372000 سيانورهاي کمپلکس 157,500 10,905,452,335 Rls. 336,080 $
119 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 15153000 روغن کرچک و ا جزا ء آن 211,775 10,878,862,956 Rls. 335,317 $
120 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 82,806 10,821,763,200 Rls. 333,680 $
121 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 1,757 10,693,702,800 Rls. 329,656 $
122 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 220,000 10,530,599,840 Rls. 324,513 $
123 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29054410 سوربيتول محلول درآب (D-گلوسيتول) 624,000 10,454,213,755 Rls. 322,312 $
124 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 100,880 10,335,711,666 Rls. 318,550 $
125 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 28275900 برمورها واکسي برومورها غير از برومور سديم يا پتاسيم 131,330 10,290,090,400 Rls. 317,124 $
126 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 6,812 10,251,217,880 Rls. 316,171 $
127 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 4,000 10,233,450,000 Rls. 315,388 $
128 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 5,980 10,197,238,500 Rls. 314,303 $
129 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 28332950 سولفات سرب 125,000 10,018,693,700 Rls. 308,878 $
130 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 3,475 9,899,417,600 Rls. 305,069 $
131 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 03034200 يلوفين Yellofin tunas (Thunnus albacares( 137,993 9,834,642,817 Rls. 303,099 $
132 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 105,840 9,775,487,646 Rls. 301,376 $
133 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 119,153 9,734,400,000 Rls. 300,037 $
134 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 52061400 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسيکتكس بوده ولي كمتر از 125 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد) 120,663 9,703,517,024 Rls. 299,043 $
135 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29232010 لستينکها 163,160 9,629,730,888 Rls. 296,791 $
136 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 32062090 ک ک ک ساير پيگمان ها وفرآورده ها براساس تركيبات كروم بجز گرانول مستربچ 86,000 9,579,536,875 Rls. 295,211 $
137 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 157,600 9,553,511,200 Rls. 294,520 $
138 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 77,520 9,104,252,892 Rls. 280,649 $
139 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 100,000 8,933,194,350 Rls. 275,319 $
140 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يانشده ياپيپرا زين 20,000 8,820,140,000 Rls. 271,816 $
141 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يانشده ياپيپرا زين 20,000 8,785,000,000 Rls. 270,774 $
142 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 68,623 8,692,112,500 Rls. 267,911 $
143 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 225,585 8,633,581,300 Rls. 266,108 $
144 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 28,820 8,629,178,480 Rls. 265,918 $
145 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 38089212 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 سم تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي : قارچ كش ها 16,940 8,602,990,000 Rls. 265,170 $
146 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 28183090 ساير هيدروا کسيد آلومينيوم ها بجز ژل هيدرواکسيد آلومينيوم گريد دارويي وپودرهيدروکسيدآلومينيوم گريد دا رويي 968,000 8,446,257,600 Rls. 260,292 $
147 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 133,946 8,176,748,450 Rls. 251,995 $
148 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 18,178 8,017,026,000 Rls. 247,152 $
149 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 151,720 7,942,119,834 Rls. 244,832 $
150 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 69031000 ا شياءسرا ميکي نسوز,که درجاي ديگرذکرنشده, بابيش ا ز50%گرا فيت ياديگرکربن ها. 88,742 7,880,476,787 Rls. 242,957 $
151 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 259,600 7,803,263,775 Rls. 240,545 $
152 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 13023200 لعابکها و مواد غليظکكننده،کحتي تغييريافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب يا دانه گواره 180,000 7,669,496,239 Rls. 236,427 $
153 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 55101100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره مصنوعي,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 115,200 7,654,026,240 Rls. 235,900 $
154 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 11,993 7,616,426,000 Rls. 234,807 $
155 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 100,800 7,601,551,360 Rls. 234,260 $
156 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 54033100 نخ يک لا از ريون ويسکوز، باتاب 120دور يا کمتر در متر، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 48,122 7,538,377,311 Rls. 232,374 $
157 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 114,000 7,501,403,680 Rls. 231,165 $
158 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 44069000 تراورس چوب? برا? راه آهن ?ا تراموا? ?ا همانند آغشته شده 237,060 7,366,136,400 Rls. 226,993 $
159 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29054410 سوربيتول محلول درآب (D-گلوسيتول) 456,000 7,315,473,000 Rls. 225,448 $
160 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 84,800 7,255,651,200 Rls. 223,574 $
161 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 8,883 7,238,717,600 Rls. 223,149 $
162 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 21069080 کمكمل غذايي، 5,528 7,058,796,506 Rls. 217,569 $
163 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 72024920 فروکروم دا را ي وزن بيشترا ز 05/0ولي مساوي ياكمتراز5/0درصدکربن 270,000 7,035,376,800 Rls. 216,800 $
164 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 28,800 7,018,072,000 Rls. 216,274 $
165 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 72125090 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت نوردشده، باپهناي کمتراز600mm آبکاري يا اندودشده با سايرموادغيرمذکور 53,257 6,915,266,198 Rls. 213,198 $
166 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 184,800 6,896,148,000 Rls. 212,608 $
167 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 33013000 شبه رزينکها (رزينووئيدها) 6,300 6,795,967,940 Rls. 209,506 $
168 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 72202000 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي کمترا ز600mm 63,464 6,770,217,200 Rls. 208,777 $
169 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 32062090 ک ک ک ساير پيگمان ها وفرآورده ها براساس تركيبات كروم بجز گرانول مستربچ 62,000 6,616,360,545 Rls. 203,988 $
170 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 245,469 6,538,431,221 Rls. 201,554 $
171 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 5,000 6,526,000,000 Rls. 201,184 $
172 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 69031000 ا شياءسرا ميکي نسوز,که درجاي ديگرذکرنشده, بابيش ا ز50%گرا فيت ياديگرکربن ها. 72,085 6,524,082,529 Rls. 201,050 $
173 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29163930 ماده اوليه دارويي ايبوپروفن 20,175 6,511,247,550 Rls. 200,652 $
174 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 38013000 خميرهاي كربنکدار براي الكترودها و خميرهاي مشابه براي پوشش داخلي كورهکها 400,000 6,494,300,000 Rls. 200,225 $
175 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 62,283 6,371,747,257 Rls. 196,450 $
176 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 27,905 6,361,875,920 Rls. 196,080 $
177 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 27,121 6,356,117,257 Rls. 195,953 $
178 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 63,000 6,289,054,494 Rls. 193,814 $
179 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 74101190 ساير ورق ونوارهاي نازک بدون تکيه گاه ازمس تصفيه شده به ضخامت بيشترا ز50 ميکرون وحداكثر 0.15 ميلي متر . 24,551 6,271,872,444 Rls. 193,349 $
180 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 38089222 - - - - LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل محصول اماده شيميايي 49,800 6,233,430,000 Rls. 192,176 $
181 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 38089321 - - - - LD50 حداكثر 2000 محصول اماده شيميايي 41,608 6,225,553,820 Rls. 191,925 $
182 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 26140000 سنگ تتيان وکنسانتره هاي آن 224,000 6,181,295,904 Rls. 190,569 $
183 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 59113200 پارچه هاي نسجي ونمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبيشتر. 6,178 6,180,991,000 Rls. 190,487 $
184 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 28241000 منوا کسيدسرب (مردا رسنگ) 75,400 6,115,510,340 Rls. 188,457 $
185 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 125,000 6,114,448,000 Rls. 188,538 $
186 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 09083190 هل خرد نشده ونسابيده در بستهکبندي آماده براي غيرخرده فروشي 28,504 6,075,147,700 Rls. 187,226 $
187 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 354,760 6,071,854,581 Rls. 187,189 $
188 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29171990 ساير اسيدهاي پلي کربوکسيليک غيرحلقوي انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها وپراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از فروس فوصارات . 5,000 6,064,059,600 Rls. 186,880 $
189 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 96020010 کپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين 7,994 5,975,709,431 Rls. 184,212 $
190 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29252990 ساير ايمين ها ومشتقات آنها ،املاح آنها غيراز متفورمين وکلرودي مفورم 5,000 5,888,460,000 Rls. 181,468 $
191 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29032300 تترا کلروا تيلن (پرکلروا تيلن ) 156,420 5,842,481,897 Rls. 180,084 $
192 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 60,960 5,742,638,468 Rls. 177,018 $
193 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 84612000 ماشين هاي شکل دا دن ياشکافدا رکردن برا ي کارکردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 119,742 5,721,012,346 Rls. 176,302 $
194 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 64,204 5,719,121,288 Rls. 176,362 $
195 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 72223000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, که درجاي ديگرذکرنشده. 170,253 5,697,290,900 Rls. 175,600 $
196 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 55095100 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باا لياف غيريکسره مصنوعي,غيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 59,166 5,679,711,435 Rls. 175,096 $
197 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29335960 ---نيكلوزامايد پيپرازين 15,000 5,626,094,800 Rls. 173,425 $
198 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 164,564 5,607,134,094 Rls. 172,791 $
199 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 100,000 5,572,200,000 Rls. 171,780 $
200 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 291,480 5,563,601,208 Rls. 171,461 $
مجموع کل
834,117,670,059 ريال
مجموع کل
25,710,527 دلار