آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 22,325 5,543,766,484 Rls. 170,856 $
202 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي، نو،استخوا ن شاه ماهي براي نواقل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 cm بدون توليد داخل 54,022 5,533,538,345 Rls. 170,540 $
203 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 26140000 سنگ تتيان وکنسانتره هاي آن 196,000 5,528,958,680 Rls. 170,415 $
204 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 72261100 محصولات تخت نوردا زفولاد سيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي كمتراز 600mmداراي دانه هاي جهت دارشده 80,000 5,475,853,500 Rls. 168,779 $
205 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 54031000 نخ بسيارمقاوم ا ز ريون ويسکوز,آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 74,520 5,440,556,160 Rls. 167,691 $
206 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 32041290 موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر 12,000 5,400,663,250 Rls. 166,521 $
207 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 50,800 5,365,511,130 Rls. 165,407 $
208 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 200,000 5,317,062,500 Rls. 163,874 $
209 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 80,000 5,234,349,120 Rls. 161,335 $
210 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 96020010 کپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين 7,426 5,165,295,924 Rls. 160,852 $
211 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 60,000 5,128,027,080 Rls. 158,092 $
212 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 60,936 5,114,132,424 Rls. 157,602 $
213 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 74101290 ساير ورق ونوارهاي نازک مسي بدون تکيه گاه ا ز آلياژهاي مس به ضخامت حداكثر 0.15 ميلي متر 23,673 5,091,940,325 Rls. 156,975 $
214 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 38237010 ا لکلهاي چرب ا توکسيله 96,000 5,069,246,400 Rls. 156,323 $
215 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 4,184 5,027,285,250 Rls. 154,953 $
216 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 33,000 5,024,343,840 Rls. 154,840 $
217 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 48043110 کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمترسفيد نشده 200,032 4,931,118,853 Rls. 152,012 $
218 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 17,988 4,766,688,846 Rls. 146,916 $
219 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 52,000 4,745,080,704 Rls. 146,232 $
220 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي. 50,250 4,738,850,376 Rls. 146,051 $
221 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29319090 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 125,400 4,727,834,572 Rls. 145,763 $
222 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 132,500 4,727,610,250 Rls. 145,750 $
223 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 8,184 4,707,567,856 Rls. 145,089 $
224 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 32,286 4,630,543,920 Rls. 142,752 $
225 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 135,000 4,487,208,165 Rls. 138,306 $
226 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 86021000 لکوموتيوهاي ديزلي - برقي 6,452 4,469,240,460 Rls. 138,029 $
227 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 09103020 زرد چوبه به صورت کوبيده دربسته بنديهاي غيرخرده فروشي 92,500 4,433,369,600 Rls. 136,668 $
228 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 39,810 4,432,516,050 Rls. 136,650 $
229 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate)بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده ( coating) 1,315 4,356,702,000 Rls. 134,400 $
230 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 76069110 --- قرص آلومينيومي (پولك) از آلومينيوم غير ممزوج 48,000 4,325,412,672 Rls. 133,344 $
231 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 72269100 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, فقطگرم نوردشده, باپهناي کمترا ز600mm غيرمذکوردرجاي ديگر 205,000 4,290,096,500 Rls. 132,251 $
232 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 13,883 4,275,109,444 Rls. 131,805 $
233 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 32041110 ---گرانول مستربچ (Master Batch) 9,984 4,236,487,190 Rls. 130,683 $
234 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 43,463 4,231,708,428 Rls. 130,426 $
235 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 25291000 فلداسپات (Feldspat) 1,246,500 4,214,949,779 Rls. 129,945 $
236 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 38089222 - - - - LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل محصول اماده شيميايي 42,760 4,181,689,239 Rls. 128,877 $
237 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29239000 ا ملاح و هيدروکسيدهاي آمونيوم چهارتايي 15,000 4,156,850,200 Rls. 128,126 $
238 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 74101190 ساير ورق ونوارهاي نازک بدون تکيه گاه ازمس تصفيه شده به ضخامت بيشترا ز50 ميکرون وحداكثر 0.15 ميلي متر . 16,703 4,141,843,977 Rls. 127,635 $
239 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 40116390 لاستيک رويي چرخ بادي نودر وسايل نقليه ساختماني باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي قطر طوقه بيش ا ز61 سانتيمتر بدون توليد داخل 32,748 4,099,535,673 Rls. 126,383 $
240 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 08011200 نارگيل در قسمت دروني پوسته 136,500 4,086,910,800 Rls. 126,000 $
241 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 38130000 تركيبات و خرج براي دستگاهکهاي آتشکنشاني؛ نارنجكکها و بمبکهاي آتشکنشاني. 12,340 4,085,507,400 Rls. 125,925 $
242 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 28332950 سولفات سرب 50,000 4,069,483,850 Rls. 125,412 $
243 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 76,390 4,006,706,925 Rls. 123,496 $
244 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 84189910 ا جزا ء و قطعات چيلرهاي جذبي 55,755 3,996,484,800 Rls. 123,200 $
245 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29211100 مونو، دييا تري متيل آمين کو املاح آنها 74,400 3,983,151,348 Rls. 122,778 $
246 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 73023000 سوزن ريل تقاطعي ،ميله سوزنباني وسايرقطعات تقاطعي راه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 55,040 3,981,131,140 Rls. 122,655 $
247 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 38029010 خاك رنگبر 288,000 3,978,594,240 Rls. 122,658 $
248 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 19,814 3,974,792,188 Rls. 122,512 $
249 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 32041190 ک ک ک ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 22,770 3,963,235,028 Rls. 122,157 $
250 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 45,165 3,917,497,770 Rls. 120,766 $
251 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29269000 ساير ترکيبات داراي عامل نيتريل غير از رديفهاي 29261000 لغايت 29263000 13,000 3,874,896,000 Rls. 119,414 $
252 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 77,350 3,869,671,283 Rls. 119,274 $
253 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 21,930 3,866,996,870 Rls. 119,213 $
254 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 11,480 3,807,278,578 Rls. 117,376 $
255 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 74032100 آلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج )به صورت كارنشده 20,000 3,780,000,000 Rls. 116,483 $
256 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 16,973 3,764,845,817 Rls. 116,067 $
257 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 43,000 3,729,536,244 Rls. 114,953 $
258 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 135,100 3,723,164,025 Rls. 114,787 $
259 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 196,960 3,711,003,119 Rls. 114,382 $
260 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29291090 --- ساير 38,400 3,627,383,040 Rls. 111,796 $
261 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 106,854 3,577,534,992 Rls. 110,268 $
262 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 38123040 پايدا رکننده ها برپايه قلع 17,600 3,572,997,120 Rls. 110,104 $
263 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده باموا دپلاستيکي (بجزچسبها)سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از150گرم 101,819 3,571,719,225 Rls. 110,089 $
264 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 92,000 3,555,059,320 Rls. 109,598 $
265 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 59113200 پارچه هاي نسجي ونمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبيشتر. 1,113 3,507,660,174 Rls. 108,156 $
266 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 84439100 قطعات و ملحقات ماشينکآلات چاپ مورد استفاده براي چاپ بوسيله صفحات، سيلندرها و ساير اجزاي چاپ مشمول رديف 4284 : 18,464 3,497,936,000 Rls. 107,798 $
267 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 193,147 3,490,935,902 Rls. 107,622 $
268 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29309090 ساير ترکيبات آلي- گوگردي، که درجاي ديگري مذکورنباشند 60,000 3,489,580,680 Rls. 107,574 $
269 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 83,000 3,475,892,040 Rls. 107,150 $
270 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 38089219 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 سم تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 25,800 3,459,302,400 Rls. 106,603 $
271 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 72223000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, که درجاي ديگرذکرنشده. 106,541 3,432,726,490 Rls. 105,820 $
272 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 28,175 3,430,813,952 Rls. 105,767 $
273 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 17021900 لاکتوز و شربت لاکتوز دا را ي کمتر ا ز 99% وزني لاکتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشک 48,000 3,363,051,120 Rls. 103,679 $
274 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 64,000 3,348,933,760 Rls. 103,212 $
275 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 99,876 3,337,073,891 Rls. 102,872 $
276 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 72112990 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت نوردشده فقط سردنورد شده با پهناي حدا قل 600mmوضخامت 5/0ميلي متر وبيشتر 235,260 3,314,526,407 Rls. 102,212 $
277 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده باموا دپلاستيکي (بجزچسبها)سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از150گرم 92,874 3,277,474,607 Rls. 101,041 $
278 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 28332960 سولفات کروم 120,000 3,272,850,000 Rls. 100,900 $
279 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 32042090 --- ساير محصولات آلي سنتيك از انواع كه به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت استعمال مي شوند بجز گرانول مستربچ 27,100 3,261,725,342 Rls. 100,554 $
280 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 883 3,244,472,000 Rls. 100,018 $
281 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29299000 سايرترکيبات داراي ديگرعوامل ازته غير از ايزوسياناتها 5,320 3,222,952,380 Rls. 99,360 $
282 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 26,948 3,221,536,936 Rls. 99,287 $
283 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 102,380 3,219,657,727 Rls. 99,390 $
284 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 5,290 3,211,376,294 Rls. 98,982 $
285 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 48043900 کاغذومقوا ي کرا فت (به ا ستثناءسفيدنشده )به شکل رول ياورق هرمترمربع حدا کثر150گرم 128,520 3,206,359,372 Rls. 98,843 $
286 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29071100 فنل (هيدروکسي بنزن ) و ا ملاح آن 80,000 3,205,740,000 Rls. 98,836 $
287 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 48043900 کاغذومقوا ي کرا فت (به ا ستثناءسفيدنشده )به شکل رول ياورق هرمترمربع حدا کثر150گرم 128,520 3,193,686,015 Rls. 98,416 $
288 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 35,100 3,183,329,999 Rls. 98,138 $
289 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,021 3,175,040,000 Rls. 98,019 $
290 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 13,000 3,148,846,520 Rls. 97,055 $
291 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 38089990 --- ساير حشره كش ها غيرمذكور 24,163 3,135,014,577 Rls. 96,619 $
292 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 52052400 ک نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسي تكس بوده ولي كمتراز 125 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد) 38,828 3,131,102,822 Rls. 96,487 $
293 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 9,641 3,107,008,896 Rls. 95,745 $
294 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 40030000 کائوچوي دوباره ا حياءشده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 110,000 3,096,185,000 Rls. 95,447 $
295 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 34012030 صابون چيپس 100,000 3,075,450,000 Rls. 94,819 $
296 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 46,382 3,069,351,704 Rls. 94,568 $
297 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 29309090 ساير ترکيبات آلي- گوگردي، که درجاي ديگري مذکورنباشند 64,000 3,051,852,000 Rls. 94,081 $
298 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 40,800 3,043,841,160 Rls. 93,840 $
299 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 75,000 2,989,665,000 Rls. 92,129 $
300 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 1,985 2,969,843,400 Rls. 91,563 $
مجموع کل
399,706,920,855 ريال
مجموع کل
12,323,113 دلار