آمار کل " واردات از" کشور (ويتنام) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 10 1396 شهيدرجايي ويتنام 84099950 کيت کامل گازسوز غيرازرديف 84099110 80 11,388,480 Rls. 320 $
مجموع کل
11,388,480 ريال
مجموع کل
320 دلار