آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 10 1396 ساوه چين 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 16,000 1,418,418,395 Rls. 39,358 $
102 5 1396 ساوه چين 76082000 لوله ا زآلياژهاي آلومينيوم 14,225 1,400,744,494 Rls. 42,677 $
103 8 1396 ساوه چين 85182910 انواع بلندگوي خودرو 18,776 1,400,056,401 Rls. 41,040 $
104 4 1396 ساوه چين 70102000 درپوش, سرپوش وسايردرپوش هاا زشيشه. 24,500 1,397,482,300 Rls. 42,940 $
105 9 1396 ساوه چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 2,621 1,380,820,267 Rls. 39,171 $
106 7 1396 ساوه چين 85182910 انواع بلندگوي خودرو 14,205 1,350,543,305 Rls. 40,008 $
107 10 1396 ساوه چين 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 13,665 1,326,070,363 Rls. 37,261 $
108 8 1396 ساوه چين 94054030 ---وسايل وچراغ هايي كه براي به كارگيري با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند. 6,068 1,280,640,972 Rls. 37,366 $
109 8 1396 ساوه چين 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريک محفظه 32,526 1,228,903,322 Rls. 37,340 $
110 10 1396 ساوه چين 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاک خورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر 6,015 1,204,159,211 Rls. 33,182 $
111 4 1396 ساوه چين 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 14,300 1,202,731,065 Rls. 37,018 $
112 4 1396 ساوه چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 20,271 1,186,735,750 Rls. 36,526 $
113 9 1396 ساوه چين 94054030 ---وسايل وچراغ هايي كه براي به كارگيري با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند. 6,779 1,161,138,218 Rls. 32,790 $
114 8 1396 ساوه چين 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 15,200 1,156,624,640 Rls. 33,747 $
115 7 1396 ساوه چين 85462029 ساير مقره هاي عايق برق ازسراميك باقطعات فلزي غير مذكور درجاي ديگر 6,395 1,145,049,500 Rls. 34,150 $
116 6 1396 ساوه چين 85182910 انواع بلندگوي خودرو 17,948 1,138,853,510 Rls. 34,822 $
117 6 1396 ساوه چين 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 5,422 1,064,251,440 Rls. 32,211 $
118 7 1396 ساوه چين 73045900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ازفولاد ممزوج بدون درزباسطح مقطع مدور ,که درجاي ديگرذکرنشده. 26,911 1,027,229,513 Rls. 30,264 $
119 12 1396 ساوه چين 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم ، پتاسيم ، فسفات دي كلسيك ، دي كلسيم فسفات ، منوكلسيم فسفات ، فسفاتهاي دي كلسيم 50,000 946,240,000 Rls. 25,290 $
120 10 1396 ساوه چين 70111090 سايرغلافهاي شيشه ا ي (حباب ولوله )باز وا جزا ي شيشه ا ي آنهابرا ي روشنايي برق غيرمذکور 5,811 940,671,816 Rls. 26,101 $
121 3 1396 ساوه چين 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 1,095 930,538,402 Rls. 28,669 $
122 11 1396 ساوه چين 29171990 ساير اسيدهاي پلي کربوکسيليک غيرحلقوي انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها وپراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از فروس فوصارات . 20,000 920,808,000 Rls. 25,190 $
123 5 1396 ساوه چين 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,104 897,963,840 Rls. 27,495 $
124 3 1396 ساوه چين 27131200 کک نفت تکليس شده 80,000 843,544,000 Rls. 26,000 $
125 4 1396 ساوه چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 2,230 824,866,740 Rls. 25,345 $
126 4 1396 ساوه چين 85399090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8539 غيرمذكور 10,080 800,553,600 Rls. 24,640 $
127 3 1396 ساوه چين 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 14,224 797,478,768 Rls. 24,580 $
128 3 1396 ساوه چين 85323000 خازنهاي برقي متغير يا قابل تنظيم ( pre-set) 6,799 780,157,950 Rls. 24,050 $
129 3 1396 ساوه چين 85272100 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , توا م شده با دستگاه ضبط يا باز توليد صوت 3,496 778,824,000 Rls. 24,000 $
130 5 1396 ساوه چين 70200099 ساير اشياء از شيشه غير از صنايع دستي ،غير مذكور درجاي ديگر 5,797 773,992,375 Rls. 23,518 $
131 8 1396 ساوه چين 39222000 نشستگاه و سرپوش آن ا ز موا د پلاستيکي 8,630 723,717,910 Rls. 20,590 $
132 5 1396 ساوه چين 70111090 سايرغلافهاي شيشه ا ي (حباب ولوله )باز وا جزا ي شيشه ا ي آنهابرا ي روشنايي برق غيرمذکور 5,872 719,879,280 Rls. 22,042 $
133 9 1396 ساوه چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 23,124 692,502,722 Rls. 19,645 $
134 6 1396 ساوه چين 39204930 ورق از آلياژ PVC/ABC 24,056 688,356,257 Rls. 20,753 $
135 5 1396 ساوه چين 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 350 684,402,004 Rls. 20,956 $
136 7 1396 ساوه چين 80030000 ميله, پروفيل ومفتول ا زقلع. 1,000 681,891,400 Rls. 20,200 $
137 5 1396 ساوه چين 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 14,000 668,747,100 Rls. 20,580 $
138 2 1396 ساوه چين 70111090 سايرغلافهاي شيشه ا ي (حباب ولوله )باز وا جزا ي شيشه ا ي آنهابرا ي روشنايي برق غيرمذکور 5,371 654,987,673 Rls. 20,193 $
139 7 1396 ساوه چين 79040000 ميله ، پروفيل و مفتول ، از روي 5,000 648,134,400 Rls. 19,200 $
140 3 1396 ساوه چين 94053010 ---مجموعه چراغ هاي الكتريكي كه با ديودهاي نورافشان (LED)كار ميكنند 2,287 598,730,400 Rls. 18,454 $
141 7 1396 ساوه چين 85399090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8539 غيرمذكور 10,810 598,684,856 Rls. 17,855 $
142 6 1396 ساوه چين 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 21,147 582,672,280 Rls. 17,816 $
143 7 1396 ساوه چين 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 5,100 561,759,060 Rls. 16,809 $
144 7 1396 ساوه چين 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 4,482 559,522,275 Rls. 16,575 $
145 6 1396 ساوه چين 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 6,715 553,944,208 Rls. 16,938 $
146 8 1396 ساوه چين 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 4,230 506,880,000 Rls. 14,497 $
147 5 1396 ساوه چين 28492010 کربورسيليسيم باا ندا زه ذرا ت کمترومساوي 10ميلي متر به خلوص کمتر ا ز98درصد 24,240 505,607,296 Rls. 15,584 $
148 4 1396 ساوه چين 90261010 فلومتر 1,439 493,978,302 Rls. 15,219 $
149 3 1396 ساوه چين 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 13,283 492,577,461 Rls. 15,182 $
150 7 1396 ساوه چين 83015000 چفت وبست ويرا ق هاي چفت وبست دا ر,دا را ي قفل ا زفلزا ت معمولي. 3,435 483,482,482 Rls. 14,419 $
151 12 1396 ساوه چين 85399090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8539 غيرمذكور 3,587 427,658,400 Rls. 11,541 $
152 12 1396 ساوه چين 96072000 ا جزا ءوقطعات زيپ 3,820 381,043,750 Rls. 10,250 $
153 5 1396 ساوه چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 2,950 345,744,000 Rls. 10,534 $
154 6 1396 ساوه چين 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 6,848 333,591,000 Rls. 10,200 $
155 5 1396 ساوه چين 85340000 مدا رهاي چاپي 2,825 324,844,800 Rls. 9,947 $
156 5 1396 ساوه چين 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريک محفظه 6,161 308,819,900 Rls. 9,409 $
157 11 1396 ساوه چين 34039910 روانکكننده سيليكوني 2,400 291,006,394 Rls. 7,961 $
158 12 1396 ساوه چين 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 6,517 290,708,500 Rls. 7,820 $
159 12 1396 ساوه چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 8,250 276,024,375 Rls. 7,425 $
160 10 1396 ساوه چين 29291090 --- ساير 3,200 274,410,240 Rls. 7,614 $
161 7 1396 ساوه چين 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 2,697 271,291,230 Rls. 8,091 $
162 5 1396 ساوه چين 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 786 249,434,400 Rls. 7,638 $
163 7 1396 ساوه چين 83021090 ک ک ک سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 2,931 246,445,500 Rls. 7,350 $
164 3 1396 ساوه چين 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 3,000 211,815,000 Rls. 6,529 $
165 12 1396 ساوه چين 84483300 ميله (spindle)وپره ميله (spindle flyer),رينگ ريسندگي وشيطانک رينگ 4,913 210,782,250 Rls. 5,670 $
166 5 1396 ساوه چين 85393290 ساير لامپهاي بخار جيوه يا سديم وهالوژنه فلزي بيش ا ز 500 وا ت 311 166,363,600 Rls. 5,055 $
167 11 1396 ساوه چين 85399090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8539 غيرمذكور 32 164,493,000 Rls. 4,500 $
168 3 1396 ساوه چين 85271310 دستگاه پخش را ديويي دا را ي ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي MP3 وغيره 4,703 153,570,352 Rls. 4,732 $
169 7 1396 ساوه چين 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 506 152,695,620 Rls. 4,554 $
170 7 1396 ساوه چين 72029950 موا د تلقيحي جوا نه زا (INOCULANT) داراي حداقل يكي از عناصر SR, ZR, CA, BA كه درصد وزني هر يك از آن مساوي يا كمترا ز9%باشد 3,000 149,742,918 Rls. 4,498 $
171 6 1396 ساوه چين 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 1,070 139,973,148 Rls. 4,280 $
172 3 1396 ساوه چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 2,962 130,424,880 Rls. 4,020 $
173 5 1396 ساوه چين 85041010 متعادل كننده هاي القايي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 5,253 126,495,400 Rls. 3,844 $
174 7 1396 ساوه چين 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 736 74,034,240 Rls. 2,208 $
175 12 1396 ساوه چين 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 1,221 73,868,805 Rls. 1,980 $
176 10 1396 ساوه چين 85392100 لامپ هاي رشته ا ي هالوژن تنگستن (غيرا زلامپ هاي ا شعه ماورا ء بنفش و مادون قرمز) 540 48,292,260 Rls. 1,340 $
177 3 1396 ساوه چين 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 639 44,302,106 Rls. 1,366 $
178 5 1396 ساوه چين 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شکل گرا نول وفلس ( flake )وپودر درزجوش (گريد غذا يي ) 675 32,629,500 Rls. 999 $
179 3 1396 ساوه چين 85182910 انواع بلندگوي خودرو 928 26,447,565 Rls. 815 $
180 7 1396 ساوه چين 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 131 13,177,290 Rls. 393 $
181 6 1396 ساوه چين 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 233 11,488,243 Rls. 349 $
182 12 1396 ساوه چين 13012000 صمغ عربي طبيعي 10 10,687,812 Rls. 288 $
183 2 1396 ساوه چين 85392100 لامپ هاي رشته ا ي هالوژن تنگستن (غيرا زلامپ هاي ا شعه ماورا ء بنفش و مادون قرمز) 230 6,599,600 Rls. 203 $
184 6 1396 ساوه چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 90 4,455,491 Rls. 135 $
185 5 1396 ساوه چين 28332790 ساير سولفاتهاي باريم بجز گريد دا رويي 325 4,398,940 Rls. 135 $
186 6 1396 ساوه چين 85061020 قوهک نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 26 3,434,025 Rls. 105 $
187 3 1396 ساوه چين 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 7 2,271,570 Rls. 70 $
188 5 1396 ساوه چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 98 643,382 Rls. 20 $
مجموع کل
50,790,659,009 ريال
مجموع کل
1,504,124 دلار