آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (قشم)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 5 1396 قشم چين 82111000 مجموعه ها از اشياء جورشده (كارد وچاقو) 7,400 839,341,300 Rls. 25,900 $
102 10 1396 قشم چين 83021090 ک ک ک سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 9,600 834,182,400 Rls. 23,136 $
103 9 1396 قشم چين 64052090 ساير كفش ها با رويه نسجي به غير از كفش هاي ضد اتش فاقد پنبه نسوز 2,640 802,862,592 Rls. 22,784 $
104 12 1396 قشم چين 83021090 ک ک ک سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 8,000 798,974,400 Rls. 21,354 $
105 9 1396 قشم چين 85219010 ---نمايشگرهاي توأم شده بادستگاه پخش ويديو حتي بازي فاقد گيرنده تلويزيون از نوع قابل نصب بر روي صندلي يا سقف وسايل نقليه (Headrest or Ceiling Car DVD Player) 680 779,464,560 Rls. 22,120 $
106 12 1396 قشم چين 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 10,716 774,342,160 Rls. 20,760 $
107 7 1396 قشم چين 95059000 ا شياءبرا ي جشن, کارناوا ل, شعبده بازي واشياء اعجاب آور (غيرا زا شياءبرا ي جشن کريسمس ). 9,414 768,486,216 Rls. 22,995 $
108 9 1396 قشم چين 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 16,100 735,292,800 Rls. 20,859 $
109 12 1396 قشم چين 69120011 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سراميك، لعابکزده صنايع دستي 6,883 717,824,910 Rls. 19,372 $
110 8 1396 قشم چين 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 21,789 715,523,753 Rls. 20,787 $
111 10 1396 قشم چين 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 10,031 706,984,880 Rls. 20,062 $
112 12 1396 قشم چين 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 9,015 703,759,925 Rls. 18,931 $
113 12 1396 قشم چين 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 5,760 700,857,780 Rls. 18,732 $
114 5 1396 قشم چين 82152000 مجموعه ا زقاشق, چنگال, غيره جورشده... (غيرا زرديف 82151000). 4,411 686,121,004 Rls. 21,172 $
115 4 1396 قشم چين 85013190 سايرالكتروموتورهاوژنرا تورهاي جريان مستقيم به قدرت حداكثر 750 وات بجزرديف 85013110 7,487 683,399,152 Rls. 21,031 $
116 8 1396 قشم چين 62081100 زيردامني يا زيرپيراهني وژوپون, ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي. 5,134 666,996,211 Rls. 18,976 $
117 10 1396 قشم چين 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 1,188 666,226,080 Rls. 18,720 $
118 5 1396 قشم چين 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 15,520 650,374,912 Rls. 19,886 $
119 12 1396 قشم چين 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 1,970 639,160,200 Rls. 18,280 $
120 12 1396 قشم چين 83016090 ---سايراجزاء وقطعات قفل ها 8,193 634,045,648 Rls. 17,056 $
121 11 1396 قشم چين 62034900 شلوار،شلوار سرهم داراي بند وپيش بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه مردا نه ياپسرا نه ازسايرمواد نسجي، غيرمذکور 1,122 614,337,318 Rls. 17,262 $
122 8 1396 قشم چين 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 8,960 614,172,160 Rls. 17,920 $
123 6 1396 قشم چين 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 14,280 604,773,708 Rls. 18,426 $
124 10 1396 قشم چين 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 16,524 600,742,320 Rls. 16,880 $
125 5 1396 قشم چين 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 3,379 595,916,232 Rls. 18,156 $
126 12 1396 قشم چين 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 6,120 578,042,400 Rls. 15,600 $
127 8 1396 قشم چين 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 4,801 575,652,875 Rls. 16,723 $
128 7 1396 قشم چين 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 15,913 568,184,970 Rls. 17,130 $
129 5 1396 قشم چين 84138110 تلمبه هاي هرمتيک وا مولوسيوني 4,050 562,799,620 Rls. 17,180 $
130 9 1396 قشم چين 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 2,560 562,384,000 Rls. 16,000 $
131 9 1396 قشم چين 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 1,366 558,869,100 Rls. 15,900 $
132 2 1396 قشم چين 56081100 تورگره باف مهياشده برا ي ماهيگيري, ا زموا دنسجي سنتتيک يامصنوعي. 7,398 542,056,536 Rls. 16,711 $
133 3 1396 قشم چين 85340000 مدا رهاي چاپي 550 534,864,000 Rls. 16,500 $
134 7 1396 قشم چين 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 1,150 520,656,570 Rls. 15,424 $
135 8 1396 قشم چين 44219990 --- ساير 5,882 520,095,767 Rls. 15,109 $
136 12 1396 قشم چين 94054030 ---وسايل وچراغ هايي كه براي به كارگيري با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند. 3,500 493,006,500 Rls. 14,100 $
137 12 1396 قشم چين 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 15,900 492,568,750 Rls. 13,250 $
138 9 1396 قشم چين 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 1,275 489,828,900 Rls. 15,100 $
139 11 1396 قشم چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 5,373 487,451,992 Rls. 13,432 $
140 4 1396 قشم چين 84159070 ک ک ک فن کويل 2,064 478,994,567 Rls. 14,757 $
141 7 1396 قشم چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 5,420 476,295,135 Rls. 14,150 $
142 7 1396 قشم چين 83023010 ک ک ک فنرگازي (gas spring) 5,400 467,488,260 Rls. 13,942 $
143 11 1396 قشم چين 95049090 ا شيابرا ي سرگرمي در هوا ي آزا د(funfair) بازيهاي روميزي ياساكني ،غيرمذکوردرجاي ديگر 4,131 455,083,353 Rls. 12,393 $
144 11 1396 قشم چين 39199030 جمبو رول چسب خورده boppباپهناي بيش از20سانتيمتر 5,649 432,299,590 Rls. 11,698 $
145 6 1396 قشم چين 83021090 ک ک ک سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 3,926 426,283,072 Rls. 12,988 $
146 8 1396 قشم چين 95059000 ا شياءبرا ي جشن, کارناوا ل, شعبده بازي واشياء اعجاب آور (غيرا زا شياءبرا ي جشن کريسمس ). 4,949 420,556,074 Rls. 12,327 $
147 11 1396 قشم چين 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 389 417,746,652 Rls. 11,305 $
148 10 1396 قشم چين 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 3,279 417,402,284 Rls. 11,576 $
149 5 1396 قشم چين 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 999 414,162,700 Rls. 12,618 $
150 10 1396 قشم چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 4,483 413,020,000 Rls. 11,492 $
151 11 1396 قشم چين 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 4,232 389,210,286 Rls. 10,599 $
152 3 1396 قشم چين 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 4,780 388,452,012 Rls. 11,973 $
153 5 1396 قشم چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 2,438 381,126,816 Rls. 11,693 $
154 8 1396 قشم چين 76129090 چليک ،بشکه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا کثر 300ليتر 3,212 364,129,685 Rls. 10,578 $
155 11 1396 قشم چين 56049000 سايرنخ نسجي ونوا رها,واشكال همانند آغشته ياا ندوده باكائوچو ياموادپلاستيكي 3,791 358,929,414 Rls. 9,774 $
156 9 1396 قشم چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 1,816 350,611,275 Rls. 9,975 $
157 11 1396 قشم چين 85152190 سايرماشينهاي جوشکاري فلزا ت بامقاومت ا لکتريکي قسمتي خودکار 1,263 332,568,000 Rls. 9,000 $
158 7 1396 قشم چين 56049000 سايرنخ نسجي ونوا رها,واشكال همانند آغشته ياا ندوده باكائوچو ياموادپلاستيكي 3,806 330,085,950 Rls. 9,725 $
159 11 1396 قشم چين 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 6,224 329,375,347 Rls. 8,914 $
160 9 1396 قشم چين 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 3,500 328,184,400 Rls. 9,820 $
161 4 1396 قشم چين 85099000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي ا لکترومکانيکي خانگي 3,675 325,562,738 Rls. 10,033 $
162 11 1396 قشم چين 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 893 325,177,600 Rls. 8,800 $
163 10 1396 قشم چين 56049000 سايرنخ نسجي ونوا رها,واشكال همانند آغشته ياا ندوده باكائوچو ياموادپلاستيكي 3,455 315,039,300 Rls. 8,738 $
164 8 1396 قشم چين 58063200 پارچه هاي تاروپودباف کم عرض ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي 2,690 313,073,356 Rls. 9,176 $
165 9 1396 قشم چين 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 800 309,311,200 Rls. 8,800 $
166 10 1396 قشم چين 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 3,270 292,248,600 Rls. 8,172 $
167 8 1396 قشم چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,245 286,132,875 Rls. 8,312 $
168 5 1396 قشم چين 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 4,900 269,104,320 Rls. 8,256 $
169 12 1396 قشم چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,990 264,785,955 Rls. 7,077 $
170 3 1396 قشم چين 84142000 تلمبه هاي هوا که بادست ياباپاکارميکنند 2,959 260,119,770 Rls. 8,018 $
171 9 1396 قشم چين 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 1,106 258,345,150 Rls. 7,350 $
172 11 1396 قشم چين 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 3,430 256,916,380 Rls. 7,060 $
173 11 1396 قشم چين 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 2,773 252,758,605 Rls. 6,933 $
174 4 1396 قشم چين 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 1,118 251,144,475 Rls. 7,705 $
175 9 1396 قشم چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 941 249,557,900 Rls. 7,100 $
176 12 1396 قشم چين 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 716 245,995,020 Rls. 6,575 $
177 12 1396 قشم چين 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,769 243,459,075 Rls. 6,549 $
178 10 1396 قشم چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,549 241,398,560 Rls. 6,723 $
179 8 1396 قشم چين 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,320 237,440,400 Rls. 6,960 $
180 6 1396 قشم چين 94051010 ک ک ک چراغهايي که فقط جهت به کار گرفتن با ديودهاي نور افشان(LED) ساخته شده اند 1,752 230,308,874 Rls. 7,030 $
181 9 1396 قشم چين 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 1,034 229,484,010 Rls. 6,510 $
182 6 1396 قشم چين 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 1,511 223,088,790 Rls. 6,810 $
183 7 1396 قشم چين 63071000 کف شوروقابدستمال, قابشور,گردگير,سايرپارچه هاي همانندبرا ي تميزکردن. 2,572 221,641,260 Rls. 6,530 $
184 8 1396 قشم چين 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 2,549 213,819,174 Rls. 6,268 $
185 9 1396 قشم چين 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 464 202,458,240 Rls. 5,760 $
186 11 1396 قشم چين 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 223 198,649,248 Rls. 5,376 $
187 6 1396 قشم چين 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 2,371 197,454,872 Rls. 6,028 $
188 9 1396 قشم چين 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 274 193,319,500 Rls. 5,500 $
189 8 1396 قشم چين 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 2,732 186,404,360 Rls. 5,464 $
190 5 1396 قشم چين 84212110 ک ک ک فيلترهاي مخصوص دستگاه تصف?ه آب 7,776 179,519,320 Rls. 5,480 $
191 10 1396 قشم چين 39199020 شبرنگ غيرمذكور درجاي ديگر 1,787 175,419,832 Rls. 4,868 $
192 6 1396 قشم چين 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 1,659 172,803,725 Rls. 5,275 $
193 9 1396 قشم چين 58079000 برچسب،نشان واشياء همانند از موادنسجي،نبافته، بصورت توپ، نواريا بريده شده به شكل واندازه معين گلدوزي وقلابدوزي نشده. 1,950 171,785,250 Rls. 4,875 $
194 12 1396 قشم چين 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 651 162,822,223 Rls. 4,352 $
195 12 1396 قشم چين 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 200 157,342,500 Rls. 4,500 $
196 5 1396 قشم چين 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 300 147,196,800 Rls. 4,501 $
197 11 1396 قشم چين 44219990 --- ساير 1,489 146,599,439 Rls. 4,011 $
198 12 1396 قشم چين 94053090 ---مجموعه چراغ هاي الكتريكي از انواعي كه براي درخت كريسمس بكار ميروند غير از نوع (LED) 1,097 146,469,997 Rls. 3,915 $
199 4 1396 قشم چين 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 620 145,411,840 Rls. 4,480 $
200 6 1396 قشم چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,036 139,946,448 Rls. 4,272 $
مجموع کل
42,432,146,454 ريال
مجموع کل
1,221,155 دلار