آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (قشم)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 11 1396 قشم چين 94053090 ---مجموعه چراغ هاي الكتريكي از انواعي كه براي درخت كريسمس بكار ميروند غير از نوع (LED) 1,044 135,749,891 Rls. 3,741 $
202 9 1396 قشم چين 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 440 126,536,400 Rls. 3,600 $
203 5 1396 قشم چين 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 1,806 123,812,000 Rls. 3,786 $
204 11 1396 قشم چين 85365040 کليد فشاري (push buttom switch ) 18 117,435,180 Rls. 3,178 $
205 9 1396 قشم چين 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 40 115,991,700 Rls. 3,300 $
206 4 1396 قشم چين 96062100 دگمه ا زموا دپلاستيکي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 1,015 115,454,735 Rls. 3,553 $
207 3 1396 قشم چين 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 161 114,817,472 Rls. 3,542 $
208 8 1396 قشم چين 84132000 - تلمبه هاي دستي، غير از آنهايي كه مشمول شماره هاي فرعي 841311 يا 841319 مي شوند. 1,112 113,807,640 Rls. 3,336 $
209 12 1396 قشم چين 95059000 ا شياءبرا ي جشن, کارناوا ل, شعبده بازي واشياء اعجاب آور (غيرا زا شياءبرا ي جشن کريسمس ). 1,326 113,376,315 Rls. 3,050 $
210 12 1396 قشم چين 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 1,274 112,647,685 Rls. 3,030 $
211 7 1396 قشم چين 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 280 110,246,640 Rls. 3,288 $
212 12 1396 قشم چين 85182930 بلندگوها به صورت چند پارچه 136 109,440,450 Rls. 3,130 $
213 11 1396 قشم چين 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 237 108,879,564 Rls. 2,947 $
214 9 1396 قشم چين 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 208 98,417,200 Rls. 2,800 $
215 5 1396 قشم چين 85372010 تابلوها،پانلهاوتكيه گاههاي مجهزبه دوياچنددستگاه رديف 8535يا8536,برا ي ولتاژبيشترا ز1000ولت وحداکثر72.5 كيلو ولت 360 88,449,300 Rls. 2,700 $
216 12 1396 قشم چين 94051010 ک ک ک چراغهايي که فقط جهت به کار گرفتن با ديودهاي نور افشان(LED) ساخته شده اند 600 87,412,500 Rls. 2,500 $
217 9 1396 قشم چين 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 708 84,357,600 Rls. 2,400 $
218 10 1396 قشم چين 84212110 ک ک ک فيلترهاي مخصوص دستگاه تصف?ه آب 900 84,324,986 Rls. 2,498 $
219 7 1396 قشم چين 84212110 ک ک ک فيلترهاي مخصوص دستگاه تصف?ه آب 1,190 82,974,706 Rls. 2,458 $
220 4 1396 قشم چين 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 68 82,302,375 Rls. 2,525 $
221 9 1396 قشم چين 84818065 ترموستات خودرو( شير ترموستاتيک ) 153 79,085,250 Rls. 2,250 $
222 9 1396 قشم چين 84821000 بلبرينگ. 240 79,085,250 Rls. 2,250 $
223 5 1396 قشم چين 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 50 77,472,000 Rls. 2,369 $
224 12 1396 قشم چين 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 520 72,727,200 Rls. 2,080 $
225 9 1396 قشم چين 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 550 71,386,044 Rls. 2,200 $
226 11 1396 قشم چين 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 568 67,583,460 Rls. 1,854 $
227 9 1396 قشم چين 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 98 63,268,200 Rls. 1,800 $
228 6 1396 قشم چين 94052090 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان برقي غير از نوع (LED) 550 63,061,075 Rls. 1,925 $
229 5 1396 قشم چين 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 848 61,750,715 Rls. 1,885 $
230 12 1396 قشم چين 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 1,210 61,338,750 Rls. 1,650 $
231 6 1396 قشم چين 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 680 56,673,070 Rls. 1,730 $
232 6 1396 قشم چين 44211090 رخت آويز چوبي بجز صنايع دستي 459 55,768,922 Rls. 1,702 $
233 7 1396 قشم چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 1,228 54,716,889 Rls. 1,675 $
234 7 1396 قشم چين 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 359 54,639,832 Rls. 1,610 $
235 7 1396 قشم چين 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 448 54,239,316 Rls. 1,598 $
236 10 1396 قشم چين 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 473 53,687,384 Rls. 1,489 $
237 5 1396 قشم چين 85044050 کنترل دور موتورInverter 1,260 51,104,040 Rls. 1,560 $
238 7 1396 قشم چين 84138110 تلمبه هاي هرمتيک وا مولوسيوني 540 48,947,650 Rls. 1,450 $
239 7 1396 قشم چين 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 538 45,869,219 Rls. 1,351 $
240 11 1396 قشم چين 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 420 45,361,250 Rls. 1,250 $
241 11 1396 قشم چين 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 340 43,972,880 Rls. 1,190 $
242 6 1396 قشم چين 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 506 43,078,085 Rls. 1,315 $
243 6 1396 قشم چين 73239190 سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 447 42,639,114 Rls. 1,302 $
244 4 1396 قشم چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 908 42,243,120 Rls. 1,296 $
245 1 1396 قشم چين 95079000 ا دوا ت برا ي ماهيگيري باقلاب, تورماهيگيري دسته دا ر,تورهاي پروا نه گيري وتورهاي همانند ,پرنده مصنوعي وساير طعمه هابراي جلب شكار ولوازم همانند صيد ياشكار . 469 42,140,800 Rls. 1,300 $
246 5 1396 قشم چين 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 40 41,027,500 Rls. 1,250 $
247 5 1396 قشم چين 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 1,096 40,705,844 Rls. 1,240 $
248 8 1396 قشم چين 85099000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي ا لکترومکانيکي خانگي 399 37,332,551 Rls. 1,089 $
249 9 1396 قشم چين 85118090 سايردستگاههاي برقي روشن کردن يابه راه انداختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنها، غيرمذکوردرجاي ديگر 30 35,149,000 Rls. 1,000 $
250 9 1396 قشم چين 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 40 35,149,000 Rls. 1,000 $
251 12 1396 قشم چين 85144000 ساير دستگاه ها براي عمل اوردن مواد با گرما به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك 183 34,201,000 Rls. 920 $
252 5 1396 قشم چين 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 468 34,069,360 Rls. 1,040 $
253 11 1396 قشم چين 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 151 33,478,512 Rls. 906 $
254 1 1396 قشم چين 95071000 چوبهاي ماهيگيري. 81 33,323,648 Rls. 1,028 $
255 12 1396 قشم چين 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 88 33,311,323 Rls. 890 $
256 4 1396 قشم چين 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 506 32,884,940 Rls. 1,012 $
257 6 1396 قشم چين 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 250 32,759,328 Rls. 1,000 $
258 7 1396 قشم چين 84132000 - تلمبه هاي دستي، غير از آنهايي كه مشمول شماره هاي فرعي 841311 يا 841319 مي شوند. 218 31,882,680 Rls. 954 $
259 10 1396 قشم چين 84138110 تلمبه هاي هرمتيک وا مولوسيوني 530 30,381,300 Rls. 900 $
260 8 1396 قشم چين 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 360 30,177,000 Rls. 900 $
261 4 1396 قشم چين 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 445 29,824,425 Rls. 915 $
262 5 1396 قشم چين 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 85 28,358,208 Rls. 864 $
263 9 1396 قشم چين 84141010 --- تلمبه­ها? خلا، به طور و?ژه طراح? ?ا آماده شده برا? فرآ?ند جداساز? ا?زوتوپ? اوران?وم، مقاوم در برابر خوردگ? UF6 با ظرف?ت مکش حداقل 5 متر مکعب در دق?قه 127 28,119,200 Rls. 800 $
264 2 1396 قشم چين 95079000 ا دوا ت برا ي ماهيگيري باقلاب, تورماهيگيري دسته دا ر,تورهاي پروا نه گيري وتورهاي همانند ,پرنده مصنوعي وساير طعمه هابراي جلب شكار ولوازم همانند صيد ياشكار . 287 27,699,490 Rls. 854 $
265 7 1396 قشم چين 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 309 27,238,455 Rls. 802 $
266 9 1396 قشم چين 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 197 24,604,300 Rls. 700 $
267 11 1396 قشم چين 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 175 22,227,012 Rls. 612 $
268 6 1396 قشم چين 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 735 21,227,832 Rls. 648 $
269 11 1396 قشم چين 34060000 انواع شمع و اشياء همانند. 176 14,689,787 Rls. 405 $
270 5 1396 قشم چين 90261010 فلومتر 6 13,103,600 Rls. 400 $
271 4 1396 قشم چين 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 153 12,443,670 Rls. 383 $
272 11 1396 قشم چين 73239190 سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 57 12,410,838 Rls. 342 $
273 7 1396 قشم چين 85044050 کنترل دور موتورInverter 60 11,139,810 Rls. 330 $
274 10 1396 قشم چين 85044050 کنترل دور موتورInverter 60 11,139,810 Rls. 330 $
275 5 1396 قشم چين 73072300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب از فولاد زنگ نزن. 414 7,534,570 Rls. 230 $
276 5 1396 قشم چين 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 9 5,896,620 Rls. 180 $
277 8 1396 قشم چين 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 50 5,163,300 Rls. 150 $
278 5 1396 قشم چين 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 45 2,620,720 Rls. 80 $
279 5 1396 قشم چين 90278010 دستگاه PH متر 36 2,620,720 Rls. 80 $
280 2 1396 قشم چين 95071000 چوبهاي ماهيگيري. 21 2,614,261 Rls. 81 $
281 7 1396 قشم چين 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 10 405,084 Rls. 12 $
282 10 1396 قشم چين 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 10 405,084 Rls. 12 $
مجموع کل
4,385,593,636 ريال
مجموع کل
127,782 دلار